งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดน้ำมันใน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน โดย กรมธุรกิจพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดน้ำมันใน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน โดย กรมธุรกิจพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวัดน้ำมันใน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน โดย กรมธุรกิจพลังงาน

3 มี 2 แบบ คือ วิธีการวัดน้ำมันในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน 1. วิธีการวัดน้ำมันด้วยไม้วัด 2. วิธีการวัดน้ำมันด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำมันอัตโนมัติ (ATG)

4 1. วิธีการวัดน้ำมันด้วยไม้วัด

5 การวัดน้ำมันในถังใต้ดิน ขั้นตอนการวัดน้ำมันในถังใต้ดิน 1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 2.เตรียมสถานที่ 3.ทำการวัดน้ำมัน และ จัดเก็บอุปกรณ์

6 1. เตรียมอุปกรณ์ การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน น้ำยาวัดปริมาณน้ำมัน กรวยยางกั้นบริเวณ สมุดบันทึก

7 2. เตรียมสถานที่ การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน กั้นบริเวณที่จะปฏิบัติงาน โดยใช้กรวยยางสีส้ม วางเป็นแนวตามบ่อท่อไม้วัด หรือใช้รั้วเหล็กกั้น ทั้งนี้เพื่อ กันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน ป้องกันรถเฉี่ยวชนพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน ป้องกันการนำเอาความร้อนประกายไฟเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน

8 3. ทำการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน  เปิดฝาท่อไม้วัด  หมุนเกลียวไม้วัด ดึงไม้วัดขึ้น  กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด  ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง  ใช้น้ำยาวัดระดับน้ำมันทารอบ ๆ ไม้วัด  หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด  ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม  สังเกตรอยน้ำยาที่โดนน้ำมัน แล้วใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอย น้ำยาที่สัมผัสน้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน  อ่านค่าตามสเกลไม้วัด  จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้  หลังจากวัดน้ำมันทุกถัง จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

9 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 1.เปิดฝาท่อไม้วัด

10 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 2.หมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้น

11 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 3. กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง

12 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 4. ทาน้ำยาวัดระดับน้ำมัน รอบ ๆ ไม้วัด

13 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 5. หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม

14 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 6. สังเกตรอยน้ำยาที่สัมผัสกับน้ำมัน แล้ว ใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอยน้ำยาทีสัมผัส น้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน 200 ลิตร สเกลไม้วัดจะห่างช่องละ 200 ลิตร

15 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 7. อ่านค่าตามสเกลไม้วัด จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้

16 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน 8.ปิดฝาท่อไม้วัด เก็บอุปกรณ์

17 การตรวจสอบน้ำในถังน้ำมันใต้ดิน ชนิดของน้ำยาวัดน้ำ 1.ชนิดธรรมดา น้ำยาสีเหลือง ใช้วัดน้ำมันทั่วไป 2.ชนิดพิเศษ น้ำยาสีน้ำตาล ใช้วัดน้ำมันแก๊สโซฮอล์

18 ขั้นตอนการตรวจสอบน้ำในถังน้ำมันใต้ดิน เปิดฝาท่อไม้วัด หมุนเกลียวไม้วัด ดึง ขึ้นให้สุดปลายไม้วัด ให้ผ้าเช็ดปลายไม้วัดให้แห้ง

19 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน ทาน้ำยาวัดน้ำรอบ ๆ ปลายไม้วัด

20 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุดดึง ไม้วัดขึ้นมาให้สุดปลายไม้

21 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน สังเกตที่สีของน้ำยา หากน้ำยายังเป็นสีเดิม แสดง ว่าไม่มีน้ำเจือปน หากน้ำยาเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดง ว่ามีน้ำเจือปน

22 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน เปิดฝาท่อไม้วัดหมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้น กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง ทาน้ำยาวัดระดับน้ำมัน รอบ ๆ ไม้วัด หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม สังเกตรอยน้ำยาที่สัมผัสกับ น้ำมัน แล้วใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอยน้ำยาทีสัมผัส น้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน อ่านค่าตามสเกลไม้วัด จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้ ปิดฝาท่อไม้วัด เก็บอุปกรณ์

23 2. วิธีการวัดน้ำมันด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำมันอัตโนมัติ (ATG)

24 Site Overview Probe PLL D Con sole Interstitial Sensor Mag & Sump Sensor Slide 23

25 TLS 350R Console Slide 24

26 TLS350R Console Slide 25

27 TLS 450 Console Slide 26

28 TLS450 Console Slide 27

29 FLOWCO SERVICES LTD., TEL 051551170 DD MM YYYY HH:MM XM SYSTEM STATUS REPORT --------------------------- --------------- ### ALARM MESSAGES #### INVERNTORY REPORT T # : PRODUCT NAME VOLUME = 10526 LITERS ULLAGE = 12536 LITERS 90% ULLAGE = 9780 LITERS TC VOLUME = 14981 LITERS HEIGHT = 1151.4 MM WATER VOL = 0 LITERS WATER = 0.0 MM TEMP = 33.8 DEG C T # : PRODUCT NAME VOLUME = 00000 LITERS ULLAGE = 00000 LITERS 90% ULLAGE = 0000 LITERS TC VOLUME = 00000 LITERS HEIGHT = 0000.0 MM WATER VOL = 0 LITERS WATER = 0.0 MM TEMP = 00.0 DEG C FLOWCO SERVICES LTD., TEL 051551170 DD MM YYYY HH:MM XM SYSTEM STATUS REPORT --------------------------- --------------- ### ALARM MESSAGES #### INVERNTORY REPORT T # : PRODUCT NAME VOLUME = 10526 LITERS ULLAGE = 12536 LITERS 90% ULLAGE = 9780 LITERS TC VOLUME = 14981 LITERS HEIGHT = 1151.4 MM WATER VOL = 0 LITERS WATER = 0.0 MM TEMP = 33.8 DEG C T # : PRODUCT NAME VOLUME = 00000 LITERS ULLAGE = 00000 LITERS 90% ULLAGE = 0000 LITERS TC VOLUME = 00000 LITERS HEIGHT = 0000.0 MM WATER VOL = 0 LITERS WATER = 0.0 MM TEMP = 00.0 DEG C รายงานปริมาณน้ำมัน ส่วนของหัว กระดาษ วันที่ เวลาที่ พิมพ์ รายงานปริมาณ น้ำมัน ถังใบที่ # : ชื่อ น้ำมัน ปริมาณ น้ำมัน ช่องว่างของน้ำมันที่ ลงได้ 90% ของน้ำมัน ที่ลงได้ ปริมาณน้ำมันที่หัก อุณหภูมิ ความสูง น้ำมัน ปริมาณ น้ำ ความสูงน้ำ ( ถ้า มี ) อุณหภูมิภายใน ถัง ข้อความเตือน ต่าง ๆ Slide 28

30 การวัดน้ำมันในถังน้ำมันบนดิน การวัดน้ำมันในถังบนดินสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้ 1. วัดระดับน้ำมันจาก ลูกดิ่งภายนอกถัง สเกลของ ถังห่าง ช่องละ 200 ลิตร 29

31 การวัดน้ำมันในถังน้ำมันบนดิน 2. วัดระดับน้ำมันจาก Sight Glass ภายนอกถัง สเกลในแต่ละช่องห่างกันช่องละ 200 ลิตร 30

32 การวัดน้ำมันในถังน้ำมันบนดิน 3. วัดระดับน้ำมันจากไม้วัด เช่นเดียวกับถังน้ำมันใต้ดิน 31

33 สิ้นสุดการ นำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การวัดน้ำมันใน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน โดย กรมธุรกิจพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google