งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

19 ธันวาคม 2557 โรงแรม อิสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการเกษตรและชีวภาพ ในสองทศวรรษข้างหน้า น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "19 ธันวาคม 2557 โรงแรม อิสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการเกษตรและชีวภาพ ในสองทศวรรษข้างหน้า น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 19 ธันวาคม 2557 โรงแรม อิสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการเกษตรและชีวภาพ ในสองทศวรรษข้างหน้า น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในศตวรรษที่ 21”

2 What is Value-added Agriculture ? 2/21

3 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 3/21

4 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 4/21

5 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 5/21

6 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 6/21

7 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 7/21 Blood  ACE Inhibitor Comb  Hyaluronic acid Egg  Lysozyme, Ovalbumin Other bioactive peptides

8 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 8/21

9 Drivers of Value-added Agriculture 9/21

10 Drivers of Value-added Agriculture 10/21

11 Drivers of Value-added Agriculture 11/21

12 Future direction 12/21

13 Future direction 13/21

14 Future direction 14/21 https://www.youtube.com/watch?v=bkbLVamdUEY&fea ture=player_detailpage

15 Future direction 15/21

16 Future direction 16/21

17 Future direction 17/21

18 Future direction 18/21

19 Future direction 19/21

20 Future direction 20/21

21 Key success factor 21/21 Clear direction Strategies Effective execution ImplementationContinuation Just Do It!

22 QUALITY FOR LIFE Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt 19 ธันวาคม 2557 โรงแรม อิสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการเกษตรและชีวภาพ ในสองทศวรรษข้างหน้า น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google