งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China)
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China) โดย อาจารย์ สงวน ลิ่วมโนมนต์ ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

2 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

3 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

4 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”
ผู้นำจีนยุคใหม่

5 คณะรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” คณะรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน

6 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

7 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

8 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

9 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”
ผู้นำใหม่ของจีน(1)

10 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

11 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

12 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

13 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”
ผู้นำใหม่ของจีน(3)

14 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”

15 NEW CHINESE CEOS AND FUTURE DIRECTIONS OF BUSINESS IN CHINA
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” NEW CHINESE CEOS AND FUTURE DIRECTIONS OF BUSINESS IN CHINA by Mr. Sanguan Lewmanomont

16 Globalization vs China
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” Globalization vs China

17 B -------- Better I -------- Innovation
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” F Fast B Better I Innovation

18 I -------- Integration A -------- Action (able)
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” C Collective I Integration A Action (able)

19 SBU—Strategic Business Unit
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” SBU—Strategic Business Unit

20 IPR--Intellectual Property Rights
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” IPR--Intellectual Property Rights

21 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”
Knowledge Management

22 IPR--Intellectual Property Rights
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” IPR--Intellectual Property Rights

23 E ------ Every (one, day, thing) C ------ Control & Clear
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” OEC O Overall E Every (one, day, thing) C Control & Clear

24 6S Setting Sort-out Sweep Set-aside Sophistication Safety
สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต” 6S Setting Sort-out Sweep Set-aside Sophistication Safety

25 สัมมนาวิชาการ 3 ทศวรรษ สัมพันธภาพไทยจีน เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน : วันนี้และอนาคต”


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำจีนยุคใหม่ (New Generation of Leader in China)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google