งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 รหัสวิชา 2201-1001 การสร้างงานเอกสาร และการทำงานกับตัวอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 รหัสวิชา 2201-1001 การสร้างงานเอกสาร และการทำงานกับตัวอักษร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 รหัสวิชา 2201-1001 การสร้างงานเอกสาร และการทำงานกับตัวอักษร

2 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ วิธีที่ 1 ใช้เมนูคำสั่ง 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม 2. คลิกที่รายการ สร้าง 3. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง เลือก เอกสารเปล่า วิธีที่ 2 ใช้แถบเครื่องมือ 1. คลิกที่ปุ่ม สร้างเอกสารเปล่า 2. เปิดหน้าต่างเอกสารเปล่าบนจอภาพ 1. การสร้างเอกสารใหม่ การสร้างเอกสารใหม่ มี 2 วิธี 123 แถบเครื่องมือมาตรฐาน

3 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 2. การปิดงานเอกสาร วิธีที่ 1 การปิดงานเอกสารแบบงานเดียว 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม 2. คลิกที่รายการ ปิด หรือ คลิกที่ปุ่ม ปิดหน้าต่าง 3. หน้าต่างเอกสารจะถูกปิด วิธีที่ 2 การปิดงานเอกสารแบบทั้งหมด 1.กดปุ่ม Shift ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วคลิกที่เมนู แฟ้ม 2. คลิกที่รายการ ปิดทั้งหมด การปิดงานเอกสาร มี 2 วิธี 1212

4 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3. การเปิดงานเอกสารเดิม (Open) การเปิดเอกสารเดิม 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม 2. คลิกที่รายการ เปิด หรือคลิกปุ่ม 3. ปรากฏหน้าต่าง เปิด 4. คลิกที่ลูกศรช่อง มองหาใน: ต้องการ เปิดไฟล์จากแหล่งเก็บใด คือ เลือกไดรว์ 5. เลือกคลิกที่ชื่อไฟล์ จะปรากฏชื่อไฟล์ที่ ต้องการเปิดในช่อง ชื่อแฟ้ม: 6. คลิกที่ปุ่ม เปิด เพื่อเปิดเอกสารที่เลือก 124563

5 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 4. การบันทึกเอกสาร 4.1 การบันทึกเอกสารแบบสร้างใหม่ 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม 2. คลิกที่รายการ บันทึกแฟ้มเป็น 3. กำหนดว่าจะบันทึกไฟล์ไว้ที่ใดในช่อง บันทึกใน: 4. กำหนดชื่อไฟล์ เช่น โปรแกรม Pretty HTML 5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก (ไฟล์ที่บันทึกจะได้ส่วนขยาย.DOC) 12345

6 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 4. การบันทึกเอกสาร (ต่อ) 4.2 การบันทึกทับไฟล์เดิมที่เปิดใช้งานอยู่ 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม 2. คลิกที่รายการ บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl + S 3. หรือคลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน 12 แถบเครื่องมือมาตรฐาน 3

7 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 5. การทำงานกับตัวอักษร 1. คลิกเมาส์รูปไอบีม จะปรากฏเครื่องหมายเคอร์เซอร์ บอกตำแหน่งการเริ่มพิมพ์ข้อความ ลักษณะเส้นตรงกระพริบ ๆ อยู่ 2. พิมพ์ข้อความจนสิ้นสุดบรรทัดไม่ต้องกดปุ่ม โปรแกรมจะทำการขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ 3. ควรกดปุ่ม เฉพาะเวลาที่ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่เท่านั้น 4. ระหว่างพิมพ์เอกสาร หากพิมพ์ผิด สามารถเลือกข้อความที่ผิด 5. ใช้ปุ่มบนแป้นพิมพ์ Backspace หรือ Delete หรือ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ข้อความที่เลือกจะถูกลบ 5.1 การเริ่มต้นพิมพ์ข้อมูลในเอกสาร มี 5 ข้อ เคอร์เซอ ร์

8 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 5. การทำงานกับตัวอักษร (ต่อ) 1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์ตำแหน่งที่จะพิมพ์แทรก 2. สามารถพิมพ์ ข้อความแทรกได้ทันที 3. ข้อความเดิมจะขยับออกไป 5.2 การพิมพ์แทรกข้อความ 1. กดปุ่ม ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2. สังเกตที่แถบสถานะ (Status Bar) จะปรากฏเครื่องหมาย OVR สีดำ 3. ถ้ากดปุ่ม ซ้ำอีกครั้งจะหมายถึงการพิมพ์แทรก 4. สังเกตที่แถบสถานะ OVR จะปรากฎสีจาง การพิมพ์ทับข้อความ

