งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต (W IRED LAN S : E THERNET )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต (W IRED LAN S : E THERNET )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต (W IRED LAN S : E THERNET )

2 วัตถุประสงค์ อธิบายรายละเอียดในโครงการ IEEE 802 ได้ บอกความแตกต่างระหว่าง MAC Address และ IP Address ได้ บอกความแตกต่างระหว่างการส่งข้อมูล แบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ได้ เข้าใจหลักการการเชื่อมต่อเครือข่ายและ อุปกรณ์พื้นฐานของเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ซึ่ง ประกอบด้วย 10Base5, 10BaseT, และ 10BaseF รวมถึงอีเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน รูปแบบอื่น ๆ ได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายได้อย่าง เหมาะสม

3 โครงการหมายเลข 802 (P ROJECT 802) เพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์การสื่อสารทุก ชนิดใช้งานร่วมกันได้ มีมาตรฐานในการสื่อสารเดียวกัน ไม่ได้นำมาทดแทน OSI โมเดล เพื่อกำหนดหน้าที่ในชั้นสื่อสารฟิสิคัล และ ดาต้าลิงค์ นำมาใช้งานเพื่อเครือข่ายท้องถิ่นเป็นหลัก

4 ความสัมพันธ์ของโครงการ 802 กับ OSI โมเดล

5 การ์ดเครือข่าย เป็นแผงวงจรที่เสียบกับสล็อตในคอม มีแมคแอดเดรสที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ เลขแมคแอดเดรสถูกบรรจุอยู่ในรอมบน การ์ดเครือข่าย เมื่อใช้งานแมคแอดเดรสจจะถูกคัดลอกไป ยังหน่วยความจำหลัก

6 หน้าที่ของแมคแอดเดรส คล้ายคลึงกับ I/O address I/O address เป็นเสนทางให้ซีพียูเข้าถึง อุปกรณ์นั้น I/O address จะต้องมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าซ้ำกันจะไม่สามารถทำงานได้ แมคแอดเดรสไม่มีการซ้ำกัน ถ้าซ้ำกันจะไม่ สามารถสื่อสารกันได้ เพื่อป้องกันแมคแอดเดรสซ้ำกันจึงต้องมี การจองเลขจาก IEEE

7 MAC A DDRESS กับ IP A DDRESS Mac address เป็นหมายเลขประจำตัวการ์ด เครือข่าย Ip address เป็นหมายเลขประจำตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสารทาง อินเทอร์เน็ต โดยที่จะทำงานในชั้นเน็ตเวิร์ก

8 การทำงานของ MAC ADDRESS ในการ ส่งข้อมูล

9 การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์ และบรอดแบนด์ B ASEBAND AND B ROADBAND

10 การส่งสัญญาณแบบเบสแบนด์ (B ASEBAND ) การเข้ารหัสแมนเชสเตอร์ ใช้ช่องทางการสื่อสารช่องทางเดียว การรับส่งข้อมูลทำได้ง่าย อุปกรณ์จะรับส่งข้อมูลจากสายเส้นเดียวกัน แบ่งเป็น 3 สถานะ 1 0 Idle

11 การส่งสัญญาณแบบบรอดแบนด์ (B ROADBAND ) เป็นสัญญาณแอนะล็อก เป็นการส่งข้อมูลแบบหลายช่องทาง ข้อมูลจะส่งในย่านความถี่ที่แตกต่างกัน หากสัญญาณไกลเกินจะต้องใช้อุปกรณ์ ทวนสัญญาณ

12 การเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์ เน็ต (I MPLEMENTATION OF E THERNET )

13 10 B ASE 5 เป็นแบบดั้งเดิมในยุคเริ่มต้น ทำงานบนสายโคแอกเชียล RG8 สายป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี

14 คุณสมบัติของ 10 B ASE 5 อัตราความเร็ว 10Mbps แบบเบสแบนด์ ระยะทาง 500 เมตร ใช้สายโคแอกเชียลแบบหนา ระยะห่างระหว่างโหนด 2.5 เมตร ทุก 2.5 เมตรจะเป็นจุด Transciever ต่อได้ไม่เกิน 100 เครื่อง ไม่เกิน 5 เซกเมนต์ ใช้สายยาวได้ไม่เกิน 2500 เมตร หัวต่อแบบ AUI

15

16 คุณสมบัติของ 10 B ASE 2 อัตราความเร็ว 10 Mbps แบบเบสแบนด์ ระยะทาง 185 เมตร / เซกเมนต์ เซกเมนต์ละไม่เกิน 30 เครื่อง ไม่เกิน 5 เซกเมนต์ สายสัญญาณไม่เกิน 1000 เมตร ใช้สายโคแอกเชียลแบบบาง ใช้หัว BNC และ T-Connector มีเทอร์มิเนเตอร์ แต่ละโหนดจะห่างกันเท่าไหร่ก็ได้

17

18 10B ASE -T Star Bus Topology การทำงานไม่ต่างไปจากบัส มีความคงทนมากขึ้น สายขาดจะไม่เสียทั้ง ระบบ เซกเมนต์ติดตั้งอยู่ที่ฮับ

19 คุณสมบัติ 10B ASE -T อัตราความเร็ว 10Mbps แบบเบสแบนด์ ใช้ฮับในการเชื่อมโยง ใช้สาย UTP หัว RJ-45 ระยะทางระหว่างเซกเมนต์ไม่เกิน 100 เมตร ไม่เกิน 1024 เครื่อง

20

21 10B ASE -F ใช้สานไฟเบอร์ออฟติก สัญญาณแสงสามารถเดินทางได้ไกลเป็น กิโลเมตร ทนทานต่อสัญญาณรบกวน มีความปลอดภัยสูง ดักจับสัญญาณได้ง่าย

22 คุณสมบัติ 10B ASE -F อัตราความเร็ว 10 Mbps แบบเบสแบนด์ ระยะทางสูงสุด 2 กิโลเมตร รูปแบบสตาร์ ไม่เกิน 1024 โหนด ใช้สายแบบ ST และ SC ใช้การ์ดแบบคอนเน็กเตอร์คู่

23 ฟาสต์อีเทอร์เน็ต (F AST E THERNET ) มีความเร็ว 100 Mbps อยู่ในมาตรฐาน IEEE 802.3U มีความเร็วกว่าแบบเดิม 10 เท่า

24 รายละเอียดของฟาสต์อีเทอร์เน็ต (F AST E THERNET ) อัตราความเร็ว 100 Mbps เข้ากันได้กับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบ ดั้งเดิม แอดเดรสขนาด 48 บิต ใช้รูปแบบเฟรมเช่นเดิม คงรูปแบบความยาวของเฟรมที่ความยาว ต่ำสุดและความยาวสูงสุด

25 กิกะบิตอีเทอร์เน็ต (G IGABIT E THERNET ) อัตราความเร็ว 1Gbps เข้ากันได้กับมาตรฐานอีเทอร์เน็ตและฟาส อีเทอร์เน็ต แอดเดรสขนาด 48 บิต ใช้รูปแบบเฟรม ความยาวต่ำสุดและความยาวสูงสุด

26 10 กิกะบิตอีเทอร์เน็ต (G IGABIT E THERNET ) อัตราความเร็ว 10 Gbps เข้ากันได้กับมาตรฐานอีเทอร์เน็ตและฟาส อีเทอร์เน็ต แอดเดรสขนาด 48 บิต ใช้รูปแบบเฟรม ความยาวต่ำสุดและความยาวสูงสุด เชื่อมต่อระดับสากล ระดับเมือง เครือข่าย ระดับประเทศ

27


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต (W IRED LAN S : E THERNET )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google