งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชาญชัย พิณ เมืองงาม.  Knowledge - มี ?  Attitude - ปรับเปลี่ยน ?  Practice - ปฏิบัติ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชาญชัย พิณ เมืองงาม.  Knowledge - มี ?  Attitude - ปรับเปลี่ยน ?  Practice - ปฏิบัติ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชาญชัย พิณ เมืองงาม

2  Knowledge - มี ?  Attitude - ปรับเปลี่ยน ?  Practice - ปฏิบัติ ?

3  มี หรือ ไม่ ?  ชัด หรือ ไม่ ?  อนาคต ?  ทำไมต้องมี ?

4  R & D  Model Development  Technology Transfer -Direct - หน่วย บริการ, เครือข่าย -Indirect - ประชาชน  M&E

5 Model Developme nt Technology Transfer STANDARD

6 OUTPUT - Effective - Evaluative COREPROCESSCOREPROCESS BRAND & CREDIT

7 ( K, A, P ? ) TARGET -Group - Individual – WHO ? - PROCESS - CURRICULUM - PROCESS - CURRICULUM OUTPUT Immediate Short Term Long Term (Outcome) “CONTENT”

8 1. Program หรือ Course ในนามกรมอนามัย - มีมาตรฐานกลาง (CONTENT) เหมือนกัน - มี Output ที่วัดได้ ใกล้เคียงกัน - Out put ที่เด็กหรือพ่อ แม่ - Evaluation หรือ Measurement ได้

9 2. รวมทั้ง 3 Part เข้าเป็น หลักสูตรเดียว ใช้ชื่อเดียว 3. แต่ละ Part มีจุดเด่นอะไร ที่ดึงมาทำ Campaign หรือ ประชาสัมพันธ์

10 4. แนวทางการพัฒนาให้แต่ละศูนย์ ดำเนินการได้ใกล้เคียง และมี Minimum standard 5. จัดระบบร่วมมือระหว่างศูนย์ เพื่อ ทำ Advance Development โดยเฉพาะการ review ของ ต่างประเทศ และ Apply อย่าง ต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt นายชาญชัย พิณ เมืองงาม.  Knowledge - มี ?  Attitude - ปรับเปลี่ยน ?  Practice - ปฏิบัติ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google