งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น โดย... นายณรงค์ จงจิตร ครู / ชำนาญการ โรงเรียนวัดโคก หาด อำเภอฉวาง สพท. นครศรีธรรมราช เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น โดย... นายณรงค์ จงจิตร ครู / ชำนาญการ โรงเรียนวัดโคก หาด อำเภอฉวาง สพท. นครศรีธรรมราช เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น โดย... นายณรงค์ จงจิตร ครู / ชำนาญการ โรงเรียนวัดโคก หาด อำเภอฉวาง สพท. นครศรีธรรมราช เขต 2

2 องค์ประกอบพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. พีเพิลแวร์ (Peopleware)

3 ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 3. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

4 Hardware

5 Input Unit

6 Keyboard

7 Mouse

8 Scanner

9 Input Unit

10 Central Processing Unit

11 Mainboard

12 CPU

13 Harddisk Drive

14 Floppydisk Drive

15 RAM (Random Access Memory)

16 OutPut Unit

17 Monitor

18 Printer

19 Speaker

20 Output Unit

21 Software โปรแกรมระบบ โปรแกรมประยุกต์

22 Peopleware ผู้จัดการระบบ (System Manager) นักวิเคราะห์ระบบ (System Programmer) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ยูสเซอร์ (User)


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น โดย... นายณรงค์ จงจิตร ครู / ชำนาญการ โรงเรียนวัดโคก หาด อำเภอฉวาง สพท. นครศรีธรรมราช เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google