งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

… Cache …L1,L2. ... แคช... (Cache) หน่วยความจำ Cache สร้างขึ้นมา เพื่อที่จะให้เป็น หน่วยความจำที่ทำงาน ได้เร็วทีสุด โดยปกติ แล้วจะทำหน้าที่เก็บ สำเนาข้อมูลบางส่วนไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "… Cache …L1,L2. ... แคช... (Cache) หน่วยความจำ Cache สร้างขึ้นมา เพื่อที่จะให้เป็น หน่วยความจำที่ทำงาน ได้เร็วทีสุด โดยปกติ แล้วจะทำหน้าที่เก็บ สำเนาข้อมูลบางส่วนไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 … Cache …L1,L2

2 ... แคช... (Cache) หน่วยความจำ Cache สร้างขึ้นมา เพื่อที่จะให้เป็น หน่วยความจำที่ทำงาน ได้เร็วทีสุด โดยปกติ แล้วจะทำหน้าที่เก็บ สำเนาข้อมูลบางส่วนไว้ ในหน่วยความจำหลัก... แคช... (Cache) หน่วยความจำ Cache สร้างขึ้นมา เพื่อที่จะให้เป็น หน่วยความจำที่ทำงาน ได้เร็วทีสุด โดยปกติ แล้วจะทำหน้าที่เก็บ สำเนาข้อมูลบางส่วนไว้ ในหน่วยความจำหลัก

3 เมื่อเทคโนโลยี ก้าวหน้ามากขึ้น ช่วยให้ สามารถใส่ Cache เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ ชิพโปรเซสเซอร์ได้ ซึ่งเรียกว่า “ on-chip cache ”

4 Cache นั้น ตำแหน่ง ของมัน จะอยู่ระหว่าง CPU กับ หน่วยความจำ หลัก โดยมันจะทำการ ดึง หรือ เก็บข้อมูลที่มี การเรียกใช้งานบ่อยๆ จากหน่วยความจำ หลัก

5 ซึ่งความไวในการอ่าน หรือ ส่งถ่ายข้อมูลจาก Cache ไปยัง CPU หรือ จาก CPU ไปยัง Cache นั้น จะทำได้เร็วกว่า จากหน่วยความจำ หลักไปยัง CPU หรือ จาก CPU ไปยัง หน่วยความจำหลัก มาก

6 เพราะทำด้วย SRAM ซึ่งมีความไวสูง และมีราคาแพงกว่า หน่วยความจำของ ระบบที่เป็น DRAM อยู่ มาก และก็เพราะราคา ที่แพงนี้ ทำให้ขนาด ของ Cache ที่ใช้ใน ระบบจึงมีขนาดน้อย กว่าหน่วยความจำหลัก อยู่มากเช่นกัน เพราะทำด้วย SRAM ซึ่งมีความไวสูง และมีราคาแพงกว่า หน่วยความจำของ ระบบที่เป็น DRAM อยู่ มาก และก็เพราะราคา ที่แพงนี้ ทำให้ขนาด ของ Cache ที่ใช้ใน ระบบจึงมีขนาดน้อย กว่าหน่วยความจำหลัก อยู่มากเช่นกัน

7 ด้วยตำแหน่งในการ เก็บ Cache ที่ต่างกัน และลำดับขั้นในการ เรียกใช้งานต่างกัน จึง เรียก Cache ที่อยู่ใน แกนของ CPU ว่า Internal Cache หรือ Level 1 Cache ( L1 Cache )

8 Cache หรือ Level 2 Cache ( L และ เรียก Cache ที่อยู่บน Main board นั้นว่าเป็น External 2 Cache )

9 เครื่องคอมพิวเตอร์ ในยุคปัจจุบันมีการนำ Cache มาใช้งาน ร่วมกัน และเรียก โครงสร้างประเภทนี้ว่า Cache 2 ระดับ

