งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างตาราง กราฟ และผัง องค์กร. ขั้นตอนการแทรก ตาราง 1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ ตาราง 3. ใช้เมาส์คลิกที่ เลือกขนาดของ ตาราง 4. ขนาดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างตาราง กราฟ และผัง องค์กร. ขั้นตอนการแทรก ตาราง 1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ ตาราง 3. ใช้เมาส์คลิกที่ เลือกขนาดของ ตาราง 4. ขนาดของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างตาราง กราฟ และผัง องค์กร

2 ขั้นตอนการแทรก ตาราง 1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ ตาราง 3. ใช้เมาส์คลิกที่ เลือกขนาดของ ตาราง 4. ขนาดของ ตารางที่เลือกจะ ปรากฏโดย อัตโนมัติ

3 การสร้างตารางนอกจากจะสร้างเมนู แทรก แล้วเลือก รายการตารางแล้ว ยังสามารถสร้างได้จาก กลุ่ม เครื่องมือที่ปรากฏในเค้าโครงของสไลด์ที่เลือกมาใช้ งาน ดังตัวอย่าง 1. เลือกสร้าง ตารางจาก กลุ่ม เครื่องมือ ใน สไลด์ 2. กำหนดจำนวน คอลัมน์ และ จำนวนแถว

4 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ โปรแกรมวิชาปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ภาษาอังกฤษ 1006050 คอมพิวเตอร์ ศึกษา 120908040 สังคมศึกษา 80604030 คณิตศาสตร์ 80605030 วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 70504030

5 การปรับแต่ง ตาราง ทำได้ ดังนี้ 1. คลิกเลือกตาราง บน แถบชื่อเรื่อง จะปรากฏ แท็บ เครื่องมือตาราง 2. คลิกแท็บ ออกแบบ แล้ว เลือกรูปแบบ การปรับแต่ง ตารางตามกลุ่ม เครื่องมือต่าง ๆ

6

7 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สร้างตาราง กราฟ และผัง องค์กร. ขั้นตอนการแทรก ตาราง 1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ ตาราง 3. ใช้เมาส์คลิกที่ เลือกขนาดของ ตาราง 4. ขนาดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google