งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อมร ชุมศรี L.T.. 1. บอกความสำคัญของการวางแผน ฝึกอบรมได้ 2. แยกประเภทการทำกำหนดการ ฝึกอบรมได้ 3. วางแผนการฝึกอบรมลูกเสือและวิชา ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อมร ชุมศรี L.T.. 1. บอกความสำคัญของการวางแผน ฝึกอบรมได้ 2. แยกประเภทการทำกำหนดการ ฝึกอบรมได้ 3. วางแผนการฝึกอบรมลูกเสือและวิชา ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อมร ชุมศรี L.T.

2 1. บอกความสำคัญของการวางแผน ฝึกอบรมได้ 2. แยกประเภทการทำกำหนดการ ฝึกอบรมได้ 3. วางแผนการฝึกอบรมลูกเสือและวิชา ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น อย่างเป็นขั้นตอนได้ 4. ระบุองค์ประกอบที่สำคัญ ของการจัด และการดำเนินการฝึกอบรมได้

3

4

5

6

7

8

9

10 1. ก่อนการฝึกอบรม - เลือกผู้อำนวยการฝึก / คณะวิทยากร - ประชุมมอบหมายงาน - กำหนดการฝึกอบรม ฯลฯ 1.1 จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 1.2 อาหาร 1.3 การบริการ 1.4 เชิญบุคคลภายนอก

11 2. ระหว่างการ ฝึกอบรม - ประชุม วิทยากร - ประชุมนาย หมู่ - ควบคุมเวลา 3. หลังการ ฝึกอบรม - ประกาศผล - รายงานผล - ส่งหนังสือ ขอบคุณ - ส่งหนังสือ ส่งตัว

12 บันไดขั้นที่ 1 พิจารณาตัดสินใจก่อนเปิดการ ฝึกอบรม บันไดขั้นที่ 2 พิจารณาภายหลังตัดสินใจ และ ดำเนิการระหว่างการฝึกอบรม บันไดขั้นที่ 3 การพิจารณาภายหลังการ ฝึกอบรม

13

14

15

16

17

18

19

20 เพลงเที่ยวศรีราชา หากไปเยือนผองเพื่อนทั้งหลาย สบายตา สุขอุราเที่ยวศรีราชาบ้านฉัน เมืองนี้ มีเกาะแสนสวย ร่ำรวยสินทรัพย์อนันต์ ป่าเขาเขียว อีกทั้งท่าเรือแหลมฉบัง หากว่าใครได้ไปเที่ยวกัน ผู้คนสุข สันต์มากด้วยไมตรี สวยเหมือนฝัน เกาะลอยงามล้ำเหลือ ที่ อีกทั้งซอสพริกอร่อยดี เมืองเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เมืองนี้มี ดีเกินชม


ดาวน์โหลด ppt อมร ชุมศรี L.T.. 1. บอกความสำคัญของการวางแผน ฝึกอบรมได้ 2. แยกประเภทการทำกำหนดการ ฝึกอบรมได้ 3. วางแผนการฝึกอบรมลูกเสือและวิชา ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google