งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หยุ ด ป้าย บังคับ ให้ ทาง ให้รถสวนทาง มาก่อน ห้าม แซง ห้าม เข้า ห้าม กลับรถ ห้ามเลี้ยว ซ้าย ห้าม เลี้ยว ขวา ห้าม รถยนต์ ห้าม รถบรรทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หยุ ด ป้าย บังคับ ให้ ทาง ให้รถสวนทาง มาก่อน ห้าม แซง ห้าม เข้า ห้าม กลับรถ ห้ามเลี้ยว ซ้าย ห้าม เลี้ยว ขวา ห้าม รถยนต์ ห้าม รถบรรทุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หยุ ด ป้าย บังคับ ให้ ทาง ให้รถสวนทาง มาก่อน ห้าม แซง ห้าม เข้า ห้าม กลับรถ ห้ามเลี้ยว ซ้าย ห้าม เลี้ยว ขวา ห้าม รถยนต์ ห้าม รถบรรทุก

3 ห้าม รถจักรยานย นต์ ห้ามรถ พ่วง ห้าม จักรยาน ห้าม รถสามล้อ ห้ามรถยนต์ สามล้อ ห้าม จักรยานยน ต์ และ รถยนต์ ห้าม จักรยาน จักรยาน ยนต์ และ รถยนต์ ห้ามรถ แทรกเตอร์ วง เวียน

4 ห้ามล้อเลื่อน ลากเข็น ห้ามคน ข้าม ห้ามใช้ เสียง ห้าม จอดรถ ห้าม หยุดรถ หยุด ตรวจ จำกัด ความเร็ว จำกัด น้ำหนัก จำกัด ความกว้าง จำกัด ความสูง ให้ชิด ซ้าย

5 ให้ชิด ขวา ให้ เดินทาง เดียว รถ เดินทาง เดียว ไป ทางซ้าย รถ เดินทาง เดียว ไป ทางขวา ให้เลี้ยว ซ้าย ให้เลี้ยว ขวา ให้เลี้ยว ซ้ายหรือ เลี้ยวขวา ให้ไป ทางซ้าย หรือไป ทางขวา สุดเขต บังคับ

6 ประเภท เตือน ทาง โค้ง ซ้าย ทาง โค้งขวา ทางโค้ง รัศมี แคบ เลี้ยวซ้าย ทางโค้ง รัศมี แคบ เลี้ยวขวา ทางโค้ง กลับ เริ่ม ซ้าย ทางโค้ง กลับ เริ่ม ขวา ทางโค้ง กลับรัศมี แคบเริ่ม ซ้าย ทางโค้ง กลับรัศมี แคบเริ่ม ขวา

7 ทางคด เคี้ยว เริ่ม ซ้าย ทางคด เคี้ยว เริ่ม ขวา วงเวียน ข้างหน้า ทางโทตัด ทางเอก ทางโทแยก ทางเอก ทางซ้ายรูป ตัววาย ทางโทแยก ทางเอก ทางขวารูป ตัววาย ทางโท แยกทาง เอก ทางซ้าย ทางโท แยกทาง เอก ทางขวา

8 ทางโทแยก ทางเอก เยื้องกัน เริ่มซ้าย ทางโทแยก ทางเอก เยื้องกัน เริ่มขวา ทางโท เชื่อมทาง เอกจาก ซ้าย ทางโท เชื่อมทาง เอกจาก ขวา ทางข้าม ทางรถไฟ มีเครื่อง กั้นทาง ทางข้าม ทางรถไฟ ไม่มีเครื่อง กั้นทาง สัญญาณ จราจร ทาง แคบลง สอง ด้าน

9 ทางแคบ ด้านซ้าย ทางแคบ ด้านขวา สะพาน แคบ ผิวทาง ร่วน สะพาน เปิดได้ ทาง ลื่น เตือนรถ กระโดด ผิวทาง ขรุขระ ทางขึ้น ลาดชัน ทางลง ลาดชัน ทางคู่ ข้างหน้า

10 สิ้นสุด ทางคู่ ทางเดินรถ สองทาง เครื่องหมาย ลูกศรคู่ ทาง ร่วม ระวังคนข้าม ถนน โรงเรียน ระวังเด็ก ระวัง สัตว์ เขตห้าม แซง อุบัติเหตุ ข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt หยุ ด ป้าย บังคับ ให้ ทาง ให้รถสวนทาง มาก่อน ห้าม แซง ห้าม เข้า ห้าม กลับรถ ห้ามเลี้ยว ซ้าย ห้าม เลี้ยว ขวา ห้าม รถยนต์ ห้าม รถบรรทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google