งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม./ สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 108 ชม./ ภาคเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม./ สัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม./ สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 108 ชม./ ภาคเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม./ สัปดาห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม./ สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 108 ชม./ ภาคเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม./ สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 108 ชม./ ภาคเรียน

2 หน่วยที่ 1 ความปลอดภัย ทั่วๆไป สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ - แบ่งออกได้เป็น 3 สาเหตุ - แบ่งออกได้เป็น 3 สาเหตุ 1. สาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน 1. สาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน 2. สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อม 2. สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อม 3. สาเหตุเกิดจากเครื่องมือและ อุปกรณ์ 3. สาเหตุเกิดจากเครื่องมือและ อุปกรณ์ ที่มาข้อมูล : ศ. นพ. ประเวศ วะสี “ พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่ ” 2549 : หน้า 28

3 ความปลอดภัยในการ ป้องกันเพลิงใหม้ ประเภทของเพลิงไหม้ มี 4 ประเภท ประเภทของเพลิงไหม้ มี 4 ประเภท ประเภทที่ 1 ประเภท A ประเภทที่ 1 ประเภท A ประเภทที่ 2 ประเภท B ประเภทที่ 2 ประเภท B ประเภทที่ 3 ประเภท C ประเภทที่ 3 ประเภท C ประเภทที่ 4 ประเภท D ประเภทที่ 4 ประเภท D

4 เทคนิคในการยกของ หลักในการยกวัสดุ หลักในการยกวัสดุ หลักการยกและการเคลื่อนย้ายวัสดุ หลักการยกและการเคลื่อนย้ายวัสดุ การป้องกันอุบัติเหตุเมื่อต้อง เคลื่อนย้ายวัสดุ การป้องกันอุบัติเหตุเมื่อต้อง เคลื่อนย้ายวัสดุ

5 การปฐมพยาบาล หลักปฏิบัติทั่วๆไปในการปฐม พยาบาล หลักปฏิบัติทั่วๆไปในการปฐม พยาบาล วิธีการปฐมพยาบาลเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วย วิธีการปฐมพยาบาลเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วย การผายปอด การผายปอด วิธีการปากต่อปาก วิธีการปากต่อปาก วิธีการกดหน้าอก วิธีการกดหน้าอก วิธีการกระตุ้นหัวใจ วิธีการกระตุ้นหัวใจ

6 หน่วยที่ 2 เครื่องมือทั่วไปและ เครื่องมือกลเบื้อต้น เครื่องมือเล็กใช้งานทั่วๆไป เช่น ค้อน, ไขควง เครื่องมือเล็กใช้งานทั่วๆไป เช่น ค้อน, ไขควง เครื่องมือกลเบื้องต้น ประกอบด้วย เครื่องมือกลเบื้องต้น ประกอบด้วย เครื่องกลึง เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย เครื่องเลื่อย เครื่องเจียระไน เครื่องเจียระไน

7 หน่วยที่ 3 เครื่องมือวัดและการ ตรวจสอบ กฎการใช้เครื่องวัด กฎการใช้เครื่องวัด ข้อควรระวังและการบำรุงรักษา เครื่องมือวัด ข้อควรระวังและการบำรุงรักษา เครื่องมือวัด ระบบและหน่วยการวัด ระบบและหน่วยการวัด 1. ระบบอังกฤษหรือระบบนิ้ว 2. ระบบเมตริก 3. ระบบสากลหรือเอสไอ

8 เครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับการวัด งาน บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) การใช้งานบรรทัดเหล็ก การใช้งานบรรทัดเหล็ก ข้อควรระวังในการใช้บรรทัดเหล็กและ การบำรุงรักษา ข้อควรระวังในการใช้บรรทัดเหล็กและ การบำรุงรักษา * เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ - ชนิดการแบ่งของเวอร์เนียร์คาลิ เปอร์ - ชนิดการแบ่งของเวอร์เนียร์คาลิ เปอร์ - ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ - การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ บอกหลักการบอกชนิดบอกวิธีการ บอกหลักการบอกชนิดบอกวิธีการ เขียนสูตรระบุชื่อ เขียนรูปแบบ เขียนสูตรระบุชื่อ เขียนรูปแบบ

