งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัลลาปังคพิ ไสย. ประเภทของรสใน วรรณคดี เสาวรจนี คือการกล่าวชมความงามของตัว ละคร นารีปราโมทย์ คือการกล่าวแสดงความรักใน การพบกันระยะแรกๆ พิโรธวาทัง คือการกล่าวข้อความแสดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัลลาปังคพิ ไสย. ประเภทของรสใน วรรณคดี เสาวรจนี คือการกล่าวชมความงามของตัว ละคร นารีปราโมทย์ คือการกล่าวแสดงความรักใน การพบกันระยะแรกๆ พิโรธวาทัง คือการกล่าวข้อความแสดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัลลาปังคพิ ไสย

2 ประเภทของรสใน วรรณคดี เสาวรจนี คือการกล่าวชมความงามของตัว ละคร นารีปราโมทย์ คือการกล่าวแสดงความรักใน การพบกันระยะแรกๆ พิโรธวาทัง คือการกล่าวข้อความแสดง อารมณ์ไม่พอใจ สัลลาปังคพิไสย

3 สัลลาปังคพิไสย สัลลน. ความโศกโศกาเศร้าร่ำ น้ำตานอง การครวญคร่ำรำพัน รำพึง สัลลาปน. การพูดจากัน องค์น. บท, ชิ้น อัน, ตัว พิไสยน. ความ สามารถ

4 ดังนั้น สัลลาปังคพิไสย จึงเป็นรส วรรณคดีที่ใช้การกล่าวแสดงอารมณ์ โศกเศร้าที่เกิดจากความทุกข์อัน เนื่องมาจากความไม่สมหวังความ ผิดหวัง ความสูญเสีย ตลอดจนเรื่อง ของการพลัดพรากจากคนรัก พบมากในนิราศ และในวรรณกรรม นิทาน - นิยาย

5 ตัวอย่างการใช้รสวรรณคดี สัล ลาคปังพิสัย สุนทรภู่คร่ำครวญถึงรัชกาลที่ 2 ซึ่ง สวรรคตแล้ว เป็นเหตุให้สุนทรภู่ต้อง ตกระกำลำบาก เพราะไม่เป็นที่โปรด ปรานของรัชกาลที่ 3 ต้องระเห็จ เตร็ดเตร่ไปอาศัยในที่ต่างๆ ขณะ ล่องเรือผ่านพระราชวัง สุนทรภู่ซึ่ง ระลึกถึงความหลังก็คร่ำครวญ อาลัย ถึงอดีตที่เคยรุ่งเรือง จากนิราศภูเขา ทอง

6 เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ ตลบละอองอบรสรื่นชื่น นาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่น สุคนธ์ ( พระสุนทรโวหาร ( ภู่ ))

7 ตัวอย่างการใช้รสวรรณคดี สัลลา ปังคพิสัย ( ต่อ ) บทโศกของนางวันทองซึ่ง คร่ำครวญอาลัยรักต้นไม้ในบ้านขุนช้าง อันแสดงให้เห็นว่านางไม่ต้องการ ติดตามขุนแผนไปแต่ก็ต้องไปเพราะ ขุนแผนร่ายมนตร์สะกด เห็นว่านางมัว ร่ำไรลาต้นไม้ สิ่งของอยู่นั่นเอง จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผน พานางวันทองหนี

8 ลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ว ทั้งเกดแก้วพิกุลยี่สุ่นสี จะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลี จำปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบ ( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย )

9 ตัวอย่างการใช้รสวรรณคดี สัลลาปัง พิสัย ( ต่อ ) บทที่อิเหนากำลังชมนกชมไม้ระหว่าง จะไปดาหา นึกถึงแต่นางทั้งสามที่ตนรัก อันได้แก่ จินตะหรา มาหยารัศมี และสการะวาตี

10 พลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่ เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี นกแก้วจับแก้วพาที เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา

11 สมาชิกในกลุ่ม ๑. นางสาวตรัยรัตน์อั้นเต้ง เลขที่๑ ๒. นางสาวภรณ์วลักษณ์สินไชย เลขที่๖ ๓. นางสาวนัชชาจิตชาญวิชัย เลขที่๘ ๔. นางสาวธมนวรรณขวัญนุ้ยเลขที่ ๑๓ ๕. นายฐิติวัฒน์ติ๊บจันทร์เลขที่ ๑๕ ๖. นางสาวกชกรจีนหมิกเลขที่ ๑๗ ๗. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์วณิชชานนท์ เลขที่๑๘ ๘. นางสาวกานต์สินีล่องแก้วเลขที่ ๓๓ ๙. นางสาวกานต์กนกล่องแก้วเลขที่ ๓๔


ดาวน์โหลด ppt สัลลาปังคพิ ไสย. ประเภทของรสใน วรรณคดี เสาวรจนี คือการกล่าวชมความงามของตัว ละคร นารีปราโมทย์ คือการกล่าวแสดงความรักใน การพบกันระยะแรกๆ พิโรธวาทัง คือการกล่าวข้อความแสดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google