งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุดที่ 10 รู้จักแรง เสียดทาน. วัตถุประสงค์การ ทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่าแรงเสียด ทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ ของวัตถุ  ทดลองและเปรียบเทียบค่าของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุดที่ 10 รู้จักแรง เสียดทาน. วัตถุประสงค์การ ทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่าแรงเสียด ทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ ของวัตถุ  ทดลองและเปรียบเทียบค่าของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุดที่ 10 รู้จักแรง เสียดทาน

2 วัตถุประสงค์การ ทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่าแรงเสียด ทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ ของวัตถุ  ทดลองและเปรียบเทียบค่าของ แรงเสียดทานขณะที่วัตถุ เคลื่อนที่และกำลังเคลื่อนที่อย่าง สม่ำเสมอ  สรุปได้ว่าค่าแรงเสียดทานจะมีค่า มากหรือน้อยขึ้นกับสิ่งใด

3 วิธีดำเนินกา รทดลอง 1. ลากถุงทราย 1 ถุงด้วย เครื่องชั่งสปริงจนถุงทราย เคลื่อนที่ บันทึกค่าแรงที่อ่าน ได้ เมื่อถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ และเมื่อเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงตัว

4 2. ทำซ้ำข้อ 1. แต่วางถุงทราย ทับบนถุงทรายในข้อ 1. อีก จำนวน 1 และ 2 ถุง ตามลำดับ 1 2 3

5 3. ทำซ้ำข้อ 1. และข้อ 2. หุ้มถุงทรายล่างสุดด้วย พลาสติก 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุดที่ 10 รู้จักแรง เสียดทาน. วัตถุประสงค์การ ทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่าแรงเสียด ทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ ของวัตถุ  ทดลองและเปรียบเทียบค่าของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google