งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนอ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนอ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนอ้างอิง

2

3 การอ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อนามสกุลผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์/: เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง)

4 ผู้แต่ง 1 คน (สุมาลี จิวะมิตร : 21) เดวิส (Davis : 33) หรือ Davis(1991 : 33)

5 ผู้แต่ง 2 คน หนังสือภาษาไทยใช้ และ เชื่อม เช่น
(ประจักษ์ กือเจริญ และชุน เทียมทินกฤต.// 2539 : 31-80) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ and เชื่อม เช่น (Davis and Davidson.//1998/:/ )

6 ผู้แต่ง 3 คน หนังสือภาษาไทยใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่1 และคนที่ 2 แล้วใช้คำว่า และ เชื่อมคนที่2 กับคนที่ 3 เช่น (รัถพร ซังธาดา, ฉันทนา เวชโอสถศักดา และบุญถิ่น คิดไร.// 2540/:/1) หนังสือภาษาต่างประเทศใช้ เครื่องหมาย, คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่1 และคนที่2 แล้วใช้คำว่า and เชื่อมคนที่2 กับคนที่3 เช่น (Davis, Davidson and Miller.//1998/:/25-89)

7 การสัมภาษณ์ รูปแบบ (ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ปีที่ให้สัมภาษณ์ :สัมภาษณ์)
(ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ปีที่ให้สัมภาษณ์ :สัมภาษณ์) เช่น (จินดา งามสุทธิ : สัมภาษณ์)

8 เว็บไซต์ สมร ตาระพันธ์, 2550. กนกพร สุขสันต์, 2554.
อ้างชื่อบุคคล หรือ หน่วยงานที่จัดทำเว็บไซต์นั้น ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค , แล้วตามด้วยปีที่จัดทำเว็บไซต์นั้นๆ สมร ตาระพันธ์, กนกพร สุขสันต์, 2554.


ดาวน์โหลด ppt การเขียนอ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google