งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ปัญญา. ปัญญามีประโยชน์อย่างไร  แก้ปัญหา  ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  ประสบความสำเร็จ  สร้างสุขให้ชีวิต  ไม่ประสบความสำเร็จเพียงด้านเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ปัญญา. ปัญญามีประโยชน์อย่างไร  แก้ปัญหา  ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  ประสบความสำเร็จ  สร้างสุขให้ชีวิต  ไม่ประสบความสำเร็จเพียงด้านเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ปัญญา

2 ปัญญามีประโยชน์อย่างไร  แก้ปัญหา  ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  ประสบความสำเร็จ  สร้างสุขให้ชีวิต  ไม่ประสบความสำเร็จเพียงด้านเดียว

3 คนไม่มีปัญญา  แก้ไขปัญหาไม่ได้  มองเห็นอะไรอย่างผิดๆ  ถูกคนเอารัดเอาเปรียบ  ล้มเหลวในชีวิต  มีความทุกข์ อาจารย์จบด็อกเตอร์ถูกจับเข้าคุก หมอฆ่าหั่นศพเป็นชิ้นๆ นักการเมืองคดโกงหน้าด้านๆ ไม่ทำงาน คอยหาเงินอย่างง่ายๆ

4 จะมีปัญญาได้อย่างไร  นิยามของปัญญา  ?  ความสง่างามของจิตใจมนุษย์, ธรรมชาติอันสูงส่งของ มนุษย์  องค์ประกอบของปัญญา  แก้ปัญหาได้  สร้างความสุข  มีประสิทธิภาพ ( แยบคาย )  มีคุณธรรม

5 ความสำเร็จของชีวิต Success WorkFamilyLifeSociety

6 ธรรมชาติของมนุษย์ ร่างกาย จิตใจ สมอง นิสัย ทัศนคติ กิเลส กุศล ตา หู จมูก ลิ้น ปรุงแต่ง

7 การกระทบใจ ร่างกาย จิตใจ สมอง นิสัย ทัศนคติ กิเลส กุศล ตา หู จมูก ปรุงแต่ง ลิ้น ตอบสนอง - เกิด ตัณหา - เฉยๆ

8 สิ่งยั่วยุของโลก  ความสวยงาม  ความร่ำรวย  ความอยากต่างๆ  ความทันสมัย  ความตื่นเต้น  ตวามสนุก

9 ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร  เข้าใจสิ่งยั่วยุของโลก  เข้าใจรสอร่อยของโลก  หาอุบายที่จะเอาชนะได้  ความพอเพียง  ความพอใจ  ความขยัน  วางแผน ชนะใจตนเอง ชนะโลก

10 ศัตรูในใจตนเอง  ขี้เกียจ  การมองโลกแง่ร้าย  การมองตนเองต่ำเกินไป  การมองตนเองสูงเกินไป  ความไม่รู้  การคบเพื่อน  ขาดทักษะความรู้  ขาดการค้นคว้าอย่าง ถูกต้อง

11 ศัตรูในโลก  ไม่มี ปัญหาในโลก  ขึ้นอยู่กับการมอง ของเรา  มี -> แก้  ไม่มี -> สบายไป

12 การกำจัดศัตรูในใจตนเอง  เข้าใจตนเอง  มองเห็นมัน  กำจัดมัน  ฆ่ามันทันทีไม่ได้  ไม่สนใจมัน  อย่าให้อาหารมัน  ลด ละ เลิก เสือตัวใหญ่อยู่ในตัวเรา อย่าให้อาหารมัน มันจะตายเอง

13 ทำอย่างไรจะมองเห็น  ฝึกสมาธิ  อานาปานสติ  มองเห็นลมหายใจตนเอง  เข้า, ออก  ยาว, สั้น  มองเห็นตลอดเวลาที่ทำได้  พัฒนาไปมองใจของตนเอง  โกรธหรือปล่าว  เศร้าหรือปล่าว  เหงาหรือปล่าว  โลภหรือปล่าว

14 แก้ปัญหาภายนอก  เคลียร์งานที่สำคัญให้หมด  อย่าพอกพูนงาน  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ทำได้ดี  ใช้เวลาน้อย  หาเทคนิคของการแก้ปัญหา  การเลือกเฟ้น  Math  ศึกษาปัญหาสำเร็จรูปที่มีคนแก้แล้ว ( ศึกษาจากผู้รู้ )


ดาวน์โหลด ppt การใช้ปัญญา. ปัญญามีประโยชน์อย่างไร  แก้ปัญหา  ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  ประสบความสำเร็จ  สร้างสุขให้ชีวิต  ไม่ประสบความสำเร็จเพียงด้านเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google