งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ Input Process Output Outcome (ปัจจัย) (กระบวนการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ Input Process Output Outcome (ปัจจัย) (กระบวนการ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ Input Process Output Outcome (ปัจจัย) (กระบวนการ)
(ปัจจัย) (กระบวนการ) Output (ผลผลิต) Outcome (ผลลัพธ์) SMART planning Input Process Output Outcome ประทีป (6 พ.ย. 53)

2 คิดทะลุ (Think Through)
1. ประสิทธิผล (Effectiveness) หลักคิด : เร็ว – ช้า – หนัก – เบา ทำ 20 – ได้ 80 หนึ่งผลมาจากหลายเหตุ 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักคิด : หนึ่งเป้าหมายไปได้หลายเส้นทาง How to ที่ได้ผล “คุ้มค่า” ที่สุด (ดีกว่า – เร็วกว่า – ถูกกว่า)

3 ฉลาดวางแผน SMART Planning Specific, Measurable, Actionable, Relevant & Time-based
ทำสิ่งที่จำเป็น เท่าที่จำเป็น เมื่อจำเป็นเท่านั้น ● ให้คนทำเป็นคนคิด ● ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ● ตรวจสอบปัญหาในสถานที่จริง ● แก้ปัญหาและวิจัยด้วยตนเอง

4 ตัวอย่าง เป้าหมาย “เกษตรกร”
ตัวอย่าง เป้าหมาย “กลุ่มเกษตรกร” นายบุญชูมีต้นทุนการปลูกข้าวไร่ละ 3,000 บาทในฤดูหน้า ประธาน นายบุญชู กำหนดเวลา ภาคแสดง มีต้นทุนการปลูกข้าว ตัวเลข ไร่ละ 3,000 บาท ในฤดูหน้า กลุ่ม... มีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยลดลงจากไร่ละ 4,000 เหลือ 3,500 บาทในฤดูหน้า ประธาน กลุ่ม กำหนดเวลา ภาคแสดง มีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยลดลง ตัวเลข จากไร่ละ 4,000 เหลือ 3,500 บาท ในฤดูหน้า

5 ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor, KSF) คือ ปัจจัยที่ส่งผลมาก
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และเป็นปัจจัยที่ทีมงาน สามารถจัดการได้

6 ถ้าต้องการผลผลิตข้าวโพด 1 ตัน/ไร่
KSF? ถ้าต้องการผลผลิตข้าวโพด 1 ตัน/ไร่

7

8 ภาคีความร่วมมือ (อปท.)
KSF? ของโครงการฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทีมงาน เกษตรกรผู้นำ 1 2 3 โครงการฯ 5 ระบบข้อมูล 4 ? ? แหล่งเรียนรู้ งบประมาณ ภาคีความร่วมมือ (อปท.)

9 6 “คำถาม” ที่ช่วยให้จังหวัด “คิดสำเร็จ”
1. “เป้าหมาย” ของโครงการฯ คือ อะไร? 2. ถ้าต้องการบรรลุเป้าหมายในข้อ 1 ต้องมี KSF อะไรบ้าง? 3. จังหวัดยังขาด KSF ใดบ้าง? ทำให้รู้ว่า ต้องดำเนินการในประเด็น (เรื่อง) ใดบ้าง? 4. “เป้าหมาย” ของแต่ละประเด็น (เรื่อง) คือ อะไร? 5. ถ้าต้องการบรรลุแต่ละเป้าหมายในข้อ 4 คาดว่าจะติดขัดปัญหา (“จุดคอขวด”) อะไรบ้าง? 6. ถ้าต้องการขจัดแต่ละ “จุดคอขวด” ในข้อ 5 ต้องทำอย่างไร? (มี “กิจกรรม” อะไรบ้าง?) ๕ ม.ค. ๕๕

10


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ Input Process Output Outcome (ปัจจัย) (กระบวนการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google