งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ Input Process Input Process (ปัจจัย) (กระบวนการ) (ปัจจัย) (กระบวนการ) Output Output (ผลผลิต) (ผลผลิต) Outcome Outcome (ผลลัพธ์) (ผลลัพธ์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ Input Process Input Process (ปัจจัย) (กระบวนการ) (ปัจจัย) (กระบวนการ) Output Output (ผลผลิต) (ผลผลิต) Outcome Outcome (ผลลัพธ์) (ผลลัพธ์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ Input Process Input Process (ปัจจัย) (กระบวนการ) (ปัจจัย) (กระบวนการ) Output Output (ผลผลิต) (ผลผลิต) Outcome Outcome (ผลลัพธ์) (ผลลัพธ์) ประทีป (6 พ.ย. 53) SMART planning Input Process Output Outcome

2 คิดทะลุ (Think Through) 1. ประสิทธิผล (Effectiveness) 1. ประสิทธิผล (Effectiveness) หลักคิด :เร็ว – ช้า – หนัก – เบา หลักคิด :เร็ว – ช้า – หนัก – เบา ทำ 20 – ได้ 80 หนึ่งผลมาจากหลายเหตุ 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักคิด :หนึ่งเป้าหมายไปได้หลายเส้นทาง หลักคิด :หนึ่งเป้าหมายไปได้หลายเส้นทาง How to ที่ได้ผล “คุ้มค่า” ที่สุด (ดีกว่า – เร็วกว่า – ถูกกว่า)

3 ฉลาดวางแผน SMART Planning S pecific, M easurable, A ctionable, R elevant & T ime-based ทำสิ่งที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นเมื่อจำเป็นเท่านั้น ● ให้คนทำเป็นคนคิด ● ให้คนทำเป็นคนคิด ● ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ● ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ● ตรวจสอบปัญหาในสถานที่จริง ● ตรวจสอบปัญหาในสถานที่จริง ● แก้ปัญหาและวิจัยด้วยตนเอง ● แก้ปัญหาและวิจัยด้วยตนเอง

4 ตัวอย่าง เป้าหมาย “เกษตรกร” ตัวอย่าง เป้าหมาย “กลุ่มเกษตรกร” นายบุญชู ประธาน มีต้นทุนการปลูกข้าว ไร่ละ 3,000 บาทในฤดูหน้า กำหนดเวลา ภาคแสดง ตัวเลข กลุ่ม....... ประธาน มีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยลดลง จากไร่ละ 4,000 เหลือ 3,500 บาทในฤดูหน้า กำหนดเวลา ภาคแสดง ตัวเลข นายบุญชูมีต้นทุนการปลูกข้าวไร่ละ 3,000 บาทในฤดูหน้า กลุ่ม... มีต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยลดลงจากไร่ละ 4,000 เหลือ 3,500 บาทในฤดูหน้า

5 ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor, KSF) คือ ปัจจัยที่ส่งผลมาก ต่อการบรรลุเป้าหมายและเป็นปัจจัยที่ทีมงานสามารถจัดการได้

6 KSF ? ถ้าต้องการผลผลิตข้าวโพด 1 ตัน/ไร่

7

8 ? KSF ? ของโครงการฯ โครงการฯ เกษตรกรผู้นำ ภาคีความร่วมมือ (อปท.) แหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณ ระบบ ข้อมูล ทีมงาน 1 3 5 ? ? 2 4

9 6 “คำถาม” ที่ช่วยให้จังหวัด “คิดสำเร็จ” 1. “เป้าหมาย” ของโครงการฯ คือ อะไร? 2. ถ้าต้องการบรรลุเป้าหมายในข้อ 1 ต้องมี KSF อะไรบ้าง? 3. จังหวัดยังขาด KSF ใดบ้าง? ทำให้รู้ว่า ต้อง ดำเนินการในประเด็น (เรื่อง) ใดบ้าง? 4. “เป้าหมาย” ของแต่ละประเด็น (เรื่อง) คือ อะไร? 5. ถ้าต้องการบรรลุแต่ละเป้าหมายในข้อ 4 คาด ว่าจะติดขัดปัญหา (“จุดคอขวด”) อะไรบ้าง? 6. ถ้าต้องการขจัดแต่ละ “จุดคอขวด” ในข้อ 5 ต้องทำอย่างไร? (มี “กิจกรรม” อะไรบ้าง?) ๕ ม.ค. ๕๕

10


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ Input Process Input Process (ปัจจัย) (กระบวนการ) (ปัจจัย) (กระบวนการ) Output Output (ผลผลิต) (ผลผลิต) Outcome Outcome (ผลลัพธ์) (ผลลัพธ์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google