งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Junction Box และ การติดเชื้อใน ระบบน้ำ โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Junction Box และ การติดเชื้อใน ระบบน้ำ โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Junction Box และ การติดเชื้อใน ระบบน้ำ โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด

2 Junction Box คือบริเวณที่เป็นทางเข้าของ 1. อากาศอัด 1. อากาศอัด 2. น้ำประปา 2. น้ำประปา 3. ไฟฟ้า 3. ไฟฟ้า 4. ท่อน้ำทิ้งที่เป็นทางออก ของ ของเสีย 4. ท่อน้ำทิ้งที่เป็นทางออก ของ ของเสีย

3

4 1. ขนาดของท่อลมที่เข้า junction มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 มม. ไม่น้อยกว่า 8 มม. 2. ระบบน้ำประปาต้องมี Filter กรองน้ำประปา ที่สามารถถอดออกทำความสะอาดได้ ที่สามารถถอดออกทำความสะอาดได้ มาตรฐาน Junction box

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 การเกิดเชื้อในระบบน้ำ 1. น้ำที่ใช้ของยูนิตทำฟันไม่เป็นน้ำ sterile 2. มีการค้างของน้ำในระบบเกิน 2 ชั่วโมง มีการค้างของน้ำในระบบเกิน 2 ชั่วโมง มีการค้างของน้ำในระบบเกิน 2 ชั่วโมง 3. กระบอกเก็บน้ำใช้แบบที่ไม่ สามารถถอดออก ทำความสะอาดและเปลี่ยนถ่าย น้ำได้ง่าย ทำความสะอาดและเปลี่ยนถ่าย น้ำได้ง่าย

19

20 2

21

22

23 การป้องกันเพื่อลดการแพร่เชื้อในระบบน้ำ 1. เปลี่ยนกระบอกเก็บน้ำเป็นแบบถอดออกได้ เมื่อต้องการ เปลี่ยนกระบอกเก็บน้ำเป็นแบบถอดออกได้ เปลี่ยนกระบอกเก็บน้ำเป็นแบบถอดออกได้ เติมน้ำ เติมน้ำ 2. ใช้น้ำ sterile หรือ 3. ก่อนเลิกงาน เปลี่ยนน้ำในกระบอกเก็บน้ำเป็นน้ำ sterile และเป่าน้ำที่ triple syringe ทิ้ง เพื่อให้มีน้ำ sterile sterile และเป่าน้ำที่ triple syringe ทิ้ง เพื่อให้มีน้ำ sterile ค้างในระบบ ค้างในระบบ 4. และถอดกระบอกเก็บน้ำออก เมื่อเลิกงาน 5. ก่อนปฏิบัติงานในวันถัดไป เมื่อใส่กระบอกน้ำแล้ว ให้เป่า น้ำทิ้ง เพื่อให้น้ำที่ค้างในระบบออกให้หมด น้ำทิ้ง เพื่อให้น้ำที่ค้างในระบบออกให้หมด

24

25


ดาวน์โหลด ppt Junction Box และ การติดเชื้อใน ระบบน้ำ โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google