งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
นายวัฒนเกียรติ ศรีวิชา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง กลุ่มงานตรวจอากาศเถิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โทร

2

3 1.1 การตรวจอากาศผิวพื้น จะตรวจทุกๆ 3 ชั่วโมง
- ความกดอากาศ - อุณหภูมิ - ลม - ความชื้น - ทัศนวิสัย - เมฆ - ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

4 เรือนเทอร์โมมิเตอร์ (ตู้สกรีน)
เครื่องมือตรวจอากาศ เรือนเทอร์โมมิเตอร์ (ตู้สกรีน)

5 เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด เครื่องวัดความชื้นอากาศ
(DRY – WET BULB PSYCHROMETER) เครื่องวัดอุณหภูมิต่ำสุด

6 เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง (CRONARY RAIN GAUGE)
เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง (CRONARY RAIN GAUGE)

7 เครื่องวัดการระเหยของน้ำ (American Class Pan)
เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัดการระเหยของน้ำ (American Class Pan)

8 เครื่องมือตรวจอากาศ เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม (ANEMOMETER AND WIND VANE)

9 เครื่องมือตรวจอากาศ บาร์โรมิเตอร์ปรอท บาร์โรกราฟ ราย 1 วัน
บาร์โรกราฟ ราย 1 วัน เทอร์โม – ไฮโกรกราฟ ราย 1 วัน บาร์โรมิเตอร์ปรอท

10 1.2 การตรวจอากาศชั้นบน จะตรวจทุกๆ 6 ชั่วโมง

11 1.3 การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

12 1.4 การตรวจอากาศด้วยดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google