งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอนรรฆ พรหมคุณ รหัส 5212402161 คณะเกษตรศาสตร์ ( สัตวศาสตร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอนรรฆ พรหมคุณ รหัส 5212402161 คณะเกษตรศาสตร์ ( สัตวศาสตร์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอนรรฆ พรหมคุณ รหัส 5212402161 คณะเกษตรศาสตร์ ( สัตวศาสตร์ )

2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

3 ประวัติการผสมเทียมของโลก - พ. ศ.1865 ผสมเทียมม้า ( อาหรับ ) - พ. ศ.2323 ผสมเทียมสุนัข ( อิตาลี ) - พ. ศ. 2473 ผสมเทียมในโคและ แกะ ( รัสเซีย ) - พ. ศ. 2492 ซี โพล และคณะ ชาว อังกฤษ ได้ทำการแช่แข็งน้ำเชื้อไดสำเร็จ โดยเก็บน้ำเชื้อในน้ำแข็งแห้งอุณหภูมิ -79 องศาเซลเซียส - พ. ศ. 2495 เติมกลีเซอรอล ลงใน สารเจือจางน้ำเชื้อจะช่วยให้อสุจิรอด ชีวิตจากการเก็บที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นจุดเริ่มในการ ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง

4 ประวัติการผสมเทียมในประเทศ ไทย - พ. ศ.2496 ศาสตราจารย์นีลล์ ลาเกอร์ลอฟ ชาวสวีเดน ผู้เชี่ยวชาญจากเอฟ. เอ. โอ. ได้เดินทาง มาสำรวจการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย โดยทุน ของ เอฟ. เอ. โอ. จากนั้นได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย โครงการผลิตโคนมลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียม - พ. ศ. 2497 กรมปศุสัตว์ได้ส่งข้าราชการ ไป ศึกษาอบรมนานาชาติ ณ ราชวิทยาลัยสัตวแพทย์ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งองค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลสวีเดน ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการสืบพันธุ์ รวมทั้ง การผสมเทียมขึ้นเป็นรุ่นแรก - พ. ศ. 2499 กรมปศุสัตว์ได้เปิดสถานีผสม เทียมแห่งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน พ. ศ. 2499 ได้ผสมเทียมให้แม่โคตัวแรก - พ. ศ. 2501 สถานีผสมเทียมแห่งที่สองได้ ตั้งขึ้นที่หน่วยผสมเทียมกลางในกรมปศุสัตว์ ได้ พัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานการเลี้ยงโคนมและการ ผสมเทียมในกรุงเทพมหานคร จนประสบ ความสำเร็จอย่างดียิ่ง

5 ภาระงานต่างๆที่ได้รับที่ได้รับ มอบมาย 1. ดูแลสัตว์ทดลองและตรวจการเป็นสัด 2. ให้อาหารทุกเช้า - เย็นเป็นหญ้าสดและหญ้า แห้ง และอาหารข้นช่วยเสริมด้านต่างๆของ ร่างกายสัตว์ 3. ออกผสมเทียมตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 4. ดูแลและรักษาสัตว์ซึ่งมีอาการเจ็บเจ็บป่วยๆ ต่างๆในหมู่บ้าน 5. บันทึกประวัติการผสมเทียมของโคและกระบือ ลงในระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกันการผสมแบบ เลือดชิด

6 เรียนรู้ระบบสืบพันธุ์ของโค เพื่อให้ทราบถึงระบบสืบพันธุ์ภายในเพื่อให้รู้ถึงตำแหน่งที่เรา จะจะสอดปืนเข้าไปในระบบสืบพันธุ์ว่าควรฉีดที่ไหนตำแหน่งใด และเรียนรู้ระบบสืบพันธุ์ต่างของโคแม่พันธุ์ อวัยวะสืบพันธุ์ของแม่โคที่สำคัญประกอบด้วย 1. รังไข่ (ovary) 2. ท่อนำไข่ (oviduct) 3. ปีกมดลูก (uterine horn 4. ตัวมดลูก (uterus) 5. คอมดลูก (cervix) 6. ช่องคลอด (vagina)7. ปากช่องคลอด (vulva) เพื่อเรียนรู้ให้ทราบถึงระบบสืบพันธุ์เพื่อให้ง่ายต่อการลงพื้นที่จริง โดยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานไปก่อน

