งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำกล่าวที่ไม่อยากให้ลืม… ก่อนจบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำกล่าวที่ไม่อยากให้ลืม… ก่อนจบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำกล่าวที่ไม่อยากให้ลืม… ก่อนจบ
*ไม่มีผู้บริหารเยี่ยม ในโรงเรียนแย่ * ไม่มีผู้บริหารแย่ ในโรงเรียนเยี่ยม * ไม่มีครูเก่ง แต่นักเรียนโง่ มีแต่ครูสอนไม่เป็น นักเรียนจึงโง่ * ไม่มีเทคโนโลยีใด มาแทนครูได้ แต่อีก 10 ปี ข้างหน้า จะมีครูเทคโนโลยี มาทดแทนครูที่ไม่ใช้เทคโนโลยี *หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก * ผู้บริหารคือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง * ครูคือผู้สร้างคนให้มีคุณภาพ * ไม่มีนักเรียน ไม่มีครู

2 ศิษย์จะดีเพราะมีครูคอยชูเชิด ครูจะเลิศเพราะมีธรรม นำนบไหว้
ครูรักศิษย์ ศิษย์เทิดครูคู่กันไป เป็นหลักใจ นำชีวิตศิษย์กับครู พระมหาทองรัตน์

3


ดาวน์โหลด ppt คำกล่าวที่ไม่อยากให้ลืม… ก่อนจบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google