งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้สุขศึกษาก่อนตรวจ ปัญชลิกา นาคคงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้สุขศึกษาก่อนตรวจ ปัญชลิกา นาคคงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้สุขศึกษาก่อนตรวจ ปัญชลิกา นาคคงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

2 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับความรู้ เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็ง ปากมดลูก

3 3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้สามารถให้สุขศึกษา เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็ง ปากมดลูก

4 4 ความสำคัญ การให้สุขศึกษาเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญในการให้บริการการ ป้องกันมะเร็ง การให้สุขศึกษาเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการตัดสินใจภายหลัง ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรอง และการรักษา ( ถ้ามีข้อบ่งชี้ )

5 5 การสร้าง สัมพันธภาพ 1. การยิ้ม (Greeting) 2. การพูดคุยเรื่องทั่วไป (Small talk) 3. การใส่ใจ (Attending) 4. การเปิดประเด็น (Opening)

6 6 การใส่ใจ (Attending) S = Squarely การนั่งแบบมุม ฉากไม่ประจันหน้า O = Open ท่าทีเปิดเผยไม่ปิด กั้นตนเอง L = Lean การนั่งโน้มตัวไป ข้างหน้าเล็กน้อย R = Relax ท่าทีผ่อนคลาย

7 7 คุณสมบัติ ให้ผู้มารับบริการให้มีส่วนร่วม ให้ผู้มารับบริการให้มีส่วนร่วม เป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยความ สะดวก และผู้แก้ปัญหา เป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยความ สะดวก และผู้แก้ปัญหา กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาอุปสรรค ค้นหาอุปสรรค

8 8 คุณสมบัติของผู้ให้ คำปรึกษา ( ต่อ ) เป็นผู้ฟังที่ดี เป็นผู้ฟังที่ดี รักษาความลับ รักษาความลับ ใช้ภาษาง่ายๆ ใช้ภาษาง่ายๆ ทบทวนประเด็นสำคัญ ทบทวนประเด็นสำคัญ

9 9 ข้อควร คำนึง สิทธิของผู้มารับบริการ สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูล สิทธิที่จะเลือกวิธีรักษา สิทธิความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับของผู้มารับ บริการ

10 10 หัวข้อ อวัยวะภายในสตรี ธรรมชาติของการติดเชื้อไวรัส HPV และ มะเร็งปากมดลูก สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก วิธีการป้องกันและการตรวจคัดกรอง ผลการ ตรวจ แนวทางการในการดูแลรักษา ความรู้สึกในขณะตรวจ ขั้นตอนในการตรวจ

11 11 ระหว่างการตรวจ ฟังผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการสบายมากที่สุด สังเกตสีหน้า และภาษากาย กระตุ้นให้ผู้รับบริการให้บอกและถามคำถาม ที่กังวล ให้ความมั่นใจผู้รับบริการระหว่างการตรวจ

12 12 หลังการตรวจ ผลการตรวจ การรักษาและทางเลือก การนัดหมาย อาการที่ควรมาก่อนนัดหมาย

13 13 สรุป ฟัง ดู อธิบายสิ่งที่จะกระทำ ถามว่ารู้สึกอย่างไร ให้ความมั่นใจแก่ ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt ให้สุขศึกษาก่อนตรวจ ปัญชลิกา นาคคงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google