งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน โครงร่างเพื่อเสนอขอทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( Computer Project ) ชื่อโครงงาน App Learning to English.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน โครงร่างเพื่อเสนอขอทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( Computer Project ) ชื่อโครงงาน App Learning to English."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน โครงร่างเพื่อเสนอขอทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( Computer Project ) ชื่อโครงงาน App Learning to English

2 นส. ธัญลักษณ์ปัญญาเสนชั้น ม.5/3 เลขที่ 10 นส. ปาจรีย์มณีเครือชั้น ม.5/3 เลขที่ 38 นส. อรษาเตชะจันทร์ชั้น ม.5/3 เลขที่ 42 นส. กันพิรมย์พรหมพนัสชั้น ม.5/3 เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

3 ปัจจุบันทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษใน การสื่อสาร และใช้เป็นสื่อกลางในการ แลกเปลี่ยนความคิด การเรียน การลงทุน การ ทำธุรกิจ จากสิ่งเล็กๆพัฒนาไปเรื่องใหญ่ต่อไป ดังนั้นภาษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในยุคปัจจุบัน ก้าวไกลด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เรามักจะ พบเห็นเด็กพกพาเทคโนโลยีเหล่านี้กว่าหนังสือ เพราะถูกสั่งสอนให้คิดว่าซื้อมาราคาแพงต้อง รักษาให้ดี หากเราทำให้การศึกษาอยู่ใน เทคโนโลยีซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน แอพมีทั้ง ภาพและเสียง คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆได้ ไม่มากก็น้อย คนให้ความสนใจกับเทคโนโลยีที่ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้การตอบรับ เป็นอย่างดี

4 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า การที่จะให้สมอง สามารถจำอะไรได้ดีขึ้น ต้องมีภาพและเสียงอย่าง ชัดเจน จะทำให้เมื่อคิดอะไรแล้วสมองจะสั่งการ นึกคิดถึงภาพและสียงเหล่านั้นออกมาเป็นที่มา ของ แอพการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีจำหน่ายใน รูปของแอพพลิเคชั่นที่รัฐบาลส่งเสริมงบประมาณ มาเพื่อต้องการให้เด็กและคนรุ่นใหม่ใช้ เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการศึกษา หรือได้อรรถประโยชน์ที่ดีที่สุด

5 การศึกษาในยุคนี้เมื่อเราเข้าสู่ประชาคม อาเซียนแล้ว ภาษาอังกฤษคือภาษาที่เป็น สื่อกลางในการสนทนาทางคณะผู้จัดทำจึง เล็งเห็นว่า เพียงแค่รู้คำศัพท์เราก็สามารถพูด ภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติฟังรู้เรื่องได้ เพื่อ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ใช้กับ สถานการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่อง การ ทำงาน การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ

6 แอพพลิเคชั่นที่มีทั้งเสียงและ รูปภาพ สามารถนำคำศัพท์ไปใช้ พูดคุยกับคนต่างชาติใน ชีวิตประจำวันได้จริง ตาม สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจริง

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน โครงร่างเพื่อเสนอขอทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( Computer Project ) ชื่อโครงงาน App Learning to English.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google