9 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 5. การทำงานกับตัวอักษร (ต่อ) 1. กดปุ่ม ลูกศรขึ้น  เป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ ขึ้นครั้งละ 1 บรรทัด 2. กดปุ่ม ลูกศรลง  เป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ ลงครั้งละ 1 บรรทัด 3. กดปุ่ม ลูกศรซ้าย  เป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ ไปทางซ้าย หนึ่งตัวอักขระ 4. กดปุ่ม ลูกศรขวา  เป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ ไปทางขวา หนึ่งตัวอักขระ 5. กดปุ่ม Home เป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ ไปต้นบรรทัด 6. กดปุ่ม End เป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ ไปท้ายบรรทัด 7. กดปุ่ม Page Up เป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ ขึ้นหนึ่งหน้าจอ 8. กดปุ่ม Page Down เป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ ลงหนึ่งหน้าจอ 9. กดปุ่ม Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ 10. กดปุ่ม SPACEBAR ช่องว่างแบบแยก หรือตัดคำเมื่อขึ้นบรรทัด 5.3 การเลื่อนเคอร์เซอร์ด้วยแป้นพิมพ์ (ที่ใช้บ่อย ๆ)

10 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 5. การทำงานกับตัวอักษร (ต่อ) วิธีที่ 1 การเลือกโดยใช้เมาส์ (Mouse) วิธีที่ 2 การเลือกคำ (Word) วิธีที่ 3 การเลือกทั้งบรรทัด วิธีที่ 4 การเลือกทั้งย่อหน้า วิธีที่ 5 การเลือกทั้งเอกสาร วิธีที่ 6 การเลือกโดยใช้แป้นพิมพ์ (Keyboard) 5.4 การเลือกตัวอักษรหรือข้อความ มีการเลือกข้อความอยู่ 6 วิธี

11 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 5. การทำงานกับตัวอักษร (ต่อ) วิธีที่ 1 คัดลอกโดยใช้เมนูคำสั่ง หรือ เมนูลัด 5.5 การคัดลอก/เคลื่อนย้าย ตัวอักษร ข้อความ หรือรูปภาพ การคัดลอกข้อความมี 4 วิธี คือ 1.เลือกข้อความ หรือรูปภาพที่ต้องการ 2. คลิกที่เมนู แก้ไข คลิกที่รายการ คัดลอก หรือ คลิกขวาที่ข้อความ คลิกที่ คัดลอก 3.นำเคอร์เซอร์ไปวางตำแหน่งที่ต้องการ 4.คลิกที่เมนู แก้ไข คลิกที่รายการ วาง

12 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 5. การทำงานกับตัวอักษร (ต่อ) 5.5 การคัดลอก/เคลื่อนย้าย ตัวอักษร ข้อความ หรือรูปภาพ วิธีที่ 2 คัดลอกโดยใช้แถบเครื่องมือ 1. เลือกข้อความที่ต้องการ 2. คลิกที่ปุ่ม คัดลอกบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน 3. คลิกที่ปุ่ม วางข้อความตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์ วิธีที่ 3 คัดลอกโดยใช้คีย์ลัด 1. เลือกข้อความที่ต้องการ 2. กดปุ่มที่แป้นพิมพ์ Ctrl+C เพื่อคัดลอกข้อความ 3. กดปุ่มที่แป้นพิมพ์ Ctrl+V เพื่อวางข้อความตรง ตำแหน่งเคอร์เซอร์

13 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 5. การทำงานกับตัวอักษร (ต่อ) 5.5 การคัดลอก/เคลื่อนย้าย ตัวอักษร ข้อความ หรือรูปภาพ วิธีที่ 4 คัดลอกเฉพาะรูปแบบ (ตัวตัดวางรูปแบบ) 1. เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอกรูปแบบ (ข้อความต้นแบบ) 2. คลิกที่ปุ่ม สังเกตเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปแปรงทาสี 3. คลิกลากคลุมข้อความที่ต้องการให้มีรูปแบบเดียวกับข้อความ ต้นแบบ วิธีที่ 1 ย้ายข้อความโดยใช้เมนูคำสั่ง หรือเมนูลัด 1.เลือกข้อความที่ต้องการย้าย 2.คลิกที่เมนู แก้ไข คลิกที่รายการ ตัด หรือคลิกขวาที่ข้อความ แล้วคลิกที่ ตัด 3.นำเคอร์เซอร์ไปวางตำแหน่งที่ต้องการ 4.คลิกที่เมนู แก้ไข คลิกที่รายการ วาง การเคลื่อนย้ายข้อความมี 2 แบบ ย้ายในระยะใกล้และระยะไกลมี 4 วิธี คือ

