งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปะการัง( Coral ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปะการัง( Coral )."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปะการัง( Coral )

2 ปะการัง ( Coral ) เมื่ออยู่รวมกันในบริเวณหนึ่งเราเรียกว่าแนวปะการัง ( Reef )ก็เหมือนกับต้นไม้แหล่ะครับ เมื่ออยู่ต้นเดียวเราเรียกต้นไม้ เมื่อมีอยู่รวมกันมากๆ เราเรียกว่าป่าดังนั้นแนวปะการังก็เปรียบเสมือนเป็นป่าแห่งท้องทะเล  แนวปะการังในท้องทะเลไทยมีหลายแบบคือ

3 1. แนวปะการังริมฝั่ง ( fringing reef )

4 2. กลุ่มปะการังบนพื้นทราย ( patch reef )

5 3. กลุ่มปะการังบนโขดหิน 
( coral community on rocky coast)

6 4. แหล่งกัลปังหา และปะการังอ่อน
( sea fan and soft coral community )

7 5. ปะการังเขากวาง Staghorn coral, Table coral( Acropora spp

8 Fine spined coral ( Montipora spp. )
6. ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง  Fine spined coral ( Montipora spp. )

9 7. ปะการังโขด หรือประการังนิ้วมือ 
Mountain coral, Finger coral ( Porites spp. )

10 8. ปะการังผิวยู่ยี่ Wrinkle coral ( Synaraea rus )

11 Anemone-like coral ( Goniopora spp. )
9. ปะการังดอกไม้ทะเล Anemone-like coral  ( Goniopora spp. )

12 สวัสดี..... จัดทำโดย นายพุธิพงษ์ เจริญศรี 54030369
นายพุธิพงษ์ เจริญศรี คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา วาริชศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ปะการัง( Coral ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google