งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา งานฝึกฝีมือ( ) เวลาเรียน 6 ชม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา งานฝึกฝีมือ( ) เวลาเรียน 6 ชม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา งานฝึกฝีมือ(2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม
วิชา งานฝึกฝีมือ( ) เวลาเรียน 6 ชม./สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 108 ชม./ภาคเรียน

2 หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยทั่วๆไป
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ - แบ่งออกได้เป็น 3 สาเหตุ 1. สาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน 2. สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อม 3. สาเหตุเกิดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มาข้อมูล : ศ.นพ.ประเวศ วะสี “พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่” : หน้า 28

3 ความปลอดภัยในการป้องกันเพลิงใหม้
ประเภทของเพลิงไหม้ มี 4 ประเภท ประเภทที่ 1 ประเภท A ประเภทที่ 2 ประเภท B ประเภทที่ 3 ประเภท C ประเภทที่ 4 ประเภท D

4 เทคนิคในการยกของ หลักในการยกวัสดุ หลักการยกและการเคลื่อนย้ายวัสดุ
การป้องกันอุบัติเหตุเมื่อต้องเคลื่อนย้ายวัสดุ

5 การปฐมพยาบาล หลักปฏิบัติทั่วๆไปในการปฐมพยาบาล
วิธีการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย การผายปอด วิธีการปากต่อปาก วิธีการกดหน้าอก วิธีการกระตุ้นหัวใจ

6 หน่วยที่ 2 เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้อต้น
เครื่องมือเล็กใช้งานทั่วๆไป เช่น ค้อน , ไขควง เครื่องมือกลเบื้องต้น ประกอบด้วย เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย เครื่องเจียระไน

7 หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและการตรวจสอบ
กฎการใช้เครื่องวัด ข้อควรระวังและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด ระบบและหน่วยการวัด 1. ระบบอังกฤษหรือระบบนิ้ว 2. ระบบเมตริก 3. ระบบสากลหรือเอสไอ

8 เครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับการวัดงาน
บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) การใช้งานบรรทัดเหล็ก ข้อควรระวังในการใช้บรรทัดเหล็กและการบำรุงรักษา * เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ - ชนิดการแบ่งของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ - ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ - การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ บอกหลักการ บอกชนิด บอกวิธีการ เขียนสูตร ระบุชื่อ เขียนรูปแบบ

9 ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์
หน้าที่และส่วนประกอบ หลักการของไมโครมิเตอร์ การอ่านค่า การแบ่งสเกล ชนิดของไมโครมิเตอร์ ข้อควรระวังและการบำรุงรักษา

10 หน่วยที่ 4 (งานร่างแบบ)
หน่วยที่ 4 (งานร่างแบบ) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการร่างแบบ - เหล็กขีด - วงเวียนเหล็ก - วงเวียนขาเหล็ก - วงเวียนขาโค้ง - ฉากเหล็ก - ฉากผสม - บรรทัดเหล็ก - ค้อน

11 เทคนิคในการร่างแบบ การร่างแบบโดยใช้สีทา การร่างแบบโดยใช้น้ำยาร่างแบบ
กฎและการทำงานในการร่างแบบงาน

12 หน่วยที่ 5 (งานตะไบ) ส่วนต่างๆ ของตะไบ ลักษณะและรูปร่างของตะไบ
ชนิดฟันของตะไบ หลักการเลือกตะไบเพื่อใช้งาน ** เทคนิคการจับตะไบ ** การออกแรงเมื่อตะไบงาน ** การไสตะไบ การจับงานเพื่อตะไบ

13 การตรวจงานตะไบและตะไบ
การตรวจสอบผิวงานตะไบ การระวังรักษาตะไบ ความปลอดภัยในการใช้ตะไบปฏิบัติ การบำรุงรักษาตะไบ

14 หน่วยที่ 6 (งานตัด)เครื่องเลื่อย
หน่วยที่ 6 (งานตัด)เครื่องเลื่อย รูปร่างและส่วนประกอบที่สำคัญของเลื่อยมือ โครงเลื่อย ด้ามหรือที่สำหรับมือจับ ขอเกี่ยวใบเลื่อย ใบเลื่อย

15 ขนาดและการเลือกใบเลื่อย
ขนาดที่เลือกเพื่อการใช้งานเลื่อย ชนิดที่เลือก วัสดุที่ใช้ทำใบเลื่อย การใส่ใบเลื่อย การจับงานที่จะทำการเลื่อย

16 เทคนิคการใช้เครื่องเลื่อยตัดงาน
เทคนิคการการตัดงาน ข้อควรระวังในการใช้เลื่อย ความปลอดภัยและวิธีการบำรุงรักษา

17 หน่วยที่ 7 (งานเจาะ)เครื่องเจาะ
หน่วยที่ 7 (งานเจาะ)เครื่องเจาะ รูปร่างและส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจาะ ลักษณะที่สำคัญของเครื่องเจาะ ลักษณะและส่วนต่างๆของดอกส่วาน ระบบและขนาดของดอกสว่าน วิธีการจับดอกสว่านในการเจาะงาน การคำนวณความเร็วรอบและการป้อนเจาะ การหล่อเย็น

18 (งานเจาะ) ต่อ วิธีการจับชิ้นงานและการถอดดอกสว่าน การลับคมดอกสว่าน
ขั้นตอนการลับคมดอกสว่าน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ

19 หน่วยที่ 8 (งานคว้านผิวเรียบ)
หน่วยที่ 8 (งานคว้านผิวเรียบ) งานคว้านละเอียด ชนิดของดอกคว้านละเอียด ดอกคว้านละเอียดด้วยมือ ดอกคว้านละเอียดที่ทำงานด้วยเครื่องจักร ชนิดดอกคว้านละเอียดที่ทำงานด้วยเครื่องจักร - ชนิดก้านตรง - ชนิดร่องเอียงขวา - ชนิดปรับได้ - ชนิดคมคาร์ไบด์

20 งานคว้านผิวเรียบ(ต่อ)
เทคนิควิธีการคว้านละเอียด การเผื่อระยะรูเพื่อเจาะรูคว้านละเอียด ดอกคว้านละเอียดด้วยมือ ขั้นตอนการคว้านละเอียด

21 หน่วยที่ 9 (งานทำเกลียวด้วยมือ)
เครื่องมือทำเกลียวในและเกลียวนอก การทำเกลียวใน ชนิดของการต๊าป การคำนวณเพื่อเจาะรูทำเกลียวใน วิธีการทำเกลียวในด้วยต๊าป วัสดุหล่อลื่นที่ใช้ในการตัดเกลียว การนำดอกต๊าปเกลียวที่หักออกจากรู

22 งานทำเกลียวด้วยมือ(ต่อ)
เครื่องมือทำเกลียวนอก การทำเกลียวนอก ชนิดของการต๊าป ขั้นตอนวิธีการทำเกลียวในด้วยต๊าป สรุปการทำเกลียวนอก(ข้อผิดพลาด,สาเหตุ,ข้อแก้ไข)

23 หน่วยที่ 10 (งานชุบแข็ง)
ความหมายของการชุบแข็ง คุณสมบัติของโลหะที่นำมาชุบแข็ง การใช้เครื่องมือในการชุบแข็ง วิธีการขึ้นรูป วิธีการชุบแข็ง เทคนิคการชุบแข็ง


ดาวน์โหลด ppt วิชา งานฝึกฝีมือ( ) เวลาเรียน 6 ชม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google