งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
โรคเบาหวาน โดย สุชาดา สัทธรรม โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

2 ใครมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน
1.ประวัติครอบครัว 2.อายุมากกว่า 45 ปี 3.อ้วน ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 4.ความดันมากกว่า 140/90 มล.ปรอท 5.ระดับไขมัน HDL<33 TG>250 มก.% 6.ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย 7.ประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตร น้ำหนักมากกว่า 4 ก.ก. 1..

3 เบาหวานเกิดได้อย่างไร
เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ หรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติจึงไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมันบางส่วนได้ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เบาหวาน

4 เบาหวานมี 2 ชนิด เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ มักพบในเด็กและวัยรุ่น เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ซึ่งตับอ่อนของผู้ป่วยสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ แต่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อย

5 อาการของผู้ที่อาจเป็นเบาหวาน
หิวน้ำบ่อย อ่อนเพลีย หิวเก่ง กินเก่ง แต่น้ำหนักลด คันตามผิวหนัง หรือมีเชื้อรา ปัสสาวะบ่อย หรือปัสสาวะมีมดตอม แผลหายช้า ตาพร่ามัว ชา ไม่ค่อยมีความรู้สึก สมรรถภาพทางเพศเสื่อม อาเจียน

6 โรคแทรกซ้อน ตา ไต หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท แผลที่เท้า
ภูมิคุ้มกันต่ำเป็นโรคติดเชื้อง่าย

7 - หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน - รู้จักการกินอาหาร   อย่าปล่อยตัวให้อ้วน - หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ - อย่าวิตกกังวลหรือมีความเครียดให้มากนัก - ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเป็น เบาหวาน - ต้องระมัดระวังเมื่อมีการตั้งครรภ์ - ต้องระมัดระวังเมื่ออายุเกิน 40 ปี

8 จบค่ะ ! คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google