งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แนวปะการังริมฝั่ง ( fringing reef ) 2. กลุ่มปะการังบนพื้นทราย ( patch reef )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แนวปะการังริมฝั่ง ( fringing reef ) 2. กลุ่มปะการังบนพื้นทราย ( patch reef )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. แนวปะการังริมฝั่ง ( fringing reef )

4 2. กลุ่มปะการังบนพื้นทราย ( patch reef )

5 3. กลุ่มปะการังบนโขดหิน ( coral community on rocky coast)

6 4. แหล่งกัลปังหา และปะการังอ่อน ( sea fan and soft coral community )

7 5. ปะการังเขากวาง Staghorn coral, Table coral( Acropora spp. ) พบ ประมาณ 40 ชนิด

8 6. ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง Fine spined coral ( Montipora spp. )

9 7. ปะการังโขด หรือประการังนิ้วมือ Mountain coral, Finger coral ( Porites spp. )

10 8. ปะการังผิวยู่ยี่ Wrinkle coral ( Synaraea rus )

11 9. ปะการังดอกไม้ทะเล Anemone-like coral ( Goniopora spp. )

12


ดาวน์โหลด ppt 1. แนวปะการังริมฝั่ง ( fringing reef ) 2. กลุ่มปะการังบนพื้นทราย ( patch reef )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google