งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการปฏิเสธ หลักการปฏิเสธ ๑ ) ควรปฏิเสธด้วยคำพูด น้ำเสียง ท่าทางที่ จริงจังแต่มีความสุภาพ เพื่อแสดงความตั้งใจ อย่างชัดเจนในการปฏิเสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการปฏิเสธ หลักการปฏิเสธ ๑ ) ควรปฏิเสธด้วยคำพูด น้ำเสียง ท่าทางที่ จริงจังแต่มีความสุภาพ เพื่อแสดงความตั้งใจ อย่างชัดเจนในการปฏิเสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการปฏิเสธ หลักการปฏิเสธ ๑ ) ควรปฏิเสธด้วยคำพูด น้ำเสียง ท่าทางที่ จริงจังแต่มีความสุภาพ เพื่อแสดงความตั้งใจ อย่างชัดเจนในการปฏิเสธ

2 ๒ ) แสดงความรู้สึกและพฤติกรรมประกอบไป กับเหตุผล ๓ ) การขอความเห็นส่วนร่วมกับการแสดงการ ขอบคุณ การขอโทษ เพื่อรักษาน้ำใจและ สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ๔ ) มีสมาธิในการปฏิเสธเมื่อถูกรบเร้าไม่ควร หวั่นไหวหรือลังเล ควรยืนยันการปฏิเสธ และ หาทางออกโดยวิธีการดังนี้

3 - ควรปฏิเสธซ้ำโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมทั้ง กล่าวคำอำลา โดยไม่ฟังคำพูดอื่นใดอีก เพื่อ ไม่ให้เกิดความลังเลใจ หรือขาดความเชื่อมั่น ในตนเอง - มีการต่อรองหรือผัดผ่อน โดยการหากิจกรรม อื่นมาทดแทน - มีการผัดผ่อน โดยยืดระยะเวลาออกไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนใจ ๔. ๓ การเลือกใช้ทักษะการปฏิเสธ

4 ๑ ) ไม่ชอบหรือไม่ต้องร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง ทำให้เกิดความอึดอัดหรือคับข้องใจก็ควรใช้ ทักษะการปฏิเสธ ๒ ) เมื่อรู้สึกลังเลใจต่อการเลือกสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง ก็ควรใช้ทักษะการปฏิเสธ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเสีย ๓ ) เมื่อรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นเสี่ยงต่อตนเอง ก็ ควรใช้ทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ ดังกล่าวนั้น

5 ๔. ๔ ประโยชน์ของการปฏิเสธ ๑ ) เป็นการแสดงสิทธิอันชอบธรรมของบุคคล ต่อการแสดงความรู้สึกไม่พอใจความขัดแย้ง ของตนเอง ต่อผู้อื่นโดยไม่เสียสัมพันธภาพ ๒ ) ทำให้เกิดความปลอดภัยหรือป้องกันการ เกิดความสูญเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ๓ ) เป็นการระงับความขัดแย้งหรือเพื่อการ รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันให้คงอยู่

6 ๔ ) ใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสถานการณ์ เสี่ยงต่อสุขภาพและเหตุการณ์ต่างๆใน ชีวิตประจำวัน ตัวอย่างการใช้ทักษะการปฏิเสธ บอยมาหาบีที่บ้านเพื่อช่วยกันทำรายงาน หลัง ทำรายงานเสร็จบอยจึงใช้คำพูดขอหอมแก้มบี และบอกว่ารักบีมาก บอย : “ เราขอหอมแก้มบีได้มั้ย บอยรักบีนะ ” บี : “ บีว่าอย่าดีกว่านะ มันไม่เหมาะสม เพราะ เรายังเด็กกันอยู่ อย่าทำอะไรแบบนี้

7 บอย : “ บีไม่รักบอยเหรอ ” บี : “ บีก็รักบอย แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา เราควร เป็นเพื่อนกันไปก่อน และทำหน้าที่ของตนเอง ให้ดีที่สุด เรียนหนังสือให้จบ มีงานทำและ สามารถรับผิดชอบตนเองได้ นั่นคือ เวลาที่ เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้ ” บอย : “ บอยขอโทษ ต่อไปบอยจะไม่ทำอย่างนี้ อีก ”


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการปฏิเสธ หลักการปฏิเสธ ๑ ) ควรปฏิเสธด้วยคำพูด น้ำเสียง ท่าทางที่ จริงจังแต่มีความสุภาพ เพื่อแสดงความตั้งใจ อย่างชัดเจนในการปฏิเสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google