งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาย อย.3048 แยก ทล.347 – ราชคราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาย อย.3048 แยก ทล.347 – ราชคราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาย อย.3048 แยก ทล.347 – ราชคราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย

2 จังหวัดนครศรีธรรมราช สาย นศ.2012 แยก ทล.41 – บ. โคกคราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

3

4 ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 รายละเอียด เดือน รวม ตุลาคม พฤศจิกา ยน ธันวาคม 1. ด้านกำกับทางหลวง รวม 26 ครั้ง 1.1 แจ้งบุกรุกเขตทางหลวง 11 1.2 แจ้งรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 611219 1.3 แจ้งร่วม ทช. ตรวจสอบน้ำหนัก รถบรรทุก 134 1.4 ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่งน้ำหนัก 22 2. ด้านบำรุงรักษาทาง รวม 1,229 ครั้ง 2.1 แจ้งถนนชำรุดเสียหาย 181248263692 2.2 แจ้งบริเวณที่เกิดอุทกภัย 1245631211 2.3 แจ้งเครื่องหมายบนผิวจราจรชำรุด 22 2.4 แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 12 1034 2.5 แจ้งป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 10111940 2.6 แจ้งคอสะพานชำรุด 437 2.7 แจ้งตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคุลม 6875100243

5 ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 รายละเอียด เดือน รวม ตุลาคม พฤศจิกา ยน ธันวาคม 3. ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ รวม 76 ครั้ง 3.1 แจ้งอุบัติเหตุจราจร 54110 3.2 แจ้งบริเวณเสี่ยงอันตราย 293766 4. ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ รวม 871 ครั้ง 4.1 ข่าว อส. ทช. ร่วมกับชาวบ้านพัฒนา ถนน 1027946 4.2 เชื่อมโยงข่าวสาร อส. ทช. กับ ทชจ. 127154148429 4.3 สอบถามสภาพสายทาง 52154113319 4.4 สนง. ทชจ. ไปเยี่ยม อส. ทช. 15223774 4.5 ข่าว อส. ทช. ร่วมตั้งหน่วยบริการ 33 5. ด้านอื่นๆ รวม 4,667 ครั้ง 5.1 สภาพทางปกติ 1,1421,5821,8414,565 5.2 แจ้งขอบคุณ 21262774 5.3 อื่น ๆ 217928

6 กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สาย กพ.4009 แยก ทล.1047 – บ. โนนพลวง ดำเนินการซ่อมแซมและทาสีหลักนำทาง ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาย อย.3048 แยก ทล.347 – ราชคราม ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความ ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google