งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา

2 ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา
ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา ใคร จิ้งจอก อีกา ทำอะไร กาคาบชิ้นหมูมาเกาะที่กิ่งไทร สุนัขจิ้งจอกหิวโซอยากกินหมูที่ อีกาคาบมา ที่ไหน ป่าแห่งหนึ่ง

3 ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา
ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา เมื่อไร - อย่างไร สุนัขจิ้งจอกพูดจายกยออีกาว่าอีการูปหล่อ, ขนดำขลับเงางามรับแสงของดวงอาทิตย์, มองดูเหมือนพญานกนัยน์ตาคมเหมือนพญานก

4 ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา
ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา อย่างไร(ต่อ) สุนัขจิ้งจอกหลอกว่าอยากฟังเสียงอีกา เพราะถ้าเสียงดีก็จะเป็นเลิศ เป็นนกที่ประเสริฐมาก อีกาหลงคำเยินยอของสุนัขจิ้งจอก จึงตะโกนร้องเสียง กา กา ออกมา ชิ้นหมูจากปากอีกาตกลงพื้น สุนัขจิ้งจอกได้ชิ้นหมูไปกิน อีกาบินหนีไปด้วยความรู้สึกอับอาย

5 ข้อคิด หากมัวแต่หลงคำเยินยอ และเชื่อคนง่าย ก็อาจจะเสียเปรียบหรือเสียทีคนอื่นได้ การพูดจาหลอกลวงผู้อื่น เพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาไม่ควรทำเพราะเป็นการเอาเปรียบ และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด

6 จบแล้วครับ...

7 จัดทำโดย ด.ช. เอก พรหมเทพ ชั้น ป.๔/๓ ปี ๒๕๕๑ ที่ปรึกษา และเรียบเรียง
โดย มิส วัชรินทร์ รัตตะมณี


ดาวน์โหลด ppt ดรุณ บทที่ ๔๒ เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google