งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๔

2 อ่านสระ ตี ไต โต ใต

3 อ่านพยัญชนะ

4 ไป ไต ไอ ไช ไฟ ไร ไว ไข ไถ ไห โต โบ โอ โช โน โพ โม โถ โห
อ่านสะกดคำและแจกรูป ไป ไต ไอ ไช ไฟ ไร ไว ไข ไถ ไห โต โบ โอ โช โน โพ โม โถ โห

5 มี ดี ตี ปี อี ใจ ใด ใบ ใน

6 อ่านเป็นคำ กา นา ดี ตี ปี ปู ถู หู โต โบ โพ โถ ไป ไช ไฟ ไว ไถ ไห ใจ ใน ใบ

7 ไถนา พาไป ใจดี มีปู หูตา มาไว ในนา ตาดี มีใบ ใบโพ ตาโต โมโห โตไว ไปดี ตาไถนา

8 พาอาไป ใจดีดี มีปูนา มาไวไว ไชรูปู หูตาดี มีตาโต โมโหกา มาหาไฟ ไปดูนา อามีโบ

9 ตาใบ ตาชู อีกามาไวไว ดูปูไปในรูปู ตาใบพาตาชู มาดูปูดูอีกา ลูกหมามีตาโต
กาโมโหตีลูกหมา ลูกหมาไปหาตา ตาไถนาตาใจดี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google