งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของแบบจำลองอีอาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของแบบจำลองอีอาร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนประกอบของแบบจำลองอีอาร์
เอนทีตี สิ่งของหรือวัตถุที่สามารถความแตกต่างจากเอนทีตีอื่นได้ แอตทริบิวต์ คุณลักษณะเฉพาะของเอนทีตี รีเลชันชิพ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

3 เอนทิตีอ่อนแอ (weak entities)
มีการพึ่งพาการมีอยู่ของเอนทิตีอื่น มีคีย์หลักที่ได้รับการสืบทอดมาจากคีย์หลักของเอนทิตีที่มันพึ่งพิง

4 เอนทิตีอ่อนแอ (weak entities)

5 เอนทิตีเรียกซ้ำ (recursive entities)
มีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเอนทิติเดียว เรียกว่าความสัมพันธ์แบบยูนารี

6 เอนทิตีเรียกซ้ำ (recursive entities)

7 คอมโพสิตเอนทิตี (Composite entities)
เป็นเอนทิตีที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแปลงความสัมพันธ์แลล M:N โดยการนำคีย์หลักของเอนทิตีมารวมกัน แล้วนำแอตทริบิวต์อื่น ที่สนใจมารวมเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างเอนทิตี

8 คอมโพสิตเอนทิตี (Composite entities)

9 แอตทริบิวต์ แอตทริบิวต์อย่างง่าย ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น ชื่อ
แอตทริบิวต์อย่างง่าย ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น ชื่อ คอมโพสิตแอตทริบิวต์ สามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น ที่อยู่ แอตทริบิวต์ที่มีค่าเดียว ที่สามารถมีค่าได้เพียงค่าเดียว เช่นรหัสนักศึกษา แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า มีค่าได้หลายค่า เช่นวุฒิการศึกษา ดีไรฟต์แอตทริบิวต์ ได้จากการคำนวณจากแอตทริบิวต์อื่น

10 สรุปองค์ประกอบของแผนภาพอี-อาร์

11 งานให้หาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีอย่างน้อย 4 ตาราง มีข้อมูลด้วย มาอธิบายโดยใช้ ppt


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของแบบจำลองอีอาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google