งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กันชน รถยนต์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PUR ( material / PUR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กันชน รถยนต์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PUR ( material / PUR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กันชน รถยนต์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PUR ( material / PUR ) PP ( material / PP ) Reaction Injection Moulding ( process / RIM ) Injection Moulding ( process / injection I.M ) กระบวนการผลิต ( production ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology รูปผลิตภัณฑ์ ( product image )

2 กันชน รถยนต์ หน้าที่ของชิ้น ส่วนประกอบ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของรถยนต์ ซึ่งติดอยู่กับตัวถังรถยนต์ ทำหน้าที่รับแรง กระแทกเมื่อมีสิ่งของมากระทบแรงๆ เพราะ จะ absorb energy ไว้ กันชนรถยนต์จะมี ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

3 กระบวนการผลิต ( production ) RIM Process - set อุปรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อย ได้แก่ Isocyanate, ถัง polyol, pump, หัวฉีด และ แม่พิมพ์ เปิดแม่พิมพ์ออกนำ wax ทาภายใน แม่พิมพ์ เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไม่ติดกับ แม่พิมพ์เวลานำชิ้นงานออก - ปั๊มของเหลว Isocyanate และ polyol ผ่าน ไปยังสาย ผ่านหัวฉีด และเข้าไปยังแม่พิมพ์ที่ ปิดอยู่ ขณะฉีดสารทั้งสองต้องฉีดด้วย ความเร็วเพราะ Isocyanate และ polyol จะ ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว - ทิ้งชิ้นงานให้อยู่ภายในแม่พิมพ์ประมาณ 15 นาทีเพื่อให้สารที่อยู่ภายในแม่พิมพ์เกิดการ curing อย่างสมบูรณ์ - เปิดแม่พิมพ์ และนำชิ้นงานออก - นำชิ้นงานไปตัดเล็ม และตกแต่งชิ้นงานซึ่ง เกิดจากบริเวณรอยต่อของแม่พิมพ์ ( flash ) - นำชิ้นงานไปตรวจสอบวัดขนาดโดยเครื่อง ตรวจวัดขนาดของ bumper กันชน รถยนต์ 1. RIM PROCESS 2. INJECTION MOULDING PROCESS รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

4 กันชน รถยนต์ RIM PROCESS FLOW CHART รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology กระบวนการผลิต ( production )

5 กันชน รถยนต์ Injection Moulding - เตรียมความพร้อมของเครื่องฉีด และอุปกรณ์ต่างๆ - นำ Material เข้าเครื่อง dryer เพื่อไล่ความชื้นออก จากนั้นนำไปผลมกับ EPDM แล้วใส่ลงใน hopper ซึ่งจะ ผ่านเข้าไปใน barrel จะมี screw หมุนอยู่ จากนั้นพลาสติก จะหลอมเหลวพร้อมทำการฉีด - ทำการเลื่อนแม่พิมพ์ทั้งสองซีกประกบเข้าหากันเพื่อปิด แม่พิมพ์โดยให้มี clamping force มากกว่าแรงที่ใช้ฉีด พลาสติก PP - เลื่อนหัวฉีดจนกระทั่งชนกับแม่พิมพ์โดยแรงขับจาก Hydraulic พร้อมกับหัวฉีดเปิดออก แล้วค้างไว้ด้วยแรงกดที่ เหมาะสมเพื่อป้องกันหัวฉีดถอยกลับในช่วงทำการฉีด - ฉีดอัดพลาสติกหลอมที่สะสมอยู่ด้านหน้าของ screw เข้า แม่แบบ โดยเลื่อนตัวไปทางด้านหน้าของ screw ที่ทำ หน้าที่เป็นลูกสูบในการฉีด ทันทีที่ screw เคลื่อนตัวไป ข้างหน้าความดันเนื่องจากพลาสติกหลอมในช่องว่างจะตก ลงบนวงแหวนกันการไหลย้อนกลับ (Back – flow valve) ส่งผลให้วงแหวนเกิดการเลื่อนตัวกลับ แล้วป้องกันไม่ให้ พลาสติกหลอมไหลสวนทาง ทันทีที่พลาสติกหลอมสัมผัส กับแม่พิมพ์ก็จะค่อยๆ กลายเป็นของแข็งเนื่องจากอิทธิพล ของน้ำหล่อเย็น - นำหัวฉีดถอยกลับเพื่อป้องกันไม่ให้หัวฉีดมีอุณหภูมิต่ำ เกินไปพร้อมกับมีการหล่อเย็นรอบๆ แม่พิมพ์ขณะเดียวกันก็ จะป้อนพลาสติกหลอมเข้าไปในช่องด้านหน้า screw โดน ( 1 / 2 ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

6 กันชน รถยนต์ screw จะหมุนรอบตัวเอง ดึงให้พลาสติกจากกรวยเติม ( hopper ) เข้ามาใน barrel แล้วเคลื่อนตัวไปข้างหน้า พร้อมๆกับเกิดการหลอมแล้วสะสมในช่องว่างด้านหน้า ของ screw โดยที่รูของหัวฉีดถูกปิดทำให้เกิดแรงดันให้ screw เกิดการถอยหลังกลับโดยอัตโนมัติเมื่อได้ปริมาณ พลาสติกหลอมที่เหมาะสมแล้ว screw จะหยุดหมุน หลังจากที่พลาสติกหลอมเข้าใน cavity ของแม่พิมพ์ก็ จะเริ่มแข็งตัวจากด้านนอกเข้าใน โดยด้านในของชิ้นงาน ที่ยังไม่แข็งตัว และยังคงไหลได้ซึ่งอาจทำให้เกิด sink mark บนชิ้นงาน - ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์โดยเครื่องกระทุ้ง ( Ejector ) ซึ่งเราจะได้ชิ้นงานออกมา แล้ว robot จะหยิบ ชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ - นำชิ้นงานที่ได้มาเข้าเครื่องตรวจวัดขนาดตามที่ ต้องการ ( 2 / 2 ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

7 กันชน รถยนต์ INJECTION MOULDING PROCESS FLOW CHART รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology กระบวนการผลิต ( production )


ดาวน์โหลด ppt กันชน รถยนต์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PUR ( material / PUR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google