งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 พืช

2 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 2 05/04/2007 ต้นไม้มีรากแก้ว ดูต้นแล้วก็ใหญ่ยิ่ง น่าแปลกใจจริงๆ เป็นพืชใดใคร่รู้เอย 31 พืชใบ เลี้ยงคู่ เฉลย

3 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 3 05/04/2007 โคนใบดูเป็นกาบ จับลอกคราบออกมาได้ ลำต้นไม่ค่อยใหญ่ เป็นพืชใดใคร่รู้จริง 32 พืชใบ เลี้ยงเดี่ยว เฉลย

4 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 4 05/04/2007 เด็ดใบออกมาดู มองก็รู้เห็นเป็นก้าน จับดูอยู่ตั้งนาน วานบอกทีนี่พืชใด 33 พืชใบ เลี้ยงคู่ เฉลย

5 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 5 05/04/2007 ใบเลี้ยงมีอยู่สอง ประคองดูให้รู้แน่ เป็นพืชอะไรแท้ มีสองใบให้งวยงง 34 พืชใบเลี้ยงคู่ เฉลย

6 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 6 05/04/2007 ตะไคร้และขิงข่า ใบแผ่มาคลุมลำต้น ตัวฉันนั้นอยู่บน หรือใต้ดินกินเป็นยา 35 ลำต้น ใต้ดิน เฉลย

7 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 7 05/04/2007 ทายถูกกี่ข้อ ครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google