งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 6 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 05/04/2007

2 อากาศเสีย มีควันดำและเหม็น เพราะไม่เป็นที่ต้องการ
6 มีควันดำและเหม็น เพราะไม่เป็นที่ต้องการ เป็นผลการใช้งาน ของคนที่มีเครื่องยนต์ อากาศเสีย เฉลย 05/04/2007

3 ประโยชน์ของดิน มาเป็นถิ่นพื้นฐาน การก่อสร้างของผู้คน
7 มาเป็นถิ่นพื้นฐาน การก่อสร้างของผู้คน ผลิตพืชทุกแห่งหน ทั้งสัตว์คนได้อาศัย ให้ประโยชน์มานาน คนต้องการจะมีไว้ ประโยชน์ของอะไร บอกได้ไหมใครเก่งเอย ประโยชน์ของดิน เฉลย 05/04/2007

4 วัฏจักรของน้ำ ธรรมชาติที่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงมาจากแหล่งน้ำ
8 ธรรมชาติที่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงมาจากแหล่งน้ำ ล่องลอยไปทั่วตาม เป็นเมฆครามฟ้าสีหม่น กระทบกับความเย็น ก็กลั่นเป็นหยดหยาดฝน ละลิ่วลงสู่บน ผืนแผ่นดินทั่วถิ่นไทย วัฏจักรของน้ำ เฉลย 05/04/2007

5 ประโยชน์ของน้ำ ชะล้างและดื่มกิน ราดลงดินแสนชุ่มฉ่ำ
9 ชะล้างและดื่มกิน ราดลงดินแสนชุ่มฉ่ำ เพื่อการเกษตรกรรม อีกทั้งทำการประมง ประโยชน์ของอะไร คนสัตว์ใช้ไม่พะวง พืชก็ได้ดำรง ชีวิตอยู่คู่โลกนาน ประโยชน์ของน้ำ เฉลย 05/04/2007

6 ภูเขา/เทือกเขา เป็นดินหินหน้าผา โผล่ออกมาดูเป็นเทือก
10 เป็นดินหินหน้าผา โผล่ออกมาดูเป็นเทือก พันธุ์ไม้ได้สรรเลือก อยู่เทือกใดตามใจกัน ภูเขา/เทือกเขา เฉลย 05/04/2007

7 ทายถูกกี่ข้อครับ 05/04/2007


ดาวน์โหลด ppt ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google