งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุบล พิกุลเงิน M5010103. เกี่ยวกับตัวฉัน ประวัติของฉันปัจจุบันของ ฉัน การศึกษาของฉันสิ่งที่ชอบ ของฉัน เพื่อนของฉันครอบครัว ของฉัน เพื่อนที่ทำงานของฉันแฟน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุบล พิกุลเงิน M5010103. เกี่ยวกับตัวฉัน ประวัติของฉันปัจจุบันของ ฉัน การศึกษาของฉันสิ่งที่ชอบ ของฉัน เพื่อนของฉันครอบครัว ของฉัน เพื่อนที่ทำงานของฉันแฟน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุบล พิกุลเงิน M5010103

2 เกี่ยวกับตัวฉัน ประวัติของฉันปัจจุบันของ ฉัน การศึกษาของฉันสิ่งที่ชอบ ของฉัน เพื่อนของฉันครอบครัว ของฉัน เพื่อนที่ทำงานของฉันแฟน ของฉัน สัตว์เลี้ยงของฉันที่อยู่ของ ฉัน

3 ชื่อ ด. ญ. ยุบล พิกุลเงิน ชื่อเล่น โบ เกิด 5 มีนาคม 2524 ประวัติของฉัน

4 ชื่อ น. ส. ยุบล พิกุลเงิน กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุล ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ปัจจุบันของฉัน

5 อนุบาล ร. ร. อนุบาลดวงแข ประถมศึกษา ร. ร. ชุมชนบ้านศรีษะละเลิง มัธยมศึกษาตอนปลาย ร. ร. บุญวัฒนา มัธยมศึกษาตอนต้น ร. ร. เทศบาล 3 ( ยมราชสามัคคี ) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาของฉัน

6 สิ่งที่ชอบของฉัน ดู TV เล่น net ว่ายน้ำ นอน บ้านและสวน เที่ยวป่า

7 เพื่อนของฉัน

8 เพื่อนที่ทำงาน ของฉัน

9 แฟนของฉัน ( ในฝัน )

10 ครอบครัวของฉัน

11 ไฝ สัตว์เลี้ยงของฉัน ดาว แคท ฝอย

12 บ้านเลขที่ 132 หมู่ 9 ถ. มุขมนตรี ต. บ้านใหม่ อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 E-mail : m5010103@g.sut.ac.th ที่อยู่ของฉัน

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยุบล พิกุลเงิน M5010103. เกี่ยวกับตัวฉัน ประวัติของฉันปัจจุบันของ ฉัน การศึกษาของฉันสิ่งที่ชอบ ของฉัน เพื่อนของฉันครอบครัว ของฉัน เพื่อนที่ทำงานของฉันแฟน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google