งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group Mail : Tel. 038-981218 – 661 Fax.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group Mail : Tel. 038-981218 – 661 Fax."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group www.privatecha1.com Mail : chaow2009@gmail.com Tel. 038-981218 – 661 Fax. 038-981533 การประชุมผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป. ฉช.1

2 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระ/วิชาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - ภาษาไทย49.2845.68 + 3.60 สังคมศึกษา48.8844.22 + 4.66 ภาษาอังกฤษ42.3336.99+ 5.34 คณิตศาสตร์38.9235.77+ 3.15 วิทยาศาสตร์40.2937.46+ 2.83 สุขศึกษาและพลศึกษา60.7154.84+ 5.87 ศิลปศึกษา57.2052.27+ 4.93 การงานอาชีพ61.9553.85+ 8.10 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ49.9445.14+ 4.80

3 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาไทยเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 48.7345.68+ 3.05 2. วัฒนาลัย 40.5645.68- 5.12 3. มารดานฤมล 46.7045.68+ 1.02 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 37.4045.68- 8.28 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 44.0045.68- 1.68 6. ศรีวรการ 43.7145.68- 1.97 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 50.5145.68+ 4.84 8. ดาราสมุทร 49.3345.68+ 3.65 9. เซนต์แอนโทนี 50.2545.68+ 4.57 10. ปัญจพิทยาคารฯ 46.2345.68+ 0.55 11. สันติภาพ 51.0045.68+ 5.32 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 33.6445.68- 12.04

4 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาสังคมศึกษาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา47.3144.22+ 3.09 2. วัฒนาลัย43.5644.22- 0.66 3. มารดานฤมล46.3344.22+ 2.11 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา37.4044.22- 6.82 5. เทพประสิทธิ์วิทยา46.2544.22+ 2.03 6. ศรีวรการ46.8244.22+ 2.60 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา51.1344.22+ 6.91 8. ดาราสมุทร43.6544.22- 0.57 9. เซนต์แอนโทนี48.0344.22+ 3.81 10. ปัญจพิทยาคารฯ44.6444.22+ 0.42 11. สันติภาพ46.0044.22+ 1.78 12.บางน้ำเปรี้ยวกงลิ36.5544.22- 7.67

5 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา42.8836.99+ 5.89 2. วัฒนาลัย42.2936.99+ 5.30 3. มารดานฤมล41.2536.99 + 4.26 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา29.7536.99- 7.24 5. เทพประสิทธิ์วิทยา34.5036.99- 2.49 6. ศรีวรการ40.3236.99+ 3.33 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา50.4136.99 + 13.42 8. ดาราสมุทร38.3936.99+ 1.40 9. เซนต์แอนโทนี40.2436.99+ 3.25 10. ปัญจพิทยาคารฯ38.0736.99+ 1.08 11. สันติภาพ38.8936.99 +1.90 12.บางน้ำเปรี้ยวกงลิ28.6436.99- 8.35

6 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา39.0435.77 + 3.27 2. วัฒนาลัย42.7835.77 + 7.01 3. มารดานฤมล39.6835.77 + 3.91 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา26.5035.77 - 9.27 5. เทพประสิทธิ์วิทยา36.5035.77 + 0.73 6. ศรีวรการ33.5535.77 - 2.22 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา47.0735.77 +11.30 8. ดาราสมุทร31.6335.77 - 4.14 9. เซนต์แอนโทนี37.7135.77 +1.94 10. ปัญจพิทยาคารฯ34.4335.77 - 1.34 11. สันติภาพ35.5635.77 - 0.21 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ23.6435.77 - 12.13

7 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา41.6137.46 + 4.15 2. วัฒนาลัย36.6437.46 - 0.82 3. มารดานฤมล38.1337.46+ 0.67 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา31.4837.46 - 5.98 5. เทพประสิทธิ์วิทยา37.1037.46 - 0.36 6. ศรีวรการ35.0337.46 - 2.43 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา42.5337.46+ 5.07 8. ดาราสมุทร37.4137.46 - 0.05 9. เซนต์แอนโทนี41.3537.46+ 3.89 10. ปัญจพิทยาคารฯ38.3037.46+ 0.84 11. สันติภาพ37.5337.46+ 0.07 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ26.0937.46- 11.37

