งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ... ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ... ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ... ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

2 โรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจ ที่เป็นปัญหาสำคัญ มีอยู่ด้วยกันหลายโรค เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม วัณโรค ซาร์สและ ไข้หวัดนก ซึ่งส่วนใหญ่ ติดต่อโดยการไอ จามรดกัน หรือสัมผัสกับสิ่ง ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ของผู้ป่วย เช่น ของเล่น แก้วน้ำ ช้อน อาหาร โทรศัพท์ ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

3 การป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งทำได้ง่ายๆโดยการล้างมือบ่อยๆ การใช้กระดาษทิชชู หรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอจาม และใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องไปในที่ชุมชน

4 ทำไม... ต้องล้างมือ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีโอกาสที่จะใช้มือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของตนเอง แล้วนำเชื้อไปปนเปื้อนกับสิ่งของรอบๆตัว ทำให้คนอื่นๆจะ ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย โดยใช้มือหยิบจับสิ่งของเหล่านั้น แล้วนำเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายของตนเอง ทางเยื่อบุจมูก ตา และปาก

5 ล้างมือด้วยน้ำและสบู่

6 หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความ สะอาดมือ

7 ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ และทุกครั้ง หลัง ไอ จาม หรือ สั่งน้ำมูก ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย ก่อนรับประทานอาหาร

8 ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ และทุกครั้ง ก่อนและหลังการเตรียมและป้อน อาหารให้เด็ก หลังสัมผัสสัตว์ทุกชนิด

9 ทำไม... จึงใส่หน้ากากอนามัย เชื้อโรคที่เกิดจากการไอ จาม ของผู้ป่วย สามารถกระจายออกไปได้ไกล ถึง 3 ฟุต ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสรับเชื้อได้ การใส่หน้ากากอนามัย จึงช่วยป้องกันการติดต่อ และป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ ไปสู่ผู้อื่นได้


ดาวน์โหลด ppt ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ... ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google