งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARD WAER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARD WAER"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARD WAER
โดย ครูณรรฐพล ใจศรี

2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเมนบอร์ด

3 ตัวเครื่อง หรือเคส (Case)
แผงวงจรหลัก (Main Board)

4 แผงแป้นอักขระ (Keyboard)
เมาส์ (Mouse)

5 ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
ซีดีรอมไดร์ฟ (CD-ROW- Drive)

6 การ์ดเสียง (Sound Card)
การ์ด (LAN Card)

7 หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Supply)
พัดลมซีพียู (CPU Fan)

8 สายเคเบิล (Cable) จอภาพ (Monitor)

9 6. พอร์ตเชื่อมต่อเครือข่าย 7. พอร์ตต่อจอภาพ 8. พอร์ตต่อจอยสติก
(4) (8) (1) (2) (5) (7) (3) (9) 1. พอร์ตต่อคีย์บอร์ด 2. พอร์ตต่อเมาส์ 3. พอร์ตอนุกรม 4. พอร์ตขนาน 5. พอร์ต USB 6. พอร์ตเชื่อมต่อเครือข่าย 7. พอร์ตต่อจอภาพ 8. พอร์ตต่อจอยสติก 9. ออดิโอแจ็ค (6)

10 พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่าย พอร์ตขนาน พอร์ตต่อจอยสติก พอร์ต เมาส์ พอร์ต คีย์บอร์ด พอร์ต USB พอร์ตต่อ จอภาพ พอร์ต อนุกรม ออดิโอแจ็ค

11 หม้อแปลงไฟฟ้า Power Supply
ฟลอปปี้ไดรว์ (Floppy Drive) CD-Rom

12 CPU Power Supply

13 Fan Graphic Card

14 Sound Card LAN Card

15 แรม

16 สล็อตหน่วยความจำ (Memory Slot)

17 ชิปเซ็ต (Chipset)

18 ชิป CMOS

19 โปรเซสเซอร์ซ็อกเกต ( Processor Socket)

20 ชิป CMOS

21 สล็อตการ์ดขยาย มีอยู่ 3 แบบ
1. สล็อต ISA Industry Standard Architecture 2. สล็อต PCI Peripheral Component Interconnect 3. สล็อต AGP Accelerated Graphics Por

22 ชิป BIOS (Basic Input/ Output System)

23 จัมเปอร์ (Jumper)

24 คอนเนคเตอร์ (Connector)

25

26

27

28 การ์ดแสดงผล (VGA Card)
เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูล ที่ประมวลผลจาก CPU มาแสดง บนจอภาพ ความละเอียดการแสดงผล การ์ดเสียง (Sound Card) เป็นแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ที่ช่วย ให้คอมพิวเตอร์มีระบบเสียง เทียบเท่าเครื่องเล่นเสียง การ์ด (LAN Card) เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย โดยการ์ดนี้จะ ทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ กับเครือข่าย

29 หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Supply) ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ
(AC) มาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) พัดลมซีพียู (CPU Fan) ทำหน้าที่ระบายความร้อน ออกจากตัว CPU จะเริ่มทำงาน มีการผ่านเข้าออกของ กระแสไฟฟ้าภายในวงจรของตัว CPU สายเคเบิล (Cable) เป็นสายสัญญาณในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ภายในกับเมนบอร์ด เช่นฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ ซีดีรอม ฯลฯ

30 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะมีสายเคเบิลพร้อมกับ คอนเน็กเตอร์ติดอยู่เพียงแค่คุณนำคอนเน็กเตอร์ของอุปกรณ์นั้น มาเสียบเข้ากับคอนเน็กเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ใช้งาน ได้แล้ว คอนเน็กเตอร์ที่มีหัวเข็มเรียกว่า “ คอนเน็กเตอร์ตัวเมีย ” ส่วนคอนเน็กเตอร์ตัวที่มีรูเรียกว่า “ คอนเน็กเตอร์ตัวเมีย ”

31 คอนเน็กเตอร์ที่อยู่ภายนอก
คอนเน็กเตอร์ที่อยู่ภายนอกส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังของ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอนเน็กเตอร์ของอุปกรณ์บางตัวอาจ จะมีสกูขันหรือคลิปหนีบเพื่อให้ติดแน่นไม่หลุดง่ายๆ


ดาวน์โหลด ppt รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARD WAER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google