14 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 5. การทำงานกับตัวอักษร (ต่อ) วิธีที่ 2 ย้ายข้อความโดยใช้แถบเครื่องมือ 1. เลือกข้อความที่ต้องการย้าย 2. คลิกที่ปุ่ม ตัดข้อความ 3. คลิกที่ปุ่ม วางข้อความตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์ การเคลื่อนย้ายข้อความมี 2 แบบ ย้ายในระยะใกล้และระยะไกลมี 4 วิธี คือ วิธีที่ 3 ย้ายข้อความโดยใช้คีย์ลัด 1. เลือกข้อความที่ต้องการย้าย 2. กดปุ่มที่แป้นพิมพ์ Ctrl+X เพื่อย้ายข้อความ 3. กดปุ่มที่แป้นพิมพ์ Ctrl+V เพื่อวางข้อความตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์ วิธีที่ 4 ย้ายข้อความโดยใช้เมาส์ 1. เลือกข้อความที่ต้องการย้าย 2. คลิกเมาส์ที่ข้อความที่เลือกค้างไว้ 3. ลากไปวางยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการย้าย

15 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร ชิดขอบ กระจาย ระยะบรรทัด ลำดับเลข สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลดการเยื้อง เพิ่มการเยื้อง เส้นขอบ เน้น สีแบบอักษร 6.1 การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วยแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ มีวิธีการกำหนดด้วยกัน 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ ลักษณะและการจัดรูปแบบ ลักษณะ แบบอักษร ขนาดแบบอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง จัดชิดขวา

16 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) 1. เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ เช่น โปรแกรม 2. คลิกที่เมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง แบบอักษร 6.2 การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วยเมนูคำสั่ง 4. ปรากฏหน้าต่าง แบบอักษร 5. คลิกที่ลูกศรเลือก ลักษณะแบบอักษร: 6. คลิกที่ลูกศรเลือกขนาด:,สีแบบอักษร, ลักษณะ เส้นใต้, ลักษณะพิเศษ 7. คลิกปุ่ม ตกลง

17 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) 1. เลือกข้อความที่ต้องการปรับระยะห่าง 2. คลิกที่เมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง แบบอักษร 4. คลิกที่แท็บคำสั่ง ระยะห่างตัวอักขระ 5. คลิกที่ลูกศร มาตรส่วน: 6. คลิกที่ลูกศร ระยะห่าง: 7. คลิกที่ลูกศร ตำแหน่ง: เลือกที่ต้องการ 8. คลิกปุ่ม ตกลง 6.3 การจัดระยะห่างตัวอักขระ 23145678

18 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) 1. เลือกข้อความที่ต้องการสร้างลักษณะพิเศษให้ข้อความ 2. คลิกที่เมนู รูปแบบ 3. คลิกที่คำสั่ง แบบอักษร 4. คลิกที่แท็บคำสั่ง สร้างลักษณะพิเศษให้ข้อความ 5. คลิกที่รูปแบบที่ต้องการ เช่น ข้อความระยิบระยับ 6. จะแสดงผลลัพธ์ที่ แสดงตัวอย่าง 7. คลิกปุ่ม ตกลง 6.4 การสร้างลักษณะพิเศษให้กับข้อความ 2314567

19 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) วิธีที่ 1 การใช้เมนูคำสั่ง 1. คลิกที่เมนู แก้ไข 2. คลิกที่คำสั่ง เลิกทำ การพิมพ์ 6.5 คำสั่งยกเลิกการทำงานก่อนหน้านี้ (Undo) 12 วิธีที่ 2 ใช้ปุ่มเครื่องมือ 1. คลิกที่ปุ่มนี้ หรือคลิกที่ลูกศร 2. คลิกซ้ำไปเรื่อย ๆ จะทำการย้อนการทำงานได้หลายขั้น วิธีที่ 3 ใช้ปุ่มคีย์ลัด บนแป้นพิมพ์ 1. กดปุ่มคีย์ลัด Ctrl+Z 2. สามารถกดคีย์ลัดไปเรื่อย ๆ ย้อนกลับไปยังตำแหน่งตั้งต้นได้หลาย ๆ ครั้ง 12

20 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) วิธีที่ 1 การใช้เมนูคำสั่ง 1. คลิกที่เมนู แก้ไข 2. คลิกที่คำสั่ง ทำซ้ำ Insert Symbol 6.6 คำสั่งเพื่อทำการย้อนคำสั่งที่เลิกทำไปแล้ว (Redo) วิธีที่ 2 ใช้ปุ่มเครื่องมือ 1. คลิกที่ปุ่มนี้ หรือคลิกที่ลูกศร 2. คลิกซ้ำไปเรื่อย ๆ จะทำการยกเลิกการการทำงานก่อนหน้านี้ วิธีที่ 3 ใช้ปุ่มคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ 1. กดปุ่มคีย์ลัด Ctrl+Y 2. เพื่อยกเลิกการย้อนกลับ 1 2

