งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุบล พิกุลเงิน M5010103.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุบล พิกุลเงิน M5010103."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุบล พิกุลเงิน M

2 เกี่ยวกับตัวฉัน ประวัติของฉัน ปัจจุบันของฉัน
ประวัติของฉัน ปัจจุบันของฉัน การศึกษาของฉัน สิ่งที่ชอบของฉัน เพื่อนของฉัน ครอบครัวของฉัน เพื่อนที่ทำงานของฉัน แฟนของฉัน สัตว์เลี้ยงของฉัน ที่อยู่ของฉัน

3 ประวัติของฉัน ชื่อ ด.ญ.ยุบล พิกุลเงิน ชื่อเล่น โบ เกิด 5 มีนาคม 2524

4 ปัจจุบันของฉัน ชื่อ น.ส.ยุบล พิกุลเงิน
ชื่อ น.ส.ยุบล พิกุลเงิน กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5 การศึกษาของฉัน อนุบาล ร.ร.อนุบาลดวงแข
ประถมศึกษา ร.ร.ชุมชนบ้านศรีษะละเลิง มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บุญวัฒนา มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 สิ่งที่ชอบของฉัน ดู TV เที่ยวป่า เล่น net นอน บ้านและสวน ว่ายน้ำ

7 เพื่อนของฉัน

8 เพื่อนที่ทำงานของฉัน

9 แฟนของฉัน (ในฝัน)

10 ครอบครัวของฉัน

11 สัตว์เลี้ยงของฉัน ดาว แคท ไฝ ฝอย

12 ที่อยู่ของฉัน บ้านเลขที่ 132 หมู่ 9 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยุบล พิกุลเงิน M5010103.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google