งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ( เขียนในรูปพื้นที่ ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ) กล่าวว่า : ในรูปสามเหมี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ( เขียนในรูปพื้นที่ ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ) กล่าวว่า : ในรูปสามเหมี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ( เขียนในรูปพื้นที่ ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ) กล่าวว่า : ในรูปสามเหมี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบน ด้านประกอบมุมฉาก b c a

2 ข้อ 1 กล่องบรรจุนมสดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 3.5 เ ซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร และ สูง 12 เซนติเมตร ผู้ผลิตต้องการติดหลอดดูดชนิดตรงแนบ กับกล่อง โดยไม่ให้หลอดดูดยาวพ้น กล่อง เขาจะใช้หลอดดูดได้ยาวที่สุดกี่ เซนติเมตร 5 1212 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 5 2 + 12 2 c 2 = 25 + 144 c = 13 = 169 ให้หลอดยาว = c ดังนั้น หลอดยาว = 13 เซนติเมตร

3 ข้อ 2 จากแผนผังกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง บ้านของแสงดาว ตลาด และ โรงเรียนเป็นจุดยอดของรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ตลาดอยู่ห่าง จากบ้านของแสงดาว 1.8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากโรงเรียน 2.4 กิโลเมตร ทุก ๆวัน หลังเลิก เรียน แสงดาวจะต้องขี่จักรยานไป แวะซื้อกับข้าวที่ตลาดก่อนกลับบ้าน แต่ในตอนเช้าแสงดาวขี่จักรยานตรง ไปโรงเรียน โดยไม่ผ่านตลาด จง หาว่าแต่ละวันแสงดาวขี่จักรยานเป็น ระยะทางกี่กิโลเมตร

4 1.8 กิโลเมต ร 2.4 กิโลเมตร โรงเ รียน บ้า น ตล าด ตอน เช้า ตอน เย็น

5 โรงเรีย น ตล าด บ้า น บ้าน โรงเรียน = c โรงเรียน ตลาด = b ตลาด บ้าน = a 1.8 กิโลเมตร 2.4 กิโลเมตร c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 1.8 2 + 2.4 2 c 2 = 3.24 + 5.76 = 9 c = 3 3 x 3 บ้าน โรงเรียน = 3 กิโลเมตร แต่ละวันแสงดาวขี่จักรยานเป็นระยะทาง = 1.8 + 2.4 + 3 = 7.2 กิโลเมตร

6 ข้อ 3 จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี ด้านหนึ่งยาว 7 เซนติเมตร และด้านตรง ข้ามมุมฉากยาว 25 เซนติเมตร 7 เซนติเม ตร 25 เซนติเมตร c 2 = a 2 + b 2 25 2 = 7 2 + b 2 b 2 = 25 2 - 7 2 b 2 = 625 - 49 b = 24 = 576 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก = x ฐาน x สูง 1 2 x 7 x 24 1 2 = 8484 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก = 1 1 2

7 ข้อ 4 กำหนด ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุม ฉาก CD ตั้งฉากกับ AB ที่จุด D AC = 15 หน่วย และ BC = 8 หน่วย จงหา 4.1 ความ ยาวของ AB 1515 8 A C B D รูป สามเหลี่ยม ABC AB 2 = AC 2 + BC 2 AB 2 = 15 2 + 8 2 AB 2 = 225 + 64 = 289 AB = 17

8 A C B D 1515 8 1717 4.2 พื้นที่ ABC พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม = x ฐาน x สูง 1 2 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม = x 8 x 15 1 2 1 4 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม = 60 ตาราง หน่วย

9 A C B D 1515 8 1717 4.3 ความ ยาวของ CD พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม = x ฐาน x สูง 1 2 60 = x 17 x CD 1 2 CD = 60 x 2 1717 7 1 1717 CD = = 7. 06 หน่วย

10 b } 2 ฟุต 15 ฟุต a=a= 25 ฟุต c=c= c 2 = a 2 + b 2 ต้นไม้ต้นหนึ่งใช้เชือกผูกที่จุด ซึ่งห่างจากยอด 2 ฟุต แล้วดึงมา ผูกที่หลัก ซึ่งอยู่ห่างจากโคน ต้นไม้ 15 ฟุต ถ้าลวดยาว 25 ฟุต ต้นไม้นี้สูงกี่ฟุต 25 2 = 15 2 + b 2 b 2 = 25 2 - 15 2 b 2 = 625 - 225 = 400 b = 20 ฟุต ให้ต้นไม้สูง = b ฟุต ข้ อ 5

11 บันไดยาว 6.5 เมตร วางพิงผนังตึกให้เชิง บันไดห่างจากผนัง 2.5 เมตร 6.5 เมตร = c 2.5 เมตร = a b c 2 = a 2 + b 2 แทน ค่า 6.5 2 = 2.5 2 + b 2 42.25 = 6.25 + b 2 b 2 = 42.25 - 6.25 b 2 = 36 b = 6 เมตร ดังนั้น ปลายบนของบันไดอยู่สูง จากพื้น = 6 เมตร ข้อ 6 6.1 อยากทราบว่าปลายบนของ บันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร ให้ปลายบนของบันไดอยู่สูงจากพื้น b เมตร

12 6.2 ถ้าต้องการพิงบันไดให้ปลายบนของ บันไดอยู่สูงกว่าพื้นไม่ถึง 6 เมตร ควร จะวางเชิงบันไดห่างจากผนังตึก มากกว่าหรือ น้อยกว่า 2.5 เมตร 6.5 เมตร = c 2.5 เมตร = a 6 เมตร = b ถ้าต้องการพิง บันไดให้ปลายบน ของบันไดอยู่สูง กว่าพื้นไม่ถึง 6 เมตร ควรจะวาง เชิงบันไดห่างจาก ผนังตึก มากกว่า 2.5 เมตร

13 ข้อ 7 เสาธงต้นหนึ่ง ตั้งตรงอยู่ด้วยเสาข้าง สองต้น ซึ่งมีน้อตยึดติดอยู่ 2 ตัว โดยน้อตตัวบนสูงจากพื้น 9 ฟุต นาย สำราญต้องการทาสีเสาธง เขาจึง ถอดน้อตตัวล่างแล้วหมุนเสาธง ดังรูป โดยยอดเสาธงอยู่ห่างจากโคนเสา 12 ฟุต จงหาว่าเสาธงต้นนี้เมื่อ ตั้ง ตรง ยอดเสาธงอยู่ห่างจากพื้นเท่าไร 9 ฟุต 12 ฟุต } 9 ฟุต c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 9 2 + 12 2 c 2 = 81 + 144 = 225 c = 15 ให้ยอดเสาธงอยู่ห่าง จากพื้น c ฟุต ดังนั้น ยอดเสาธงอยู่ห่างจากพื้น = 15+9 = 24 ฟุต


ดาวน์โหลด ppt 2. ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ( เขียนในรูปพื้นที่ ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ) กล่าวว่า : ในรูปสามเหมี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google