21 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) 1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งแทรกสัญลักษณ์พิเศษ 2. คลิกที่เมนู แทรก 3. คลิกที่คำสั่ง สัญลักษณ์ 4. จะปรากฎหน้าต่าง สัญลักษณ์ 5. คลิกที่ลูกศร แบบอักษร: 6. คลิกเลือกที่ รูปสัญลักษณ์ที่ต้องการ 7. คลิกที่ปุ่ม แทรก 8. คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก หรือ ปิด 6.7 การแทรกสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ (Insert Symbol) 2354684 รูปสัญลักษณ์ แบบ Wingdings

22 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) 1. เปิดแฟ้มข้อมูลที่ต้องการสร้างตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ 2. เลือกตัวอักษรตัวแรก 3. คลิกที่เมนู รูปแบบ 4. คลิกที่รายการ ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ 5. จะปรากฎหน้าต่าง ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ 6. คลิกที่กรอบ หล่น 7. เลือกจำนวนบรรทัดที่จะหล่น กำหนด 3 บรรทัด 8. คลิกปุ่ม ตกลง 6.8 การแทรกตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่ (Drop Cap) 12345678

23 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) 1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งแทรกวันที่ หรือเวลา 2. คลิกที่เมนู แทรก 3. คลิกที่คำสั่ง วันที่และเวลา 4. ปรากฎหน้าต่าง วันที่และเวลา 5. ให้เลือกรูปแบบของวันที่และเวลาที่ต้องการ 6. หรือเลือกภาษา : ที่ต้องการใช้งานกับวันที่และเวลา (ไทย) 7. ให้คลิกเครื่องหมาย ที่ปรับปรุงอัตโนมัติ 8. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 6.9 การแทรกวันที่และเวลาในเอกสาร (Insert Date and Time) 12347658

24 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การจัดรูปแบบตัวอักษร (ต่อ) 1. คลิกที่เมนู แทรก 2. คลิกที่คำสั่ง หมายเลขหน้า 3. ปรากฎหน้าต่าง หมายเลขหน้า 4. เลือกตำแหน่งของเลขหน้าจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้ากระดาษ 5. คลิกที่ปุ่มลูกศร เลือกการจัดตำแหน่ง: ซ้าย กึ่งกลาง ขวา ภายใน ภายนอก 6. คลิกที่ปุ่ม รูปแบบ... 7. เลือกรูปแบบตัวเลขว่าจะใช้เป็น เลขอารบิก หรือ เลขโรมัน หรือ แบบตัวอักษร 8. คลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อกำหนดหมายเลขหน้าเริ่มต้นจะเริ่มที่หมายเลขใด หรือจะให้นับต่อกจากส่วนที่แล้ว 9. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 10. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 6.10 การแทรกเลขหน้า (Insert Page Number) 1268345910

25 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 7. การค้นหาคำ 1. คลิกที่เมนู แก้ไข 2. คลิกที่คำสั่ง ค้นหา 3. ปรากฏหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ 4. พิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหาในช่อง สิ่งที่ค้นหา: 5. คลิกที่คำสั่ง ค้นหาถัดไป 6. เมื่อค้นหาพบจะมีแถบสีดำคลุมข้อความที่ค้นพบ 7. คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก 7.1 การค้นหาคำ 1234657

26 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 7. การค้นหาคำ (ต่อ) 1. คลิกที่เมนู แก้ไข 2. คลิกที่คำสั่ง แทนที่ 3. ปรากฏหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ 4. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาช่อง สิ่งที่ค้นหา: Word 5. พิมพ์คำใหม่ที่ต้องการแทนที่ช่องแทนที่ด้วย: เวิร์ด 6. คลิกที่ปุ่ม แทนที่ 7. คลิกที่ปุ่ม แทนที่ทั้งหมด 8. เมื่อแทนทีทั้งหมด จะขึ้นข้อความเตือนว่า Word ได้เสร็จสิ้นการค้นหาเอกสารแล้วและ ได้ทำการแทนที่เป็นจำนวน 3 ครั้ง 9. คลิกที่ปุ่ม ปิด 7.2 การค้นหาและแทนที่คำ 123475968

27 จบบทที่ 3 การสร้างงานเอกสาร และการทำงานกับตัวอักษร รหัสวิชา 2201-1001


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 รหัสวิชา 2201-1001 การสร้างงานเอกสาร และการทำงานกับตัวอักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google