งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HOME PAGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HOME PAGE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HOME PAGE

2 โฮมเพจ (home page) คืออะไร?
Home Page  คือ หน้าแรกที่แสดงข้อมูลของเว็บไซต์ หรือ (World Wide Web) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หรือ เป็นการดึงดูด ให้เข้าไปชมข้อมูลภายใน  ซึ่งภายในโฮมเพจอาจมีเอกสารข้อความอื่นๆที่เรียกว่า เว็บเพจ (web page) เชื่อมโยงต่อจากโฮมเพจตามที่เจ้าของ Home Page ต้องการจะใส่ลงไปในหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเช่น ข้อมูลแนะนำตัวเอง ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการให้ผู้อื่นได้รับทราบ หรือข้อมูลที่ น่าสนใจ เป็นต้น ซึ่งใน Home Page หนึ่งๆ อาจมีหลายหน้าจอ (Page) ได้ และ Page หนึ่งๆ เหล่านี้จะมีฐานะเป็น Web Page และมีนามสกุลเป็น .htm หรือ .html ข้อมูลที่แสดงก็เป็นได้ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลที่นำเสนอสามารถเชื่อมโยงในรูปของ Hypertext คือ โยง (link) ไปยัง Page อื่นที่จะให้ข้อมูลนั้นๆ ในระดับลึกลงไปได้เรื่อยๆ

3 ชื่อไฟล์ของ homepage ต้องตั้งชื่อว่า index ทุกครั้งโดยมีนามสกุลตามแต่ ภาษาที่ใช้ โดยภาษามาตรฐานคือ html เช่น index.html หรือ index.php หรือ index.asp

4 ส่วนประกอบของ Homepage
1. ส่วน Header ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน ตราหรือสัญลักษณ์ของหน่วยงาน หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2. ส่วน Body ประกอบด้วย เส้นแบ่งข้อความ รายการของหัวข้อหรือเนื้อหา ภาพประกอบ ปุ่มหรือ icon

5 ส่วนประกอบของ Homepage
3. ส่วน footer ประกอบด้วย address ของผู้สร้าง(webmaster) และหน่วยงาน วันเวลาที่สร้างและปรับปรุงข้อมูล คำประกาศลิขสิทธิ์ ตราหรือสัญลักษณ์ของหน่วยงาน คำประกาศหรือเจตนารมย์ของหน่วยงาน

6 รายชื่อสมากชิก ปี๑/ก นางสาว ธัญรดา ตุ่นภา เลขที่
นางสาว ธัญรดา ตุ่นภา เลขที่ นางสาว ประภาพรรณ เจริญผล เลขที่ ๕๒ นางสาว พรรษา เพชรโกมล เลขที่ ๖๐


ดาวน์โหลด ppt HOME PAGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google