งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำ 5 ของ 1. เล่าเรื่อง ของ 2. เอาชอง ให้ดู 3. พาไปดู ของ 4. ทำของ ให้ดู 5. ให้ลอง ทำของ ตระห นัก สนใจ ไตร่ตร อง ลองทำ ( สาธิต ) ไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำ 5 ของ 1. เล่าเรื่อง ของ 2. เอาชอง ให้ดู 3. พาไปดู ของ 4. ทำของ ให้ดู 5. ให้ลอง ทำของ ตระห นัก สนใจ ไตร่ตร อง ลองทำ ( สาธิต ) ไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำ 5 ของ 1. เล่าเรื่อง ของ 2. เอาชอง ให้ดู 3. พาไปดู ของ 4. ทำของ ให้ดู 5. ให้ลอง ทำของ ตระห นัก สนใจ ไตร่ตร อง ลองทำ ( สาธิต ) ไปใช้

2 แบ่งทหารเป็น 4 ประเภท ( เลือกคน ) 1. เก่งแต่ขี้ เกียจ 2. เก่งแล้ว ขยัน 3. โง่แล้วขี้ เกียจ 4. ขยันแต่ โง่ ให้เป็นเสนาธิ การทหาร ให้เป็นแม่ ทัพ ให้เป็นพล ทหาร เอาไปทำ อะไร …?

3 ไม่ต้องบินให้สูงอย่าง ใครเขา จงบินเอาเท่าที่เราจะ บินไหว ท่าที่บินไม่จำเป็นต้อง เหมือนใคร แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ ไม่ต้องบินให้สูงอย่าง ใครเขา จงบินเอาเท่าที่เราจะ บินไหว ท่าที่บินไม่จำเป็นต้อง เหมือนใคร แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ

4 อย่าไปเปลี่ยนใจเขาเลยทำ ไม่ได้หรอก เปลี่ยนตัวเราให้เป็นอย่างที่ เราอยากให้เขาเป็นง่ายกว่า อย่าไปเปลี่ยนใจเขาเลยทำ ไม่ได้หรอก เปลี่ยนตัวเราให้เป็นอย่างที่ เราอยากให้เขาเป็นง่ายกว่า

5 มองทะลุอารมณ์คน จากสีสัน สี ขาว ชอบความมีระเบียบ ความสะอาด ชอบ ความสำเร็จที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ แต่ ส่วนลึกของเขาก็มีความไร้เดียงสาหรือ ความบริสุทธิ์ใจมาก สี แดง เป็นสีแห่งพลัง มีความกระฉับกระเฉง เป็น สีโดดเด่นทางเพศ ค่อนข้างมีอารมณ์ ร้อนแรง ถ้าเป็นแฟนก็ต้องว่องไวรับทุก อารมณ์เขาให้ทัน และเขาจะติดเจ้าชู้ สี ชม พู เป็นสีของรักแท้หรือเกี่ยวกับความเมตตา ถ้าเป็นคนรักก็ระวังว่าจะมีคนอื่นมาชอบ เขา สี ส้ม เป็นสีแห่งการวางแผน ความคิดค่อนข้าง สร้างสรรค์มาก ด้านความรักเป็นคนรี่ๆ รอๆ ระวังคนอื่น คว้าไปก่อน แต่ความสะอาดหรือสุขภาพอนามัยจะดี มาก

6 มองทะลุอารมณ์คน จากสีสัน สี เหลือ ง เป็นสีคนฉลาดมีเหตุผล ทำธุรกิจสำเร็จ สี น้ำ เงิน สี น้ำ เงิน เป็นสีของความลึกลับ หรืออารมณ์นุ่มสึก สี เขีย ว เป็นสีสมดุลย์เดินทางสายกลางชอบความ ยุติธรรม สี ม่วง เป็นสีที่คนมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ช่วย ตัวเองไม่เป็น สีดำ เป็นสีรสนิยมที่แปลก มีเรื่องปิดบังอำพราง

7 ส่วนที่ ๑ ลักษณะของหมู่บ้านต้องมี ส่วนประกอบเป็น กข. คจ. ได้แก่ ก กองทุน ข ขนบธรรมเนียมประเพณี ค กองทุน จ จัดการดี โครงการ ( กข. คจ.) ที่ดี พบความสำเร็จ

8 ส่วนที่ ๒ ลักษณะของคนหรือครัวเรือนที่ยืมเงิน ต้องมีส่วนประกอบเป็น กข. คจ. ก กายแข็งแรง ข ขยันอย่าง ฉลาดปราศจาก อบายมุข ค คิดดี จ ใจต้องสู้

9 ส่วนที่ ๓ อาชีพที่ต้องส่วนประกอบ เป็น กข. คจ. ได้แก่ ก กิจกรรมดี ข ขายได้ดี มีการขยายผล ค เครือข่ายเกื้อ กลู จ จำเป็นต้องกินจำเป็นต้องใช้

10 ส่วนที่ ๔ ลักษณะกรรมการกองทุน ๔. ๑ ลักษณะกรรมการกองทุนที่ดีต้องมี ส่วนประกอบเป็น กข. คจ. ได้แก่ ก กระจาย อำนาจ ข ข้อมูลดี ค ควบคุม ติดตาม จ จริงใจจริงจัง

11 ส่วนที่ ๔ ลักษณะกรรมการกองทุน ๔. ๒ ลักษณะกรรมการกองทุนที่ไม่ดีต้องมี ส่วนประกอบเป็น กข. คจ. ได้แก่ ก โกงกินทุกแขนง ข ขัดแย้งกัน ไม่ลดละ ค คิดคด เครียดแค้น จ เจ้าขุนมูลนาย

12 ก เกิด รายได้เพิ่ม ข เข้าใจ โครงการ ค คนอนได้ ยืมเงิน จ เจ้าหน้าที่รัฐเอาใจใส่ ตัวชี้วัดองค์ประกอบ กข. คจ. ที่ ประสบผลสำเร็จ

13 ก กรรม ข ของ ค คน จ จน อยากรวยต้องหาให้มีเกิน ใช้ หาได้ เกินเสีย อยากจนทำเสียเกินได้ ทำใช้ เกินมี ลักษณะ กข. คจ. ที่ไม่ประสบผลสำเร็จมี ลักษณะดังนี้ คาถา กข. คจ. ประจำป้าน

14 บุญเวียง วรรณศรี พัฒนาการอำเภอชุม พลบุรี โทร 081 - 8230790

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำ 5 ของ 1. เล่าเรื่อง ของ 2. เอาชอง ให้ดู 3. พาไปดู ของ 4. ทำของ ให้ดู 5. ให้ลอง ทำของ ตระห นัก สนใจ ไตร่ตร อง ลองทำ ( สาธิต ) ไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google