งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China) โดย อาจารย์ สงวน ลิ่วมโนมนต์ ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

2 2 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ”

3 3

4 4 ผู้นำจีน ยุคใหม่

5 5 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” คณะรัฐมนตรี สาธารณรัฐ ประชาชนจีน

6 6 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ”

7 7

8 8

9 9 ผู้นำใหม่ของจีน (1)

10 10 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ”

11 11 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ”

12 12 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ”

13 13 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” ผู้นำใหม่ของจีน (3)

14 14 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ”

15 15 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” NEW CHINESE CEOS AND FUTURE DIRECTIONS OF BUSINESS IN CHINA by Mr. Sanguan Lewmanomont

16 16 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” Globalization vs China

17 17 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” F -------- Fast B -------- Better I -------- Innovation

18 18 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” C -------- Collective I -------- Integration A -------- Action (able)

19 19 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” SBU—Strategic Business Unit

20 20 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” IPR--Intellectual Property Rights

21 21 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” Knowledge Management

22 22 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” IPR--Intellectual Property Rights

23 23 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” OEC O ------ Overall E ------ Every (one, day, thing) C ------ Control & Clear

24 24 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” 6S Setting Sort-out Sweep Set-aside Sophistication Safety

25 25 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ”


ดาวน์โหลด ppt 1 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “ เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน : วันนี้และ อนาคต ” ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google