งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความถ่อมตน อย่ารอคอยให้มีรัก แล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความถ่อมตน อย่ารอคอยให้มีรัก แล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความถ่อมตน

3 อย่ารอคอยให้มีรัก แล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น

4 อย่ารอคอยจนกลายเป็นคนโดดเดี่ยว แล้วจึงเป็นคุณค่าของเพื่อน

5 อย่ารอคอยให้มีมาก ๆ แล้วจึงเริ่มแบ่งปันเพียงเล็กน้อย

6

7 อย่ารอคอยให้มีเวลา... แล้วจึงทำประโยชน์

8

9 อย่ารอคอยให้ได้งานที่ดีที่สุด... แล้วจึงเริ่มทำงาน

10

11 อย่ารอคอยให้คนอื่นเจ็บปวดเสียก่อน... แล้วจึงขอโทษ

12 อย่ารอคอยให้คนอื่นโกรธแล้วจึงหันมาทำดีด้วย

13 อย่ารอคอยให้คนอื่นทำดีด้วยแล้วจึงเห็นคุณค่า

14 อย่ารอคอยให้มีคนรักแล้วจึงเห็นค่า

15 อย่ารอคอยเพื่อให้มีวันข้างหน้า....... แล้วจึงทำดี

16 อย่ารอคอย..... เพราะคุณไม่รู้ว่า มันจะต้องใช้เวลานานเท่าใด


ดาวน์โหลด ppt ความถ่อมตน อย่ารอคอยให้มีรัก แล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google