งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 6 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

2 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 2 05/04/2007 มีควันดำและเหม็น เพราะไม่เป็นที่ต้องการ เป็นผลการใช้งาน ของคนที่มีเครื่องยนต์ 6 อากาศเสีย เฉลย

3 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 3 05/04/2007 มาเป็นถิ่นพื้นฐาน การก่อสร้างของผู้คน ผลิตพืชทุกแห่งหน ทั้งสัตว์คนได้อาศัย ให้ประโยชน์มานาน คนต้องการจะมีไว้ ประโยชน์ของอะไร บอกได้ไหมใครเก่งเอย 7 ประโยชน์ของดิน เฉลย

4 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 4 05/04/2007 ธรรมชาติที่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงมาจากแหล่งน้ำ ล่องลอยไปทั่วตาม เป็นเมฆครามฟ้าสีหม่น กระทบกับความเย็น ก็กลั่นเป็นหยดหยาดฝน ละลิ่วลงสู่บน ผืนแผ่นดินทั่วถิ่นไทย 8 วัฏจักรของน้ำ เฉลย

5 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 5 05/04/2007 ชะล้างและดื่มกิน ราดลงดินแสนชุ่มฉ่ำ เพื่อการเกษตรกรรม อีกทั้งทำการประมง ประโยชน์ของอะไร คนสัตว์ใช้ไม่พะวง พืชก็ได้ดำรง ชีวิตอยู่คู่โลกนาน 9 ประโยชน์ของน้ำ เฉลย

6 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 6 05/04/2007 เป็นดินหินหน้าผา โผล่ออกมาดูเป็นเทือก พันธุ์ไม้ได้สรรเลือก อยู่เทือกใดตามใจกัน 10 ภูเขา / เทือกเขา เฉลย

7 05/04/2007 7 ทายถูกกี่ข้อ ครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google