งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HOME PAGE. โฮมเพจ (home page) คืออะไร ? Home Page คือ หน้าแรกที่แสดงข้อมูลของ เว็บไซต์ หรือ (World Wide Web) เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ หรือ เป็นการดึงดูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HOME PAGE. โฮมเพจ (home page) คืออะไร ? Home Page คือ หน้าแรกที่แสดงข้อมูลของ เว็บไซต์ หรือ (World Wide Web) เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ หรือ เป็นการดึงดูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HOME PAGE

2 โฮมเพจ (home page) คืออะไร ? Home Page คือ หน้าแรกที่แสดงข้อมูลของ เว็บไซต์ หรือ (World Wide Web) เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ หรือ เป็นการดึงดูด ให้เข้าไปชม ข้อมูลภายใน ซึ่งภายในโฮมเพจอาจมีเอกสาร ข้อความอื่นๆที่เรียกว่า เว็บเพจ ( web page) เชื่อมโยงต่อจากโฮมเพจตามที่เจ้าของ Home Page ต้องการจะใส่ลงไปในหน้าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์นั้นเช่น ข้อมูลแนะนำตัวเอง ซึ่ง อาจเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการให้ผู้อื่น ได้รับทราบ หรือข้อมูลที่ น่าสนใจ เป็นต้น ซึ่ง ใน Home Page หนึ่งๆ อาจมีหลายหน้าจอ (Page) ได้ และ Page หนึ่งๆ เหล่านี้จะมีฐานะเป็น Web Page และมีนามสกุลเป็น.htm หรือ.html ข้อมูล ที่แสดงก็เป็นได้ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลที่นำเสนอ สามารถเชื่อมโยงในรูปของ Hypertext คือ โยง (link) ไปยัง Page อื่นที่จะให้ข้อมูลนั้นๆ ในระดับ ลึกลงไปได้เรื่อยๆ

3 ชื่อไฟล์ของ homepage ต้องตั้งชื่อว่า index ทุกครั้งโดยมีนามสกุลตามแต่ ภาษาที่ใช้ โดยภาษามาตรฐานคือ html เช่น index.html หรือ index.php หรือ index.asp

4 ส่วนประกอบของ Homepage 1. ส่วน Header ประกอบด้วย 1 ชื่อหน่วยงาน 1 ตราหรือสัญลักษณ์ของ หน่วยงาน 1 หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน 2. ส่วน Body ประกอบด้วย 1 เส้นแบ่งข้อความ 1 รายการของหัวข้อหรือเนื้อหา 1 ภาพประกอบ 1 ปุ่มหรือ icon 1. ส่วน Header ประกอบด้วย 1 ชื่อหน่วยงาน 1 ตราหรือสัญลักษณ์ของ หน่วยงาน 1 หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน 2. ส่วน Body ประกอบด้วย 1 เส้นแบ่งข้อความ 1 รายการของหัวข้อหรือเนื้อหา 1 ภาพประกอบ 1 ปุ่มหรือ icon

5 ส่วนประกอบของ Homepage ส่วนประกอบของ Homepage 3. ส่วน footer ประกอบด้วย 1 email address ของผู้สร้าง (webmaster) และหน่วยงาน 1 วันเวลาที่สร้างและปรับปรุงข้อมูล 1 คำประกาศลิขสิทธิ์ 1 ตราหรือสัญลักษณ์ของหน่วยงาน 1 คำประกาศหรือเจตนารมย์ของหน่วยงาน

6 รายชื่อสมากชิก ปี๑ / ก ๑.นางสาว ธัญรดา ตุ่นภา เลขที่ ๒.นางสาว ประภาพรรณ เจริญผล เลขที่ ๕๒ ๓.นางสาว พรรษา เพชรโกมล เลขที่ ๖๐


ดาวน์โหลด ppt HOME PAGE. โฮมเพจ (home page) คืออะไร ? Home Page คือ หน้าแรกที่แสดงข้อมูลของ เว็บไซต์ หรือ (World Wide Web) เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ หรือ เป็นการดึงดูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google