งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายการ ดำเนินงาน @ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90

3 อำเภอเป้าหมา ย คัดกรอง % กลุ่ม เสี่ยง % เมือง 60,55051,09284.382,6295.15 ทรายมูล 13,92411,25880.851,0179.03 กุดชุม 27,75525,47191.771,6356.42 คำเขื่อน แก้ว 39,73533,46184.211,7145.12 ป่าติ้ว 15,07313,02386.406655.11 มหาชนะ ชัย 24,94919,87079.648424.24 ค้อวัง 9,4277,16976.051,30518.20 เลิงนก ทา 36,17730,99485.672,7788.96 ไทย เจริญ 12,1328,19967.581,77821.69 รวม 239,72 2200,53783.6514,3637.16 ผลงานการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening)

4 อำเภอกลุ่ม เสี่ยง ตรวจ ov % พบ ov % เมือง 2,62996936.86363.72 ทรายมูล 1,017 100.0070.69 กุดชุม 1,635 100.00140.86 คำเขื่อน แก้ว 1,71429417.156321.43 ป่าติ้ว 66550676.09142.77 มหาชนะ ชัย 84271584.9210314.41 ค้อวัง 1,305705.3622.86 เลิงนกทา 2,7781,59557.42100.63 ไทยเจริญ 1,77863435.6620.32 รวม 14,3637,43551.762513.38 ผลงานการตรวจ ov ใน กลุ่ม เสี่ยง

5 อำเภอ อัลตร้า ซาวด์ ปกติ % ผิดปก ติ % เมือง 36 100.0000.00 ทรายมูล 77100.0000.00 กุดชุม 14 100.0000.00 คำเขื่อน แก้ว 153 100.0000.00 ป่าติ้ว 111090.9119.09 มหาชนะ ชัย 888697.7322.27 ค้อวัง 15960.00640.00 เลิงนกทา 10 100.0000.00 ไทยเจริญ 161381.25318.75 รวม 35033896.57123.43 ผลงานการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง

6 ผลอัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง ป่าติ้ว ผิดปกติ 1 ราย = cholangio confirm และรักษาอยู่ที่ รพ. ศรีนครินทร์ มหา ชนะชัย ผิดปกติ 2 ราย (Ca Liver) รักษาที่ รพ. ยส. ไทย เจริญ ผิดปกติ 3 ราย = fatty liver ส่ง confirm รพ. ยส ( รอผล ) ค้อวัง ผิดปกติ 6 ราย ส่ง confirm รพ. ยส. ( รอผล )

7


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google