งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์

2 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ ระบบที่พัฒนามาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ ส่วนซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานตามที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

3 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Device) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) อุปกรณ์แสดงข้อมูล (Output Device) หน่วยความจำสำรอง (Auxiliary Storage) สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

4 แสดงระบบคอมพิวเตอร์ในทางของฮาร์ดแวร์
สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

5 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ และหน้าที่ติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้ด้วย ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ คือ ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาให้ผู้ใช้ทำงานต่าง ๆ เช่น พิมพ์งาน วาดภาพ เป็นต้น สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

6 ลักษณะของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ลักษณะแบบ Time-sharing สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

8 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ลักษณะแบบ Client/Server สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

9 ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)
สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

10 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C
เขียนและแก้ไขโปรแกรม คอมไพล์โปรแกรม การลิงค์โปรแกรม สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

11 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
การรันโปรแกรม เมื่อทำการลิงค์เสร็จแล้ว โปรแกรมนั้นก็พร้อมที่จะรัน และเมื่อรันโปรแกรมโดยใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติงาน โปรแกรมนั้นจะถูกโหลดลงสู่หน่วยความจำหลัก จากนั้นก็ทำการรัน การกระทำนี้เรียกว่า Loader สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

12 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
การพัฒนาโปรแกรม สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google