งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา นายวัฒนเกียรติ ศรีวิชา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง กลุ่ม งานตรวจอากาศเถิน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา นายวัฒนเกียรติ ศรีวิชา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง กลุ่ม งานตรวจอากาศเถิน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา นายวัฒนเกียรติ ศรีวิชา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง กลุ่ม งานตรวจอากาศเถิน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โทร 054-291744 www.cmmet.tmd.go.th www.tmd.go.th www.cmmet.tmd.go.th www.tmd.go.th

2

3 1.1 การตรวจอากาศผิวพื้น จะตรวจ ทุกๆ 3 ชั่วโมง - ความกดอากาศ - อุณหภูมิ - ลม - ความชื้น - ทัศนวิสัย - เมฆ - ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

4 เครื่องมือตรวจอากาศ เรือนเทอร์โมมิเตอร์ ( ตู้สกรีน )

5 เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัด อุณหภูมิสูงสุด เครื่องวัดอุณหภูมิต่ำสุด เครื่องวัดความชื้นอากาศ (DRY – WET BULB PSYCHROMETER)

6 เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง (CRONARY RAIN GAUGE)

7 เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัดการระเหยของน้ำ (American Class Pan)

8 เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม (ANEMOMETER AND WIND VANE)

9 เครื่องมือตรวจอากาศ บาร์โรกราฟ ราย 1 วัน เทอร์โม – ไฮโกรกราฟ ราย 1 วัน บาร์โรมิเตอร์ปรอท

10 1.2 การตรวจอากาศชั้นบน จะตรวจทุกๆ 6 ชั่วโมง

11 1.3 การตรวจ อากาศด้วยเรดาร์

12 1.4 การตรวจอากาศ ด้วยดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา นายวัฒนเกียรติ ศรีวิชา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง กลุ่ม งานตรวจอากาศเถิน ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google