งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร VS การประเมินหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร VS การประเมินหลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร VS การประเมินหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 หลักสูตร ? รายวิชาที่กำหนดไว้ให้ศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ( A group of related courses, often in a special field of study: the (medical) curriculum (

3 รายละเอียดของหลักสูตร ?
ดูว่าขอเปิดหลักสูตรใหม่ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ดูว่าเขามารับรองหลักสูตรเขารับรองอะไรบ้าง ในประเทศ (consortium) | สากล (WFME) ใช้หลัก OLE ( Objective | Learning experience | Evaluation) ใช้หลัก Harden’s 10 questions

4 การประเมินหลักสูตร ? การประเมินให้สมบูรณ์ตามรายละเอียดของหลักสูตร

5 การประเมินหลักสูตรที่ผ่านมา ?
ประเมินเพื่อปรับหลักสูตร ประเมิน (โดย) ผู้ใช้บัณฑิต ประเมินกระบวนวิชา (เกือบ) ทุกกระบวนวิชา ไม่พอ ?!?!

6 CIPP & รายละเอียดหลักสูตร
C = Context I = Input P = Process P = Product

7 C I P cmu consort WFME OLE 10’s Q M&O O N, A&O St,Sf ? EP,A L, E …
content

8 พิจารณาด้านเดียว => What?
Where? When? Why? How? Who? By Whom?


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร VS การประเมินหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google