งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย วิภาสวิชญ์ ชัชเวช ปวช. 2 แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย วิภาสวิชญ์ ชัชเวช ปวช. 2 แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย วิภาสวิชญ์ ชัชเวช ปวช. 2 แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด

2 ลักษณะและชนิดของรูปคลื่น สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ เช่น ไดโอด, ทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพล่าร์ และสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากสามารถถูก นำมาใช้งานเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี การนำสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มา ใช้งานเพื่อเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ปกติมักจะมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุไฟฟ้ามาประกอบร่วมกันเป็นวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้านี้ ถูกเรียกว่า " วงจรสวิตช์ชิ่ง “ ซึ่งผลการทำงานของวงจรสวิตช์นี้จะทำให้ได้ สัญญาณไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นกระแสหรือแรงดันก็ได้ที่มีรูปร่างลักษณะเป็นห้วง ๆ ซึ่งไม่ใช่คลื่นไซน์ แต่เป็นลักษณะของคลื่นที่มีเหลี่ยมมีมุม โดยที่รูปคลื่นแต่ละ ช่วงอาจจะซ้ำกันหรือไม่ก็ได้ คลื่นไฟฟ้าดังกล่าวนี้เราเรียกว่า " พัลส์ " แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด

3 ลักษณะและชนิดของรูปคลื่น แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด

4 ประเภทของรูปคลื่นแบบต่าง แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด


ดาวน์โหลด ppt นาย วิภาสวิชญ์ ชัชเวช ปวช. 2 แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด แผนก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคนิคมาบตาพุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google