งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย. จัดทำโดย 1. นายภุชงค์ ธนะเพิ่ม ม.6/4 เลขที่ 9 2. นางสาวชมพูนุช ขวัญเกตุ ม.6/4 เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย. จัดทำโดย 1. นายภุชงค์ ธนะเพิ่ม ม.6/4 เลขที่ 9 2. นางสาวชมพูนุช ขวัญเกตุ ม.6/4 เลขที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

2 จัดทำโดย 1. นายภุชงค์ ธนะเพิ่ม ม.6/4 เลขที่ 9 2. นางสาวชมพูนุช ขวัญเกตุ ม.6/4 เลขที่ 10

3 ความหมายของวัฒนธรรม ความดี ความงาม และความเจริญในชีวิตมนุษย์ ซึ่งปรากฏในรูปธรรมต่าง ๆ และได้ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบัน หรือว่าที่เราได้ปรับปรุง และสร้างสรรค์ขึ้นในสมัยของเราเอง เช่น การไหว้ การรับประทานอาหาร และการแต่งตัว ฯลฯ

4 การรับวัฒนธรรมต่างชาติ การรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ เราควรพิจารณาว่าเหมาะตัวเรา หรือสังคมของไทยเราหรือเปล่า เช่น เรื่องการแต่งตัว การทานอาหาร เป็นต้น

5 ภูมิ ปัญญา ไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นผลของประสบการณ์สั่งสม ของคนที่เรียนรู้ จากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ชนเดียวกันและระหว่างกลุ่มชุมชนรวมไปถึงโลก ทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้ เคยเอื้ออำนวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ดำรงอยู่

6 สินค้าจากภูมิปัญญาไทย สินค้าจากภูมิปัญญาไทยมีมากมาย หลายประเภท มีทั้งจำหน่ายในประเภทและส่งออกนอก เช่น 1. เครื่องหนัง 2. เครื่องเงิน 3. การแปลรูปจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ผลไม้ต่างๆ ต้นพืช ฯลฯ. ต้นกก


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย. จัดทำโดย 1. นายภุชงค์ ธนะเพิ่ม ม.6/4 เลขที่ 9 2. นางสาวชมพูนุช ขวัญเกตุ ม.6/4 เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google