งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร VS การ ประเมินหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร VS การ ประเมินหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร VS การ ประเมินหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 หลักสูตร ? รายวิชาที่กำหนดไว้ให้ศึกษาเพื่อ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง (www.royin.go.th) A group of related courses, often in a special field of study: the (medical) curriculum (www.dictionary.com)

3 รายละเอียดของ หลักสูตร ? ดูว่าขอเปิดหลักสูตรใหม่ต้องการ ข้อมูลอะไรบ้าง ดูว่าเขามารับรองหลักสูตรเขา รับรองอะไรบ้าง – ในประเทศ (consortium) | สากล (WFME) ใช้หลัก OLE ( Objective | Learning experience | Evaluation) ใช้หลัก Harden’s 10 questions

4 การประเมินหลักสูตร ? การประเมินให้สมบูรณ์ตาม รายละเอียดของหลักสูตร

5 การประเมินหลักสูตรที่ ผ่านมา ? ประเมินเพื่อปรับหลักสูตร ประเมิน ( โดย ) ผู้ใช้บัณฑิต ประเมินกระบวนวิชา ( เกือบ ) ทุก กระบวนวิชา ไม่พอ ?!?!

6 CIPP & รายละเอียด หลักสูตร C = Context I = Input P = Process P = Product

7 cmuconsortWFMEOLE10’s Q C M&OON, A&O I St,Sf?? P EP,AL, E content P …??

8 พิจารณาด้านเดียว => What? Where? When? Why? How? Who? By Whom?


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร VS การ ประเมินหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google