งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง
ยินดีต้อนรับ หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 55 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง โดยบริษัท เซต โซลูชัน จำกัด

2 วิทยากรผู้บรรยาย อ.เดชรัตน์ ไตรโภค

3 Introduction to Computer ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4 ขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์
Main Frame Computer Mini Computer Micro Computer (PC)

5 โดยที่ความเร็วของเครื่องจะมีหน่วยวัดเป็น MHz , GHz
บริษัท Intel ผู้ผลิต Pentium 4 Celeron รุ่นของเครื่องขนาด Micro Computer บริษัท AMD ผู้ผลิต Athlon Duron โดยที่ความเร็วของเครื่องจะมีหน่วยวัดเป็น MHz , GHz

6 ระบบของคอมพิวเตอร์ Computer System มีด้วยกัน 3 ระบบคือ
Hardware People ware Software

7 Hardware ประกอบด้วย 1.จอภาพ (Monitor)

8 Hardware 2.ตัวเครื่อง (CPU)

9 Hardware 3.คีย์บอร์ด (Keyboard)

10 Hardware 4.เม้าส์ (Mouse) Go back Slide 1

11 Software System Software Application Software

12 System Software Windows3.11 Windows95 Windows98 Windows2000 Windows ME
Windows XP

13 Application Software Microsoft Word Microsoft Excel
Microsoft Powerpoint Microsoft Access Microsoft Publisher AutoCAD PhotoShop 3D Studio PageMaker Go backSlide 1

14 Computer Accessories Dot matrix Laser Inkjet Printer

15 Computer Accessories Scanner

16 Computer Accessories Digital Camera

17 Computer Accessories Projector Go back slide 1

18 MAINBOARD

19 CPU

20 1.VGA card 2.Sound card 3.Controller card etc.

21 Floppy disk 3.5” 5.25”

22 Harddisk,Cdrom Go to 3

23 BOSS Admin Programmer Librarian Ends User Data Entry


ดาวน์โหลด ppt ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาลัยการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google