งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง โดยบริษัท เซต โซลูชัน จำกัด ยินดีต้อนรับ หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 55 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง โดยบริษัท เซต โซลูชัน จำกัด ยินดีต้อนรับ หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 55 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง โดยบริษัท เซต โซลูชัน จำกัด ยินดีต้อนรับ หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 55 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ วิทยาลัย การปกครอง

3 วิทยากร ผู้บรรยาย

4 Introduction to Computer ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

5 ขนาดของเครื่อง คอมพิวเตอร์ Main Frame ComputerMain Frame Computer Mini ComputerMini Computer Micro Computer (PC)Micro Computer (PC)

6 รุ่นของเครื่อง ขนาด Micro Computer บริษัท Intel ผู้ผลิต Pentium 4 Celeron โดยที่ความเร็วของ เครื่องจะมีหน่วยวัด เป็น MHz, GHz บริษัท AMD ผู้ผลิต AthlonDuron

7 ระบบของ คอมพิวเตอร์ Computer System มีด้วยกัน 3 ระบบคือ Hardware Software People ware

8 Hardware ประกอบด้วย 1.จอภาพ (Monitor)

9 Hardware 2. ตัวเครื่อง (CPU)

10 Hardware 3.คีย์บอร์ด (Keyboard)

11 Hardware 4.เม้าส์ (Mouse) Go back Slide 1 Go back Slide 1

12 Software System SoftwareSystem Software Application SoftwareApplication Software

13 System Software Windows 2000Windows 2000 Windows MEWindows ME Windows XPWindows XP Windows3.11Windows3.11 Windows95Windows95 Windows98Windows98

14 Application Software Microsoft WordMicrosoft Word Microsoft ExcelMicrosoft Excel Microsoft PowerpointMicrosoft Powerpoint Microsoft AccessMicrosoft Access Microsoft PublisherMicrosoft Publisher Go backSlide 1 Go backSlide 1 AutoCADAutoCAD PhotoShopPhotoShop 3D Studio3D Studio PageMakerPageMaker

15 Computer Accessories Dot matrix Inkjet Laser Printer

16 Computer Accessories Scanner

17 Digital Camera

18 Computer Accessories Projector Go back slide 1 Go back slide 1

19 MAINBOARD

20 CPU

21 CARD 1.VGA card 2.Sound card 3.Controller card etc.

22 Floppy disk 3.5” 3.5” 5.25” 5.25”

23 Harddisk,Cdrom Go to 3 Go to 3

24 BOSS Admin Programmer Librarian Ends User Data Entry


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง โดยบริษัท เซต โซลูชัน จำกัด ยินดีต้อนรับ หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 55 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google