งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90

3 อำเภอเป้าหมา ย คัดกรอง % กลุ่ม เสี่ยง % เมือง 60,55051, , ทรายมูล 13,92411, , กุดชุม 27,75525, , คำเขื่อน แก้ว 39,73533, , ป่าติ้ว 15,07313, มหาชนะ ชัย 24,94919, ค้อวัง 9,4277, , เลิงนก ทา 36,17730, , ไทย เจริญ 12,1328, , รวม 239, , , ผลงานการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening)

4 อำเภอกลุ่ม เสี่ยง ตรวจ ov % พบ ov % เมือง 2, ทรายมูล 1, กุดชุม 1, คำเขื่อน แก้ว 1, ป่าติ้ว มหาชนะ ชัย ค้อวัง 1, เลิงนกทา 2,7781, ไทยเจริญ 1, รวม 14,3637, ผลงานการตรวจ ov ใน กลุ่ม เสี่ยง

5 อำเภอ อัลตร้า ซาวด์ ปกติ % ผิดปก ติ % เมือง ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อน แก้ว ป่าติ้ว มหาชนะ ชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวม ผลงานการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง

6 ผลอัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง ป่าติ้ว ผิดปกติ 1 ราย = cholangio confirm และรักษาอยู่ที่ รพ. ศรีนครินทร์ มหา ชนะชัย ผิดปกติ 2 ราย (Ca Liver) รักษาที่ รพ. ยส. ไทย เจริญ ผิดปกติ 3 ราย = fatty liver ส่ง confirm รพ. ยส ( รอผล ) ค้อวัง ผิดปกติ 6 ราย ส่ง confirm รพ. ยส. ( รอผล )

7


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google