7 เรียนรู้อุปกรณ์การผสมเทียม 1. ถังสนามใส่น้ำเชื้อ : เพื่อเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งไว้ ที่อุณภูมิ 196 องศาเซลเซียส 2. ปืนผสมเทียม : เพื่อใช้สอดในการฉีดน้ำเชื้อ แช่แข็งผ่านทางอวัยวะเพศของโคแม่พันธุ์ที่มี อาการเป็นสัด 3. ถุงมือล้วงตรวจ / สารหล่อลื่น : เพื่อใช้ในการหา ระบบสืบพันธุ์ของโคแม่พันธุ์ที่มีการอาการเป็น สัด 4. ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู้ท : เพื่อป้องกันจาการ เปื้อนของมูลสัตว์หรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ 5. กระดาษชำระ : เพื่อใช้ทำความสะอาดต่างๆ จากการปนเปื้อนต่างทั้งก่อนและหลังการผสม

8 เรียนรู้อุปกรณ์การผสมเทียม ( ต่อ ) 6. พลาสติกชีท กรรไกร : เพื่อใช้ในการ บังคับหลอดน้ำเชื้อและป้องกันการติดเชื้อ ต่างๆจากภายนอกเข้าสู่ระบบสืบพันธุ์ 7. ถุงอนามัย (sanitary sheath,double sheath): เพื่อสวมใส่นอกปืนเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อจากภายนอกเพราะปืนอาจโดนสิ่ง ต่างๆก่อนเข้าสู่ระบบสืบพันธุ์ของโคแม่ พนธุ์

9

10 การออกพื้นที่ผสมเทียมตามหมูบ้านที่ หน่อยผสมเทียมรับผิดชอบ

11 การลงบันทึกใบผสมเทียม 9 เพื่อป้องกัน การผสมแบบเลือดชิด

12 แบบบันทึก ข้อมูล ประจำตัวสัตว์เพื่อเก็บ ข้อมูลการผสมในแต่ล่ะครั้ง

13 เรียนรู้การฝังฮอร์โมนต่างๆที่ใช้ ในสัตว์ 1. ใช้เพื่อให้เกิดการเป็นสัดพร้อมๆกัน 2. การสอดใส่ฮอร์โมน ณ ตำแหน่งใดเพื่อจะ ไม่ให้ฮอร์โมนหลุดออกมา 3. อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝังฮอร์โมน

14

15 ออกพื้นที่ตามหมู่บ้าน ออกพื้นที่ตามหมู่บ้านเพื่อไปฉีดยาและ รักษาสัตว์โดยการฉีดยาพิษสุนัขบ้าและทำ หมันสุนัขและแมวและแจกยาให้กับ ชาวบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บ้านกระ โสก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กรมปศุสัตว์อำเภอเมือง เพื่อ ป้องกันการแพร่เชื้อของโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และแจกยาให้กับอาสาสมัครใน แต่ล่ะชุมเพื่อเป็นตัวแทนในการป้องกันโรค และการแพร่กระจายของโรคต่างๆ

16 การทำหมันให้กับสนัขเพศเมีย

17

18 การทำหมันให้กับสนัขเพศผู้

19

20 ปัญหาที่พบในการฝึกงานครั้งนี้ 1. ขาดความสามัคคีในหมู่คณะทำให้งานสำเร็จ ไปได้ช้า 2. สภาพดิน ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออำนวยมากนัก เพราะการออกพื้นที่ผสมเทียมต้องให้แม่โคอยู่ ในที่ร่ม อากาศเย็นสบาย มีน้ำให้กิน มีซองบังคับ ที่เหมาะสม 3. ขาดความชำนาญและประสบการณ์ด้านต่างๆ ในการผสมเทียมทำให้การผสมทำได้ช้าลง


ดาวน์โหลด ppt นายอนรรฆ พรหมคุณ รหัส 5212402161 คณะเกษตรศาสตร์ ( สัตวศาสตร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google