งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของแบบจำลองอี อาร์ เอนทีตี สิ่งของหรือวัตถุที่สามารถความ แตกต่างจากเอนทีตีอื่นได้ แอตทริบิวต์ คุณลักษณะเฉพาะของเอนทีตี รีเลชันชิพ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของแบบจำลองอี อาร์ เอนทีตี สิ่งของหรือวัตถุที่สามารถความ แตกต่างจากเอนทีตีอื่นได้ แอตทริบิวต์ คุณลักษณะเฉพาะของเอนทีตี รีเลชันชิพ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนประกอบของแบบจำลองอี อาร์ เอนทีตี สิ่งของหรือวัตถุที่สามารถความ แตกต่างจากเอนทีตีอื่นได้ แอตทริบิวต์ คุณลักษณะเฉพาะของเอนทีตี รีเลชันชิพ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

3 เอนทิตีอ่อนแอ (weak entities) 1. มีการพึ่งพาการมีอยู่ของเอนทิตีอื่น 2. มีคีย์หลักที่ได้รับการสืบทอดมาจากคีย์หลักของเอนทิ ตีที่มันพึ่งพิง

4 เอนทิตีอ่อนแอ (weak entities)

5 เอนทิตีเรียกซ้ำ (recursive entities) มีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเอนทิติเดียว เรียกว่า ความสัมพันธ์แบบยูนารี

6 เอนทิตีเรียกซ้ำ (recursive entities)

7 คอมโพสิตเอนทิตี (Composite entities) เป็นเอนทิตีที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแปลงความสัมพันธ์ แลล M:N โดยการนำคีย์หลักของเอนทิตีมารวมกัน แล้วนำแอตทริ บิวต์อื่น ที่สนใจมารวมเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างเอนทิตี

8 คอมโพสิตเอนทิตี (Composite entities)

9 แอตทริบิวต์ ก)แอตทริบิวต์อย่างง่าย ที่ไม่สามารถ แบ่งย่อยได้อีก เช่น ชื่อ ข)คอมโพสิตแอตทริบิวต์ สามารถแบ่งย่อย ได้อีก เช่น ที่อยู่ ค)แอตทริบิวต์ที่มีค่าเดียว ที่สามารถมีค่าได้ เพียงค่าเดียว เช่นรหัสนักศึกษา ง)แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า มีค่าได้หลายค่า เช่นวุฒิการศึกษา จ)ดีไรฟต์แอตทริบิวต์ ได้จากการคำนวณจาก แอตทริบิวต์อื่น

10 สรุปองค์ประกอบของ แผนภาพอี - อาร์

11 งานให้หาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีอย่างน้อย 4 ตาราง มีข้อมูลด้วย มาอธิบายโดยใช้ ppt


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของแบบจำลองอี อาร์ เอนทีตี สิ่งของหรือวัตถุที่สามารถความ แตกต่างจากเอนทีตีอื่นได้ แอตทริบิวต์ คุณลักษณะเฉพาะของเอนทีตี รีเลชันชิพ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google