งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาย อย.3048 แยก ทล.347 – ราชคราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 ผลการปฏิบัติงาน อส.ทช. ไตรมาส 1
รวม 6,869 ครั้ง ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ จังหวัดนครศรีธรรมราช สาย นศ.2012 แยก ทล.41 – บ.โคกคราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด ดำเนินการแล้วเสร็จ

3 ผลการปฏิบัติงาน อส.ทช. ไตรมาส 1

4 ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 รายละเอียด เดือน รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1.ด้านกำกับทางหลวง รวม 26 ครั้ง 1.1 แจ้งบุกรุกเขตทางหลวง 1 1.2 แจ้งรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 6 11 2 19 1.3 แจ้งร่วม ทช.ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก 3 4 1.4 ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่งน้ำหนัก 2. ด้านบำรุงรักษาทาง รวม 1,229 ครั้ง 2.1 แจ้งถนนชำรุดเสียหาย 181 248 263 692 2.2 แจ้งบริเวณที่เกิดอุทกภัย 124 56 31 211 2.3 แจ้งเครื่องหมายบนผิวจราจรชำรุด 2.4 แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 12 10 34 2.5 แจ้งป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 40 2.6 แจ้งคอสะพานชำรุด 7 2.7 แจ้งตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคุลม 68 75 100 243

5 ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1
ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 รายละเอียด เดือน รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 3.ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ รวม 76 ครั้ง 3.1 แจ้งอุบัติเหตุจราจร 5 4 1 10 3.2 แจ้งบริเวณเสี่ยงอันตราย 29 37 66 4. ด้านการมีส่วนร่วม/ประชาสัมพันธ์ รวม 871 ครั้ง 4.1 ข่าว อส.ทช.ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาถนน 27 9 46 4.2 เชื่อมโยงข่าวสาร อส.ทช. กับ ทชจ. 127 154 148 429 4.3 สอบถามสภาพสายทาง 52 113 319 4.4 สนง.ทชจ.ไปเยี่ยม อส.ทช. 15 22 74 4.5 ข่าว อส.ทช.ร่วมตั้งหน่วยบริการ 3 5. ด้านอื่นๆ รวม 4,667 ครั้ง 5.1 สภาพทางปกติ 1,142 1,582 1,841 4,565 5.2 แจ้งขอบคุณ 21 26 5.3 อื่น ๆ 2 17 28

6 ดำเนินการซ่อมแซมและทาสีหลักนำทาง
จบการนำเสนอ จังหวัดกำแพงเพชร สาย กพ.4009 แยก ทล.1047 – บ.โนนพลวง ดำเนินการซ่อมแซมและทาสีหลักนำทาง ขณะดำเนินการ ก่อนดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google