งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

19 ธันวาคม 2557 โรงแรม อิสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการเกษตรและชีวภาพ ในสองทศวรรษข้างหน้า น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "19 ธันวาคม 2557 โรงแรม อิสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการเกษตรและชีวภาพ ในสองทศวรรษข้างหน้า น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 19 ธันวาคม 2557 โรงแรม อิสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการเกษตรและชีวภาพ ในสองทศวรรษข้างหน้า น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในศตวรรษที่ 21”

2 What is Value-added Agriculture ? 2/21

3 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 3/21

4 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 4/21

5 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 5/21

6 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 6/21

7 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 7/21 Blood  ACE Inhibitor Comb  Hyaluronic acid Egg  Lysozyme, Ovalbumin Other bioactive peptides

8 What is Value-added Agriculture ? Science, Technology & Innovation 8/21

9 Drivers of Value-added Agriculture 9/21

10 Drivers of Value-added Agriculture 10/21

11 Drivers of Value-added Agriculture 11/21

12 Future direction 12/21

13 Future direction 13/21

14 Future direction 14/21 https://www.youtube.com/watch?v=bkbLVamdUEY&fea ture=player_detailpage

15 Future direction 15/21

16 Future direction 16/21

17 Future direction 17/21

18 Future direction 18/21

19 Future direction 19/21

20 Future direction 20/21

21 Key success factor 21/21 Clear direction Strategies Effective execution ImplementationContinuation Just Do It!

22 QUALITY FOR LIFE Thank you for your attention rutjawate@betagro.com


ดาวน์โหลด ppt 19 ธันวาคม 2557 โรงแรม อิสติน แกรนด์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรการเกษตรและชีวภาพ ในสองทศวรรษข้างหน้า น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google