8 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา57.3154.84+ 2.47 2. วัฒนาลัย56.8954.84+ 2.05 3. มารดานฤมล56.5854.84+ 1.74 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา44.6054.84- 10.24 5. เทพประสิทธิ์วิทยา57.2054.84+ 2.36 6. ศรีวรการ54.9754.84+ 0.13 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา61.6754.84+ 6.83 8. ดาราสมุทร59.0254.84+ 4.18 9. เซนต์แอนโทนี57.3954.84+ 2.55 10. ปัญจพิทยาคารฯ60.0954.84+ 5.25 11. สันติภาพ60.2254.84+ 5.38 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ41.8254.84- 13.02

9 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาศิลปศึกษาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา53.4352.27+ 1.16 2. วัฒนาลัย53.7552.27+ 1.48 3. มารดานฤมล52.1052.27- 0.17 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา45.0052.27 - 7.27 5. เทพประสิทธิ์วิทยา56.1352.27+ 3.86 6. ศรีวรการ52.4252.27+ 0.15 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา54.9352.27+ 2.66 8. ดาราสมุทร54.5952.27+ 2.32 9. เซนต์แอนโทนี55.3552.27+ 3.08 10. ปัญจพิทยาคารฯ52.7352.27+ 0.46 11. สันติภาพ56.9452.27+ 4.67 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ41.8252.27- 10.45

10 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาการงานอาชีพและเทคโนฯเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา60.0053.85+ 6.15 2. วัฒนาลัย54.0053.85+ 0.15 3. มารดานฤมล56.7653.85+ 2.19 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา45.6053.85 - 8.25 5. เทพประสิทธิ์วิทยา55.9053.85+ 2.05 6. ศรีวรการ58.9053.85+ 5.05 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา59.0153.85+ 5.16 8. ดาราสมุทร59.4753.85+ 5.62 9. เซนต์แอนโทนี60.0653.85 + 6.21 10. ปัญจพิทยาคารฯ57.9153.85+ 4.06 11. สันติภาพ65.1153.85+11.26 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ48.7353.85- 5.12

11 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระ/วิชาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - ภาษาไทย53.4854.48- 1.00 สังคมศึกษา 44.9747.12- 2.15 ภาษาอังกฤษ 26.8128.71- 1.90 คณิตศาสตร์ 25.3626.95- 1.59 วิทยาศาสตร์ 32.9135.37- 2.46 สุขศึกษาและพลศึกษา 55.2656.67- 1.41 ศิลปศึกษา 41.6543.31- 1.66 การงานอาชีพ 46.5247.39- 0.87 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 40.8742.50- 1.63 ระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555

12 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาไทย เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา53.6054.48- 0.88 2 มารดานฤมล56.1654.48+ 1.68 3. ศรีวรการ55.2654.48+ 0.78 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์48.8754.48- 5.61 5. ดาราสมุทร51.6954.48- 2.79 6 เซนต์แอนโทนี53.4954.48- 0.99 7. ปัญจพิทยาคารฯ52.5054.48- 1.98 8. เทพประสิทธิ์วิทยา53.2854.48- 1.20 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา56.4854.48+ 2.00

13 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาสังคมศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา40.0047.12- 7.12 2 มารดานฤมล49.9847.12+ 2.86 3. ศรีวรการ47.0447.12- 0.08 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์41.5347.12- 5.59 5. ดาราสมุทร43.8747.12- 3.25 6 เซนต์แอนโทนี48.5147.12+ 1.39 7. ปัญจพิทยาคารฯ41.3947.12- 5.73 8. เทพประสิทธิ์วิทยา42.1747.12- 4.95 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา50.2047.12+ 3.08

14 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา26.1228.71- 2.59 2 มารดานฤมล26.8428.71- 1.87 3. ศรีวรการ27.7928.71- 0.92 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์23.4528.71- 5.26 5. ดาราสมุทร25.7228.71- 2.99 6 เซนต์แอนโทนี26.7628.71- 1.95 7. ปัญจพิทยาคารฯ26.3528.71- 2.36 8. เทพประสิทธิ์วิทยา25.7728.71- 2.94 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา32.5228.71+ 3.81

15 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา26.4526.95- 0.50 2 มารดานฤมล26.5926.95- 0.36 3. ศรีวรการ24.5826.95- 2.37 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์23.0126.95- 3.94 5. ดาราสมุทร24.1826.95- 2.77 6 เซนต์แอนโทนี25.5426.95- 1.41 7. ปัญจพิทยาคารฯ24.5026.95- 2.45 8. เทพประสิทธิ์วิทยา24.2326.95- 2.72 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา29.1126.95+ 2.16

