งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHO เตือนไข้หวัด 2009 จ่อระบาดทั่วโลก. ถ้าไม่มีการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 จะเกิดอะไรกับโลกใบนี้ ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHO เตือนไข้หวัด 2009 จ่อระบาดทั่วโลก. ถ้าไม่มีการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 จะเกิดอะไรกับโลกใบนี้ ???"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WHO เตือนไข้หวัด 2009 จ่อระบาดทั่วโลก

2 ถ้าไม่มีการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 จะเกิดอะไรกับโลกใบนี้ ???

3

4 โครงการความรู้สู่ชุมชน ไข้หวัด 2009

5 โครงการความรู้สู่ชุมชน ไข้หวัด 2009

6 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันไข้หวัด สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวเองจาก โรค วัตถุประสงค์

7 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 2009 เอช 1 เอ็น 1” หรือชื่อย่อว่า “ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” สาเหตุ มีองค์ประกอบของ เชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ รวมอยู่ด้วยกัน ประกอบด้วย 1. ไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ 2. ไข้หวัดนกที่พบในทวีป อเมริกาเหนือ 3. ไข้หวัดหมูที่พบในทวีป เอเชีย และยุโรป

8 การติดต่อโรคไข้หวัด 2009 เชื้อไข้หวัดหมู มีการติดต่อเหมือนกับโรค ไข้หวัดใหญ่ในคนทั่วไป เชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการติดต่อจากคนสู่คน เชื้อโรคจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของ ผู้ป่วย แพร่กระจายไปยังผู้อื่นด้วยการไอ จามรดกัน ในระยะใกล้ชิด ติดต่อได้จากมือ หรือสิ่งของที่ มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ ทั้งนี้เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา แต่ไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมู

9 อาการของโรคไข้หวัด 2009 มีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตาม ร่างกาย ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปอดบวม คลื่นไส้ อาเจียน จากนั้นเชื้อจะแพร่เข้าสู่กระแส โลหิต จึงทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมอง อักเสบ ผู้ป่วยจะมีการทรงตัวผิดปกติ เดินเอนไปเอนมาเหมือนคน เมาสุรา นอกจากนี้อาจสูญเสียการได้ ยินจนถึงขั้นหูหนวก และอาจ เป็นอันตรายถึงชีวิต

10 การป้องกันไข้หวัด 2009

11 ระยะเวลา : ระยะเวลา : เริ่มโครงการ 19.00 – 19.45 น. 80.- 120.- ทุน เงินบริจาค ค่าใช้จ่าย ถ่ายเอกสาร 80.- หน้ากากป้องกัน 40.- งบประมาณ

12 สถานที่ : ตลาดนัดการเคหะ แฟลต 21-25 ความเสี่ยง โครงการ..... มีโอกาสรับเชื้อจากชุมชนได้ง่าย มีโอกาสรับเชื้อจากชุมชนได้ง่าย อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง ถนน อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง ถนน เสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้รับความร่วมมือ เสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้รับความร่วมมือ ไม่เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ ความรู้ ไม่เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ ความรู้

13 การบริหารคน..... ประชุมวางแผน และแบ่งหน้าที่ ใช้เวลา 10 นาที ขอข้อมูลจากห้องพยาบาลของ สถาบัน 10 นาที เตรียมเอกสาร 5 นาที ระยะดำเนินการ 45 นาที

14 การจัดซื้อจัด จ้าง การบูร ณาการ การให้ความรู้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน

15 การบริหาร คุณภาพ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้า กับสถานการณ์ การสื่อสาร.... มีการแบ่งงานกันทำในทีม หลังจากการ ระดมความคิดเห็น 2009

16 รายชื่อสมาชิก ภายในกลุ่ม 1. น้อมจิตต์เจดีย์รหัส 5110621013 2. ศิริวรรณ เจริญฉ่ำรหัส 5110621018 3. จุฑามาศนันทพงษ์รหัส 5110621027 4. นันทนัชวัชราภิชาตรหัส 5110621028 5. ไพศาลจุฬาลักษณ์กุลรหัส 5110621029 6. ดลลดามณีศรีรหัส 5110621040 7. ปิยะเพชรสดรหัส 5110621058 8. ไพรัชแก้ววิเศษณ์รหัส 5110621075 9. นุชชาลีศิริทรัพย์รหัส 5110621087


ดาวน์โหลด ppt WHO เตือนไข้หวัด 2009 จ่อระบาดทั่วโลก. ถ้าไม่มีการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 จะเกิดอะไรกับโลกใบนี้ ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google