10 …Cache ระดับที่ 1(L1) หมายถึง “ on-chip cache ” …Cache ระดับที่ 2(L2) หมายถึง Cache ภายนอก

11 Cache ระดับ 1 นั้น จะ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด และตำแหน่งของมันก็ จะอยู่ใกล้ๆ กับตัว CPU ที่สุด ทำให้ CPU สามารถเข้าถึงได้ รวดเร็วมาก

12 Cache ระดับ 2 ( Level 2 cache ) ส่วนถัดมาในการ ค้นหาข้อมูลของ CPU เมื่อค้นหาใน Cache ระดับ 1 ไม่พบ ก็คือ Cache ระดับ 2 Cache ระดับ 2 ( Level 2 cache ) ส่วนถัดมาในการ ค้นหาข้อมูลของ CPU เมื่อค้นหาใน Cache ระดับ 1 ไม่พบ ก็คือ Cache ระดับ 2

13 ขนาดของ Level 2 Cache นั้น ก็จะต่างกัน ตามรุ่น และ ชนิดของ CPU นั้นๆ ซึ่ง ก็แน่นอน จะมีความของความเร็ว แตกต่างกันไปด้วย ขนาดของ Level 2 Cache นั้น ก็จะต่างกัน ตามรุ่น และ ชนิดของ CPU นั้นๆ ซึ่ง ก็แน่นอน จะมีความของความเร็ว แตกต่างกันไปด้วย

14 หน่วยความจำ Cache L1 และหน่วยความจำ Cache L2 ต่างกัน อย่างไร หน่วยความจำแคชจะ เป็นหน่วยความจำที่มี ความเร็วสูงกว่า หน่วยความจำปกติ หลายเท่าตัว

15 ใช้สำหรับเก็บข้อมูล ชั่วคราวให้กับ คอมพิวเตอร์ โดย หน่วยความจำแคช จะ ดึงข้อมูลที่ หน่วยความจำหลัก โดยตรง สามารถดึง ข้อมูลที่อยู่ในแคชได้ ทันที ทำให้ทำงานได้ เร็วกว่าการที่ไม่มีแคช

16 ความแตกต่างระหว่าง แคช L1 และ L2 ก็คือ ว่า L ที่อยู่นำหน้า นั่นเอง ส่วนตัวเลข ด้านหลังจะเป็นเลขที่ บอกถึง ระยะห่างจาก ซีพียูกับตัวแคชเอง ส่วนใหญ่แคช L1 จะ เป็นแคชที่อยู่ภายใน ตัวของซีพียูเอง

17 ส่วนแคช L2 นั้นเป็น แคชที่อยู่บนเมนบอร์ด โดยส่วนใหญ่จะมี ขนาดที่ติดตั้งมาจาก โรงงานเลยประมาณ 512 กิโลไบต์ หรือ 1 กิโลไบต์

18 สำหรับหน่วยความจำ แคชที่อยู่ภายใน Pentium II เหตุที่ถูก เรียกว่า L2 ไม่เรียกว่า L1 นั้น ก็เพราะว่า แคช ชุดนั้นเป็นแคชที่ติด ตั้งอยู่บน ship อีกตัว หนึ่ง

19 แต่ติดตั้งในตัวถัง เดียวกับซีพียู ดังนั้นจึง ไม่ถูกเรียกว่า L1 เพราะ ในตัว ship ของ CPU จริงๆ จะมีแคช L1 อยู่แล้ว

20 Memory Cache

21

22

23

24

25 สมาชิก นางสาวพนิดา หงษ์กา 503021177-0 นางสาวพรจิรา พิสัย 503021178-8


ดาวน์โหลด ppt … Cache …L1,L2. ... แคช... (Cache) หน่วยความจำ Cache สร้างขึ้นมา เพื่อที่จะให้เป็น หน่วยความจำที่ทำงาน ได้เร็วทีสุด โดยปกติ แล้วจะทำหน้าที่เก็บ สำเนาข้อมูลบางส่วนไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google