16 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา28.0035.37- 7.37 2 มารดานฤมล33.8335.37- 1.54 3. ศรีวรการ33.0635.37- 2.31 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์32.8535.37- 2.52 5. ดาราสมุทร33.1335.37- 2.24 6 เซนต์แอนโทนี33.5835.37- 1.79 7. ปัญจพิทยาคารฯ28.0035.37- 7.37 8. เทพประสิทธิ์วิทยา34.2935.37- 1.08 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา39.4935.37+ 4.12

17 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาสุขศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา50.0056.67- 6.67 2 มารดานฤมล58.3156.67+ 1.64 3. ศรีวรการ55.7856.67- 0.89 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์52.1856.67- 4.49 5. ดาราสมุทร55.5156.67- 1.16 6 เซนต์แอนโทนี55.9156.67- 0.76 7. ปัญจพิทยาคารฯ57.2056.67+ 0.53 8. เทพประสิทธิ์วิทยา52.7956.67- 3.88 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา59.7056.67+ 3.03

18 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาศิลปศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา38.2443.31- 5.07 2 มารดานฤมล43.1843.31- 0.13 3. ศรีวรการ42.0843.31- 1.23 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์38.4643.31- 4.85 5. ดาราสมุทร42.4043.31- 0.91 6 เซนต์แอนโทนี42.2343.31- 1.08 7. ปัญจพิทยาคารฯ42.6543.31- 0.66 8. เทพประสิทธิ์วิทยา42.2943.31- 1.02 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา43.3443.31+ 0.03

19 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาการงานอาชีพ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา43.5347.39- 3.86 2 มารดานฤมล48.9447.39+ 1.55 3. ศรีวรการ47.5347.39+ 0.14 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์40.3047.39- 7.09 5. ดาราสมุทร47.6247.39+ 0.23 6 เซนต์แอนโทนี47.2247.39- 0.17 7. ปัญจพิทยาคารฯ45.0947.39- 2.30 8. เทพประสิทธิ์วิทยา46.4647.39- 0.93 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา51.9547.39+ 4.56

20 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระ/วิชาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - ภาษาไทย43.9347.19- 3.26 สังคมศึกษา34.4836.27- 1.79 ภาษาอังกฤษ20.0722.13- 2.06 คณิตศาสตร์21.4222.73- 1.31 วิทยาศาสตร์31.6333.10- 1.47 สุขศึกษาและพลศึกษา52.0753.70- 1.63 ศิลปศึกษา32.73 0.00 การงานอาชีพ44.4545.76- 1.31 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ35.1036.70 - 1.60 ระดับชั้น ม.6>3 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555

21 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาไทย เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล47.5547.19+ 0.36 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์34.5547.19- 12.64 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 49.7047.19+ 2.51

22 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาสังคมศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล35.3936.27- 0.88 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์31.1636.27- 5.11 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 36.8836.27+ 0.61

23 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล21.2922.13- 0.84 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์15.1022.13- 7.03 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 23.8222.13+ 1.69

24 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล22.0822.73- 0.65 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์16.7522.73- 5.98 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 25.4322.73+ 2.70

25 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล32.0633.10- 1.04 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์27.6933.10- 5.41 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 35.1533.10+ 2.05

26 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล54.4853.70+ 0.78 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์44.6353.70- 9.07 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 57.0953.70+ 3.39

27 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาศิลปศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล34.2832.73+ 1.55 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์29.7532.73- 2.98 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 34.1732.73+ 1.44

28 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน วิชาการงานอาชีพ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล47.8045.76+ 2.04 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์35.3045.76- 10.46 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 50.2645.76+ 4.50 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O- NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร.

29 www.privatecha1.com : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (2554 – 2558) จาก สมศ. ประเภท โรงเรียน จำนวน ประเมิน แล้ว ผ่าน ไม่ ผ่าน รอผลการ ประเมิน รอรับการ ประเมิน สามัญศึกษา161613133 -103 อาชีวศึกษา551 -4 - รวม21184 -1414 3 โรงเรียนที่รับการประเมิน 3 โรงเรียน คือ 1. ดาราสมุทร 2. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 3. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ * สมศ. จะเข้าประเมินประมาณภาคเรียนที่ 2/2556


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group Mail : Tel. 038-981218 – 661 Fax.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google