งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใครมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน 1..1.. 1. ประวัติครอบครัว 2. อายุมากกว่า 45 ปี 3. อ้วน ดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 4. ความดันมากกว่า 140/90 มล. ปรอท 5. ระดับไขมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใครมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน 1..1.. 1. ประวัติครอบครัว 2. อายุมากกว่า 45 ปี 3. อ้วน ดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 4. ความดันมากกว่า 140/90 มล. ปรอท 5. ระดับไขมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ใครมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน 1..1.. 1. ประวัติครอบครัว 2. อายุมากกว่า 45 ปี 3. อ้วน ดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 4. ความดันมากกว่า 140/90 มล. ปรอท 5. ระดับไขมัน HDL 250 มก.% 6. ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลัง กาย 7. ประวัติเป็นเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตร น้ำหนักมากกว่า 4 ก. ก.

3 เบาหวานเบาหวาน เบาหวานเกิดได้อย่างไร เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถ สร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ หรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลิน ได้น้อยกว่าปกติจึงไม่สามารถเผา ผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึง โปรตีนและไขมันบางส่วนได้ ทำ ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า ปกติ

4 เบาหวานมี 2 ชนิด 1. เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถ สร้างอินซูลินได้อย่าง เพียงพอ มักพบในเด็กและ วัยรุ่น 2. เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ซึ่งตับอ่อนของผู้ป่วยสร้าง อินซูลินได้อย่างเพียงพอ แต่ร่างกายตอบสนองต่อ อินซูลินได้น้อย

5 อาการของผู้ที่อาจเป็น เบาหวาน 1. หิวน้ำบ่อย 2. อ่อนเพลีย 3. หิวเก่ง กินเก่ง แต่น้ำหนักลด 4. คันตามผิวหนัง หรือมีเชื้อรา 5. ปัสสาวะบ่อย หรือปัสสาวะมีมด ตอม 6. แผลหายช้า 7. ตาพร่ามัว 8. ชา ไม่ค่อยมีความรู้สึก 9. สมรรถภาพทางเพศเสื่อม 10. อาเจียน

6 โรคแทรกซ้อน 1. ตา 2. ไต 3. หัวใจและหลอดเลือด 4. ระบบประสาท 5. แผลที่เท้า 6. ภูมิคุ้มกันต่ำเป็นโรคติด เชื้อง่าย

7 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน โรคเบาหวาน - รู้จักการกินอาหาร อย่าปล่อยตัวให้ อ้วน - หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ - อย่าวิตกกังวลหรือมีความเครียดให้ มากนัก - ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องเป็น เบาหวาน - ต้องระมัดระวังเมื่อมีการตั้งครรภ์ - ต้องระมัดระวังเมื่ออายุเกิน 40 ปี

8 จบค่ะ ! คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt ใครมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน 1..1.. 1. ประวัติครอบครัว 2. อายุมากกว่า 45 ปี 3. อ้วน ดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 4. ความดันมากกว่า 140/90 มล. ปรอท 5. ระดับไขมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google