9 ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์ หน้าที่และส่วนประกอบ หน้าที่และส่วนประกอบ หลักการของไมโครมิเตอร์ หลักการของไมโครมิเตอร์ การอ่านค่า การอ่านค่า การแบ่งสเกล การแบ่งสเกล ชนิดของไมโครมิเตอร์ ชนิดของไมโครมิเตอร์ ข้อควรระวังและการบำรุงรักษา ข้อควรระวังและการบำรุงรักษา

10 หน่วยที่ 4 ( งานร่างแบบ ) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการร่างแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการร่างแบบ - เหล็กขีด - เหล็กขีด - วงเวียนเหล็ก - วงเวียนขาเหล็ก - วงเวียนขาโค้ง - วงเวียนขาโค้ง - ฉากเหล็ก - ฉากผสม - ฉากผสม - บรรทัดเหล็ก - บรรทัดเหล็ก - ค้อน

11 เทคนิคในการร่างแบบ การร่างแบบโดยใช้สีทา การร่างแบบโดยใช้สีทา การร่างแบบโดยใช้น้ำยาร่างแบบ การร่างแบบโดยใช้น้ำยาร่างแบบ กฎและการทำงานในการร่างแบบงาน กฎและการทำงานในการร่างแบบงาน

12 หน่วยที่ 5 ( งานตะไบ ) ส่วนต่างๆ ของตะไบ ส่วนต่างๆ ของตะไบ ลักษณะและรูปร่างของตะไบ ลักษณะและรูปร่างของตะไบ ชนิดฟันของตะไบ ชนิดฟันของตะไบ หลักการเลือกตะไบเพื่อใช้งาน หลักการเลือกตะไบเพื่อใช้งาน ** เทคนิคการจับตะไบ ** เทคนิคการจับตะไบ ** การออกแรงเมื่อตะไบงาน ** การไสตะไบ การจับงานเพื่อตะไบ

13 การตรวจงานตะไบและตะไบ การตรวจสอบผิวงานตะไบ การตรวจสอบผิวงานตะไบ การระวังรักษาตะไบ การระวังรักษาตะไบ ความปลอดภัยในการใช้ตะไบปฏิบัติ ความปลอดภัยในการใช้ตะไบปฏิบัติ การบำรุงรักษาตะไบ การบำรุงรักษาตะไบ

14 หน่วยที่ 6 ( งานตัด ) เครื่อง เลื่อย รูปร่างและส่วนประกอบที่สำคัญของ เลื่อยมือ รูปร่างและส่วนประกอบที่สำคัญของ เลื่อยมือ โครงเลื่อย โครงเลื่อย ด้ามหรือที่สำหรับมือจับ ด้ามหรือที่สำหรับมือจับ ขอเกี่ยวใบเลื่อย ขอเกี่ยวใบเลื่อย ใบเลื่อย ใบเลื่อย

15 ขนาดและการเลือกใบเลื่อย ขนาดที่เลือกเพื่อการใช้งานเลื่อย ขนาดที่เลือกเพื่อการใช้งานเลื่อย ชนิดที่เลือก ชนิดที่เลือก วัสดุที่ใช้ทำใบเลื่อย วัสดุที่ใช้ทำใบเลื่อย การใส่ใบเลื่อย การใส่ใบเลื่อย การจับงานที่จะทำการเลื่อย การจับงานที่จะทำการเลื่อย

16 เทคนิคการใช้เครื่องเลื่อยตัด งาน เทคนิคการการตัดงาน เทคนิคการการตัดงาน ข้อควรระวังในการใช้เลื่อย ข้อควรระวังในการใช้เลื่อย ความปลอดภัยและวิธีการบำรุงรักษา ความปลอดภัยและวิธีการบำรุงรักษา

17 หน่วยที่ 7 ( งานเจาะ ) เครื่อง เจาะ รูปร่างและส่วนประกอบที่สำคัญของ เครื่องเจาะ รูปร่างและส่วนประกอบที่สำคัญของ เครื่องเจาะ ลักษณะที่สำคัญของเครื่องเจาะ ลักษณะที่สำคัญของเครื่องเจาะ ลักษณะและส่วนต่างๆของดอกส่วาน ลักษณะและส่วนต่างๆของดอกส่วาน ระบบและขนาดของดอกสว่าน ระบบและขนาดของดอกสว่าน วิธีการจับดอกสว่านในการเจาะงาน วิธีการจับดอกสว่านในการเจาะงาน การคำนวณความเร็วรอบและการป้อน เจาะ การคำนวณความเร็วรอบและการป้อน เจาะ การหล่อเย็น การหล่อเย็น

