งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โดย... นายณรงค์ จงจิตร ครู/ชำนาญการ โรงเรียนวัดโคกหาด อำเภอฉวาง สพท. นครศรีธรรมราช เขต 2

2 องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. พีเพิลแวร์ (Peopleware)

3 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

4 Hardware

5 Input Unit

6 Keyboard

7 Mouse

8 Scanner

9 Input Unit

10 Central Processing Unit

11 Mainboard

12 CPU

13 Harddisk Drive

14 Floppydisk Drive

15 (Random Access Memory)
RAM (Random Access Memory)

16 OutPut Unit

17 Monitor

18 Printer

19 Speaker

20 Output Unit

21 Software โปรแกรมระบบ โปรแกรมประยุกต์

22 Peopleware ผู้จัดการระบบ (System Manager)
นักวิเคราะห์ระบบ (System Programmer) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ยูสเซอร์ (User)


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google