งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ...
ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

2 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่เป็นปัญหาสำคัญ มีอยู่ด้วยกันหลายโรค เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม วัณโรค ซาร์สและไข้หวัดนก ซึ่งส่วนใหญ่ ติดต่อโดยการไอ จามรดกัน หรือสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ของผู้ป่วย เช่น ของเล่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร โทรศัพท์ ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

3 การป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ซึ่งทำได้ง่ายๆโดยการล้างมือบ่อยๆ การใช้กระดาษทิชชู หรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอจาม และใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องไปในที่ชุมชน

4 ทำไม...ต้องล้างมือ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีโอกาสที่จะใช้มือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของตนเอง แล้วนำเชื้อไปปนเปื้อนกับสิ่งของรอบๆตัว ทำให้คนอื่นๆจะ ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย โดยใช้มือหยิบจับสิ่งของเหล่านั้น แล้วนำเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายของตนเอง ทางเยื่อบุจมูก ตา และปาก

5 ล้างมือด้วยน้ำและสบู่

6 หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

7 ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ และทุกครั้ง
หลัง ไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย ก่อนรับประทานอาหาร

8 ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ และทุกครั้ง
หลังสัมผัสสัตว์ทุกชนิด ก่อนและหลังการเตรียมและป้อนอาหารให้เด็ก

9 ทำไม...จึงใส่หน้ากากอนามัย
เชื้อโรคที่เกิดจากการไอ จาม ของผู้ป่วย สามารถกระจายออกไปได้ไกล ถึง 3 ฟุต ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสรับเชื้อได้ การใส่หน้ากากอนามัย จึงช่วยป้องกันการติดต่อ และป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ ไปสู่ผู้อื่นได้


ดาวน์โหลด ppt ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google