18 ( งานเจาะ ) ต่อ ( งานเจาะ ) ต่อ วิธีการจับชิ้นงานและการถอดดอกสว่าน วิธีการจับชิ้นงานและการถอดดอกสว่าน การลับคมดอกสว่าน การลับคมดอกสว่าน ขั้นตอนการลับคมดอกสว่าน ขั้นตอนการลับคมดอกสว่าน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ

19 หน่วยที่ 8 ( งานคว้านผิว เรียบ ) งานคว้านละเอียด งานคว้านละเอียด ชนิดของดอกคว้านละเอียด ชนิดของดอกคว้านละเอียด ดอกคว้านละเอียดด้วยมือ ดอกคว้านละเอียดด้วยมือ ดอกคว้านละเอียดที่ทำงานด้วย เครื่องจักร ดอกคว้านละเอียดที่ทำงานด้วย เครื่องจักร ชนิดดอกคว้านละเอียดที่ทำงานด้วย เครื่องจักร ชนิดดอกคว้านละเอียดที่ทำงานด้วย เครื่องจักร - ชนิดก้านตรง - ชนิดก้านตรง - ชนิดร่องเอียงขวา - ชนิดร่องเอียงขวา - ชนิดปรับได้ - ชนิดปรับได้ - ชนิดคมคาร์ไบด์ - ชนิดคมคาร์ไบด์

20 งานคว้านผิวเรียบ ( ต่อ ) เทคนิควิธีการคว้านละเอียด เทคนิควิธีการคว้านละเอียด การเผื่อระยะรูเพื่อเจาะรูคว้านละเอียด การเผื่อระยะรูเพื่อเจาะรูคว้านละเอียด ดอกคว้านละเอียดด้วยมือ ดอกคว้านละเอียดด้วยมือ ขั้นตอนการคว้านละเอียด ขั้นตอนการคว้านละเอียด

21 หน่วยที่ 9 ( งานทำเกลียว ด้วยมือ ) หน่วยที่ 9 ( งานทำเกลียว ด้วยมือ ) เครื่องมือทำเกลียวในและเกลียวนอก เครื่องมือทำเกลียวในและเกลียวนอก การทำเกลียวใน การทำเกลียวใน ชนิดของการต๊าป ชนิดของการต๊าป การคำนวณเพื่อเจาะรูทำเกลียวใน การคำนวณเพื่อเจาะรูทำเกลียวใน วิธีการทำเกลียวในด้วยต๊าป วิธีการทำเกลียวในด้วยต๊าป วัสดุหล่อลื่นที่ใช้ในการตัดเกลียว วัสดุหล่อลื่นที่ใช้ในการตัดเกลียว การนำดอกต๊าปเกลียวที่หักออกจากรู การนำดอกต๊าปเกลียวที่หักออกจากรู

22 งานทำเกลียวด้วยมือ ( ต่อ ) งานทำเกลียวด้วยมือ ( ต่อ ) เครื่องมือทำเกลียวนอก เครื่องมือทำเกลียวนอก การทำเกลียวนอก การทำเกลียวนอก ชนิดของการต๊าป ชนิดของการต๊าป ขั้นตอนวิธีการทำเกลียวในด้วยต๊าป ขั้นตอนวิธีการทำเกลียวในด้วยต๊าป สรุปการทำเกลียวนอก ( ข้อผิดพลาด, สาเหตุ, ข้อแก้ไข ) สรุปการทำเกลียวนอก ( ข้อผิดพลาด, สาเหตุ, ข้อแก้ไข )

23 หน่วยที่ 10 ( งานชุบแข็ง ) หน่วยที่ 10 ( งานชุบแข็ง ) ความหมายของการชุบแข็ง ความหมายของการชุบแข็ง คุณสมบัติของโลหะที่นำมาชุบแข็ง คุณสมบัติของโลหะที่นำมาชุบแข็ง การใช้เครื่องมือในการชุบแข็ง การใช้เครื่องมือในการชุบแข็ง วิธีการขึ้นรูป วิธีการขึ้นรูป วิธีการชุบแข็ง วิธีการชุบแข็ง เทคนิคการชุบแข็ง เทคนิคการชุบแข็ง


ดาวน์โหลด ppt วิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม./ สัปดาห์ จำนวน 2 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 108 ชม./ ภาคเรียน วิชา งานฝึกฝีมือ (2100-1003) เวลาเรียน 6 ชม./ สัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google