งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ระยะที่ ๒ อสม. และประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ระยะที่ ๒ อสม. และประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ระยะที่ ๒ อสม. และประชาชน

2 ในจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลฯ ศรีสะ เกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร ๒ วัน คือ ๒๑ - ๒๒ เมย. ๕๗ ดำเนินงานระดับอำเภอ เริ่มวันที่ ๘ เมย. – ๑๕ พค. ๕๘

3 มติที่ประชุมวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ เมย. ๕๘ คือ อ. เลิงนกทา วันที่ ๒๒ เมย. ๕๘ คือ อ. คำเขื่อนแก้ว อำเภออื่นๆ เรียง ตามลำดับดังนี้ พื้นที่ ดำเนิน การ ๑. มหาชนะชัย ๒. ค้อ วัง ๓. ไทยเจริญ ๔. กุดชุม ๕. ทราย มูล ๖. ป่าติ้ว งบประ มาณ งบประมาณภาพรวม เครือข่ายระดับอำเภอ

4


ดาวน์โหลด ppt งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ระยะที่ ๒ อสม. และประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google