งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1. แผนภาพประเภทคอมพิวเตอร์ 1. Super Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1. แผนภาพประเภทคอมพิวเตอร์ 1. Super Computer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1

2 แผนภาพประเภทคอมพิวเตอร์

3 1. Super Computer

4 2. Mainframe Computer

5 3. Mini Computer

6 4. Micro Computer

7 แผนภาพองค์ประกอบระบบ คอมพิวเตอร์

8 Hardware 1. Mainboard 2. Central Processing Unit : CPU 3. Random Access Memory : RAM

9 Hardware ( ต่อ ) 4. Hard disk 5. CD - Rom 6. Monitor

10 Hardware ( ต่อ ) 7. Keyboard 8. Mouse 9. Modem

11 Hardware ( ต่อ ) 10. Printer 11. Scanner 12. Card อื่น ๆ

12 แผนภาพ Software

13 Operating System : OS

14 Package Program

15 Application Program

16 Utility Program

17 แผนภาพ People ware

18 People ware 1. User 2. Operator 3. Programmer

19 People ware ( ต่อ ) 4. System Analysis 5. Database Administration : DBA

20 Data ( ข้อมูล )

21 โครงสร้างพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์

22 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

23 แบบฝึกหัดท้ายบท


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1. แผนภาพประเภทคอมพิวเตอร์ 1. Super Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google